Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

REFERAT av föreläsningen ARABISK VÅR - fler problem än möjligheter?

FN-dagen 24 okt 2011
Föreläsare: Fredsforskaren GÖSTA TOMPURIGösta inledde med frågan Varför sker allt detta just nu?

1.Ekonomin är dämpad, regimerna är inte rumsrena, visserligen … och
2.Det finns en modell att följa: revolutionen i Iran 1979. Där finner vi vissa gemensamma drag med dagens situation:

Framgången för upproren finns i tämligen mjuka diktaturer. De hårda består.
Shahen av Iran genomförde en jordreform som förbittrade de stora jordägarna.
Han återinförde den gamla kejserliga kalendern, vilket retade mullorna.
Han organiserade en sekulär stat med sekulära domstolar etc. Endast familjerätten kvar för mullorna.
Han satsade på utbildning, sjukvård och t o m löntagarfonder.
Förtrycket var måttligt, men han alienerade grupp efter grupp. ”Allt annat är bättre än Shahen.”
Ayatollorna var bäst organiserade och var skyddade av moskéerna. Övrig opposition var splittrad. Därför kunde islamisterna kapa revolutionen.
Samma sak kan hända i Nordafrika.

Tunisiens val kapas av det muslimska partiet. Antagna 30% är visserligen lite, men övriga 100 partier får bara ensiffriga procenttal. Dessutom saknas oljeinkomster för att finansiera uppbyggnad och utveckling.
I det förgångna hade Algeriet sitt första och sista val, där islamisterna segrade, men militären ogiltigförklarade valet och regerar än.
I dagens Egypten är salafisterna ytterst konservativa muslimer med ideal från Saudiarabien.

En fråga från åhörarna: Var står de ungdomliga upproren? Representerar de någon ny organiseringsmodell? Gösta: Tyvärr är de ännu små grupper och tycks fragmenteras än mer. Egypten har en enorm landsbygdsbefolkning som röstar konservativt. Låt oss se vad som ändå kan hända… Visst kan organiseringsmodellen i både Tunisien och Europa kritiseras. Men kärnfrågan är: Hur ska makten överföras och till vem? Läget är ju att akademiker spottas ut på löpande band, men jobben saknas. En explosiv situation.

LIBYEN. Konstigt att folket där blev missnöjda med Kadaffi. De hade stort lokalt självstyre med folkkommittéer, full sysselsättning o s v. Folkkommittéerna kunde ta egna initiativ, t o m bygga fotbollsarenor och simhallar. Pengar kom från centrum utan ifrågasättande uppifrån. Inkomstfördelningen var den jämnaste i arabvärlden. Gösta ser en viktig anledning till att upproret startade i öster, i landsdelen Cyrenaika, som är närmast Egypten. I allmänhet ses Egypten alltid som förebild. Araberna gör som Egypten gör.

Motsidan är av hävd västra landsdelen Tripolitania med huvudstaden Tripoli. Tripolitania har länge styrt landet genom de västra klanerna, dit Kadaffi hör. Den tredje, södra, landsdelen Fezzan är ett glesbefolkat maktlöst ökenområde. Cyrenaikas klaner var missnöjda med fördelningen av makten och resurserna. När de östra klanerna med Natos hjälp närmade sig Tripoli skyndade sig de västliga klanerna att ta makten över Tripoli. Västmedierna fattade inte eller förteg detta. Allt såg ut som östs triumf.
Denna uppdelning i öst- och västklaner kan leda till en delning av landet och makten. Det finns cirka 140 klaner i Libyen. Staten är utan partier. Folkkommittéer styr överallt. Till och med ambassaden i Stockholm var en folkbyrå.

Kadaffi spelade ut klanerna mot varandra. Nu är hans centrala maktapparat borta, och arméledningen är halshuggen. Vad kommer istället? Klanerna har egensinniga ledare som måste kontrolleras om kaos ska undvikas.

Åhörarfråga om de ofta nämnda legosoldaterna. Vilken roll spelade de? Gösta: Kadaffi ville göra Libyen till en militär stormakt i regionen. Men det finns högst 2 miljoner libyer, varav hälften kvinnor. Han införde först kvinnlig värnplikt men fick backa för en häftig opinion. Enda sättet att utvidga krigsmakten blev att bygga på importerade afrikanska legosoldater. Polisen, säkerhetstjänsten och krigsmakten gav makt åt Kadaffi. Det fanns (och finns) inga centrala strukturer som kunde styra dem. Därur växte ett missbruk av makten. Idag kan hela strukturen delas upp i klanarméer.

