Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Anteckningar från

BOMBER FÖR FRED? Kan demokrati och jämställdhet byggas med militära medel?

Torsdagen den 12 april hade Fredsrörelsen på Orust besök av Afghanistankännaren och medarbetaren i Svenska Afghanistankommittén, Peter Hjukström. Han höll ett faktarikt föredrag med rubriken Bomber för Fred?
Peter har varit engagerad i Svenska Afghanistan-kommittén (SAK) i 30 år, 14 år som förbundssekreterare och 11 år som kampanjledare för Radiohjälpens insamling för Världens Barn. Från årsskiftet frilansar han som Afghanistan-informatör, bl.a. för att det verkar som om Afghanistan-frågan håller på att bli en icke-fråga. Han nämnde att han har tre kärlekar här i livet, hustrun, dottern och Afghanistan. Under tre månader fotvandrade han i Afghanistan.
Den röda tråden i Afghanistans historia är 130 år av kamp mellan moderniserande krafter och landsbygdskonservativa.

Afghanistan gränsar till flera stater, bl.a. Iran, Pakistan och Turkiet.Ytan är som Sverige och Norge tillsammans. 50% av ytan ligger över 2000 meter över havet. Det råder många myter om landets befolkningsstorlek. Man kan få många svar på frågan, 15, 22, 27 eller 32 milj. Det har aldrig gjorts en mätning värd namnet. Ett försök gjordes med flygfotografering varefter antalet hus räknades och en schablonsiffra för antalet boende i varje hus användes för en bestämning av befolkningsstorleken.

Afghanistan har en gammal historia. Jordbruk fanns troligen i området redan 4000 f.Kr. Området har genom tiderna underkuvats av olika imperiers arméer. 529 f.Kr. inlemmades området i perserriket och på 320-talet av Alexander den store. Afghanistan och Pakistan blev efter att Alexanders rike kollapsat, centrum för det östra hellenistiska riket. Det finns en liten befolkningsspillra, som har sina rötter i Alexanders härskaror. Dessa är ljusa och har blå ögon. Afghanistan har haft stort inflytande även för utvecklingen av Buddismen. Under medeltiden erövrades det av Djingis Khan.

Ursprunget till dagens afghanska stat var det rike som bildades 1746 under Durraniddynastien med Kandahar som huvudstad. Under sena 1800-talet blev Afghanistan en buffertstat (i rivaliseringen) mellan det Brittiska Indien och Tsarryssland. Under sena 1800-talet ingick landet i Brittiska Imperiet. Självständighet uppnåddes efter det anglo-afganska kriget 1919. Under 1900-talet har Afghanistan härjats av inbördeskrig och utländska ingripanden. 1933 -1973 var en politisk stabil period under bl a kung Zahis Shah.

Landet är mycket decentraliserat. Byar lever sitt egna liv utan kontakt med centralregeringen: ” Kabul är Kabul, men här bestämmer vi”. Detta har varit en fördel, när landet invaderats av främmande styrkor (bl.a. Ryssland) men har samtidigt försvårat moderniseringsreformer.

Befolkningssituationen är mycket komplex med ett 50-tal etniska grupper. Pashtunerna är den största med 20 milj. individer i Afghanistan och Pakistan, största stamgruppen i världen Tadjiker är en annan stor klan. Då tadjiker lierar sig med pashtuner råder fred och stabilitet. En mindre etnisk grupp är Hassarerna. Dessa har mongolida drag och hävdar sig vara ättlingar av Djingis Khan. Denna grupp är starkt diskriminerad, värre än afro-amerikanerna i USA, och har utsatts för omfattande massakrer, värre än den på judarna i Tyskland.

Ekonomin är ljusår från vårt penningssystem. I goda tider skaffar man mattor och smycken, som i sämre tider avyttras. Landsbygden är som på biblisk tid med ett manuellt jordbruk, möjligen med en häst eller oxe som dragdjur. På senare år har dock mobiltelefoner börjat dyka upp.

2.