Kadaffi kallades ”ledaren” och hade inga formella poster som han kunde avsättas från. Han måste alltså kastas ut eller dödas. Han blev också med åren alltmer mentalt instabil, enligt rykten dessutom transvestit och allmän avvikare.

Övergångsrådet i Libyen talar nu om shialagarna. De religiösa grupperna i landet är sunniter, shiiter och khawarajiter, de sistnämnda är islams anarkister, som har överlevt endast i Nordafrika. Det var khawaritisk islam som möjliggjorde Kadaffis långtgående reformer. När övergångsrådet nu talar om shialagarna blir frågan hur dessa lagar kommer att tillämpas.
De tillåter traditionellt minoriteter att vara autonoma. I Iran får t ex kristna odla vin för konsumtion, men det får inte muslimerna. Religiösa ledare är också politiska ledare. Familjerätten är (som nämnts) islamisk överallt. Det är andra förhållanden som avgör. Till exempel är det lugnt i Marocko, där man utbildar bara så många akademiker man behöver. Ännu ett exempel: Saudiarabien är en stark diktatur. Staten betalar allt för varje studieintresserad medborgare, även fattiga. Oppositionen tystas med tillgång till resurserna. Den högutbildade anser sig för fin för att arbeta och anställer folk och lever på deras arbete. Gästarbetarna tjänar ändå mer än de skulle gjort hemma…

SUMMERING AV LIBYEN: Libyen följde exemplet Egypten. De östra klanerna var missnöjda. Nu måste en statsapparat skapas. Det tar många år, om man inte bygger vidare på Kadaffis folkkommittéer. Det torde nog också ta tid att skapa inkomster genom att återuppta oljeproduktionen storskaligt, tvärtemot vad våra media antyder. Det finns ju inte på länge någon att betala till.

OLJANS BETYDELSE är dock stor. Redan på 1970-talet reste Arafat runt till världens ledare för att vinna stöd för palestiniernas sak. Överallt lekte han med en cigarettändare. Oljan är eldfängd. Så även idag.

EGYPTEN: När Sadat mördats utsågs Mubarak i egenskap av det minsta tänkbara onda. Alternativen var värre. Han upprätthöll sociala reformer gjorda av Nasser och Sadat: gratis universitetsutbildning, utbildning till eftersatta grupper som därigenom steg socialt. Uppkomlingarna saknade dock kontaktnät och egna resurser. Och de som får arbete, t ex läkare, tjänar cirka 700 kronor i månaden. De kan inte gifta sig eller skaffa en bra bostad. Återstår att kasta sten… Samma sak i alla fattiga länder som satsar på utbildning.
Problemet är att man kanske skapar demokratiska strukturer men saknar ekonomisk/social utveckling.

Militären stödde Mubarak, som vist nog inte utsåg någon vicepresident för att trygga sin överlevnad. Egypten har idag cirka hundra partier men har äldre anor som enpartistat där olika fraktioner tävlade med varann. Nu styr åter ett militärråd. Problem att gå vidare idag:
1. Läget är instabilt. Svårt att hålla val.
2.Vilka partier ska få ställa upp? Om ett parti (brödraskapet) får 25 % räcker det för att ta
makten.

Militärer i arabvärlden är inte alls islamister utan slår vakt om den sekulära staten. Om
islamisterna vinner kan militären komma att ogiltigförklara valet (som nämnts om
Algeriet). Befolkningsökningen i Egypten är enorm. Snart nås hundra miljoner.
Uppgiften att skaffa bostäder och arbete är också enorm. Utomstående krafter har svårt att
satsa på politiska grupper. Istället satsar man på militären. Lantbefolkningen är i stor
majoritet. Stadsbor, studenter, har ingen chans i demokratiska val. Alltså konservativ
utgång.

Idag är militärdomstolarna kvar i Egypten. Fler domar avkunnas nu än under hela
Mubaraks regeringstid! Det egyptiska fredsfördraget med Israel gäller ännu, men nya
grupper har andra idéer. Det hänger också på den del av militären som håller på Palestina.

VILKA MÖJLIGHETER FINNS? En revolutionär massrörelse kan bli så stor att
militären inte kan skjuta ihjäl tillräckligt många för att stoppa den. (som i Iran 1979)
I värnpliktsarmén kan enskilda desertera eller vägra skjuta där anhöriga kan finnas.
Bilden är ofta förvillande. Våra media visade en mängd ryttare på hästar och kameler som red in på frihetstorget i Kairo. De såg hotfulla ut men var inte Mubaraks anhängare som media påstod, utan de var vanliga turistjägare från pyramiderna i Gizeh som sett sina inkomster försvinna då turisterna uteblev.
I bästa fall kan den innovativa förmågan i Egypten vara stor nog att lösa problemen.

I eftersamtalen om Nordafrika kom ännu en aspekt upp: Det ännu obeaktade men grundläggande problemet är den hotande vattenbristen. Inga större sjöar eller floder finns utöver Nilen. Fossilt vatten under ökensanden är en ändlig resurs. Avsaltning av havsvatten är kostsamt. Oavsett den arabiska våren och dess möjliga demokratiska reformer kommer detta enorma problem att bestå.

SYRIEN. Totalt annorlunda. Komplex etnisk och religiös bild. 70% är arabiska sunnitiska muslimer. 30 % består av olika religiösa och etniska minoriteter. De största är alawiter, syrisk ortodoxa, grekisk ortodoxa, druser, kurder och syrkassier. Kolonialmakten Frankrike rekryterade sina säkerhetsstyrkor från minoriteterna eftersom dessa inte väntades gå samman. För alawiterna var endast militärbanan öppen, liksom för druser och kurder. När Frankrike lämnade landet blev dessa grupper de nya makthavarna, och främst alawiterna. De tog makten över militären och det arabiska socialistiska bathpartiet. Det består än idag. Dit hör al Azad. Det går inte att ändra styresskicket till demokrati utan att förlora makten för gott. Därav åtta olika säkerhetstjänster som bevakar de olika grupperna och varandra. De sunnitiska muslimerna har därför störst anledning att göra uppror, men det är en fråga om liv och död för minoriteterna, som fruktar de långa knivarnas natt om regimen faller.

Det finns en MÖJLIGHET att kustområdena bryter sig ut och bildar en alawitisk stat. Militären avgör utvecklingen. Minoriteterna och en del sunniter utgör landsbygdsbefolkningen, som är basen för regimen. Men även om alawiterna bryter sig ut återstår övriga minoriteters problem. De är bra krigare, isynnerhet druserna.

Det är ingen som helst risk att USA berörs av de oppositionellas öde. Väst vågar inte ge sig in i getingboet. Ungdomsupproret får inget stöd. Dessutom har Syrien mycket små oljefyndigheter. Armén står stark, eftersom fattiga alawiter saknar möjlighet att som den rika stadsbefolkningen köpa sig fria med 500 pund. Arméns sunnitiska officerare deserterar, liksom de sunnitiska fotsoldaterna. Det hävdas att alawiterna redan förbereder en egen stat, stödd på armén.

ÖVRIGT. Libanon har gått stärkt ur det syriska greppet, och fred har på märkliga vägar uppstått.
Jordanien är en traditionell monarki, som inte förefaller berörd av den arabiska våren. Majoriteten av invånarna är palestinier. Kungens maktbas är den ursprungliga nomadbefolkningen, och den välutbildade armén är rekryterad därifrån.

SLUTLIGEN: Många kvinnor deltog i upproren i Tunisien och Egypten. Detta är en ny tendens, understruken av årets fredspris till tre kvinnor, två från Liberia och en från Jemen.

Sammanfattningen gjord av Erni & Ola Friholt


Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2024

PÅMINNELSE OM ÅRSMÖTE Fredsrörelsen på Orust håller årsmöte
den 18 april kl 19 i Ellösparken.

Välkomna!

Remissvar angående det s k DCA-avtalet. Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust 10/3.

Vår gode vän, lärofader och pristagare Johan Galtung avled i Oslo i fredags, den 16/2. 93 år och länge bräcklig. Han fick vårt Folkets Fredspris år 2017 och mottog då denna dikt av Ola.


Häften i nytryck att beställa
1) Om vapen vore lösningen...
2) Maktens Irrvägar

Läs mer och beställ på förstasidan

Vårens program:

Tors 14 mars Fredsforskaren och konstfotografen
Jan Öberg:
NÄR FÅR VI EN VÄRLD I FRED?
Omtänkande, rustningskollaps, klimatkris
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19


Tors 11 april Fredsforskaren och aktivisten
Jörgen Johansen:
KLIMATKATASTROF – HOT OCH MÖJLIGHET.
Lokal: Ellösparkens entréhall
fri entré och start kl 19

Till minnet av Fredrik Heffermehl

Aktuellt 2023


Debatt - Ett eko från 1985

Debatt - Kolonialism - demokrati - diktatur

Debatt - Elfte september som led i en strategi

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com