Efter frigörelsen från Storbritannien genomfördes en viss modernisering: 1927 (?) moderna skolor för pojkar, även i viss mån för flickor. Dessa moderniseringar avbröts dock av en kupp 1928, men kuppmakarna blev inte långlivade, efter 9 månader en ny kupp.

En ny moderniseringsperiod tog vid och 1960-och 1970-talen kallas den gyllene perioden. Kabul kallades Asiens Paris. Slöjtvånget upphävdes 1959. Affärslivet utvecklades, restauranger öppnades, även discotek. Kritiken lät dock inte vänta på sig. Traditionalisterna opponerade sig mot ett starkt västerländskt inflytande. 1978 kom så en ny kupp, denna gång av en kommunistisk, liten isolerad grupp. Kuppmakarnas program skulle kunna liknas vid ett socialdemokratiskt program på 50-60-talet. Som så ofta spårade revolutionen ur. Man såg motståndare och fiender överallt, med mass-arresteringar och terror som följd. Alla andra politiska partier förbjöds. Regimen utmanades av den Pakistan- och USA-stödda gerillan. När landets kommunistregering närmade sig kollaps, invaderade Sovjet i december 1970, en operation som avsågs att vara begränsad till 6-9 månader. De 10 följande åren härjades Afghanistan av kriget. Cirka 15000 sovjetiska soldater miste livet. Dessa förluster i kombination med Sovjets förestående sammanbrott och omfattande internationella påtryckningar föranledde de sovjetiska stridskrafterna att dra sig tillbaka 1989. Det afghanska samhällets decentraliserade struktur var en orsak till att Sovjet inte lyckades med sin intervention. Man lämnade dock efter sig ett sönderslaget samhälle. 50 % av befolkningen dödade eller flyktingar. Av cirka 23000 byar var 7000 utplånade. 10-20 milj. minor lämnades kvar, vilka ännu skördar offer.

En utdragen maktkamp mellan de olika befrielserörelserna (mujaheddin-fraktioner) ledde till ett inbördeskrig, som berörde främst Kabul. Efter 4 år låg 50% i ruiner och liknade Dresden under 2:a världskriget. Ett totalt politiskt och moraliskt kaos rådde. I detta läge dök Taliban-rörelsen upp. Från början en studentrörelse, som redan efter två år kunde ta makten 1996 genom att bekämpa tjuvar, mördare och banditer och skapa ordning där rättslösheten var total. Rörelsen blev efterhand alltmer extremistisk och fundamentalistisk. Religiös polis och sharia-lagar infördes. Huvudstadens flickskolor stängdes. Yrkesförbud infördes för många kvinnoyrken, inom utbildningen, sjukvården och annan samhällstjänst. Viktiga samhällsfunktioner stoppades helt och hållet.

Situationen underblåstes av otillbörlig utländsk inblandning. Saudiarabien, Pakistan och många andra parter blandade sig i konflikten och utkämpade sina egna konflikter på Afghanskt område. Ryssland, Kina och USA är aktiva. ”Då Bush sade demokrati hördes olja, då han sa mänskliga rättigheter hördes gas”. Afghanistan anses ha mycket stora fyndigheter av olja och gas samt av metallen litium, en viktig beståndsdel i batterier för mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning och som är en bristvara. Likaså fyndigheter av guld. Som så ofta hamnar länder med rika naturtillgångar i skärningspunkten mellan konkurrerande stormakter. I skärningspunkten mellan Ryssland, Kina och USA ligger Afghanistan. Talibanregimen blev internationellt allt mer isolerad och fundamentalistisk. I mars 2001 lät regimen skjuta sönder två 1500 år gamla Buddahstatyer. Omvärlden rasade, och Talibanerna svarade med att omvärlden bryr sig mer om gamla statyer än människor.

Så inträffade 11 september 2001.

Rapporteringen från detta dåd blandade fakta med gissningar och desinformation: man skapade en symbios mellan Talibaner och Usama bin Ladin. USA krävde att bin Ladin skulle utlämnas. Talibanerna kom med flera kompromissförslag, men 7 okt 2001 kom angreppet. Målet för USA var att ta bin Ladin till fånga eller att döda honom, men vissa källor hävdar att motivet var olja. I december 2001 hade invasionsstyrkorna tagit kontroll över Afghanistan och 2002 tillsattes en regering under Hamid Karzai. Talibanrörelsen gick under jorden, men återkom senare och ökar åter sitt inflytande.

I slutet av 2001 tog Englands regering initiativ till den s.k. fredsbevarande styrkan ISAF. Styrkans mandat är att bistå president Karzais regering att upprätta lag och ordning samt bygga upp landets infrastruktur. FN gav också ett mandat att skydda FN-personal i humanitärt arbete. Sverige bidrog först med 45 soldater till ISAF, men har utökats till 600 efter att man tagit över ansvaret för den brittiska regionen. Kostnaden anges av försvaret till 1,8 miljarder. Denna siffra betvivlas dock och Riksrevisionen anser att den är flera gånger större.

Utvecklingen i landet efter den USA-ledda invasionen och ISAF har inneburit en tragedi för landet: Man utrotar inte analfabetism och man minskar inte barnadödligheten med bomber. Afghanistan-kommittén /SAK/ har hållit sig neutral i alla konflikter och enbart arbetat för befolkningens bästa. Sverige som land är okänt men ”Committee Sweden” har blivit känt som en organisation som levererar vad folket önskar. Detta rykte håller dock på att solkas av att Sverige har soldater i landet. SAK anstränger sig att hålla militären på armlängds avstånd.

Trots den ökade militära närvaron har säkerheten blivit allt sämre för befolkningen. Heroinet har alltid varit ett problem, men på senare år har vallmoodlingen ökat. Många ser sig tvingade att odla för att försörja sig. Efter Sovjets uttåg var knarkmaffian snabbt på plats och erbjöd finansiell hjälp till utblottade bönder med motkravet att vallmo skulle odlas. Giriga markägare tvingade likaså arrendatorer till odling för att klara arrendena. Av marknadspriset för heroin, ca 2000 kr/gram får bonden 50 öre. En av de största knarklangarna var presidentens bror. Talibanerna förbjöd all vallmo-odling efter att deras ledare, mullah Mohammed Omar, fått en uppenbarelse med innebörden att en god muslim inte befattas sig med narkotika. På senare år har vallmoodlingen även inom Taliban-kontrollerade områden ökat. Kriget kostar pengar även för Talibanerna

Positiv utveckling

Det finns i allt eländet dock en del ljuspunkter. SAK har gjort stora insatser inom barnavård och sjukvård. 250 vårdcentraler och sjukhus har etablerats. Man har startat utbildning av kvinnliga läkare för att möjliggöra sjukvård för kvinnor. Resursinsatserna haltar på ett skrämmande sätt. En soldat kostar 1 milj./år. En säker förlossning 25 kr. För samma summa kan också 6-8 milj. barn som står utanför all utbildning få en skolplats.

I Kashmirdalen har SAK varit verksam under många år och ett utbildningssystem, även för flickor, är väl förankrat. De bästa eleverna i sista årskursen (6:e) har erbjudits anställning som lärare för de yngsta. Det var oerhört betydelsefullt för dessa flickor, när de fick sin lön.

Även inom talibankontrollerade områden driver SAK utbildning, och den är så väletablerad att den knappast kan rullas tillbaka.

SAK arbetar underifrån och kommenderar inte fram utveckling. Beslut i byarna måste mogna fram från exemplens makt. Man arbetar i folkets tjänst och har 6000 anställda och är den näst största civila arbetsgivaren i landet .

SAK omsätter 200 milj. och finansieras av bidrag från SIDA, EU, Världsbanken, FN m.fl. men insamlingar är den viktigaste källan.

Framtiden

Vad händer i Afghanistan om alla internationella trupper dras tillbaka? Sannolikt tar Talibanerna över i större utsträckning, men världssamfundet bör kunna tvinga fram en förhandling mellan alla parter. Många missgrepp har dock gjorts. När USA engagerade sig i Irak-kriget lämnades Afghanistan fritt för bin Ladin, som med omfattande ekonomiska bidrag bjöd in sig och sin organisation till landet och där kunde bygga en relation till Talibanerna. USA borde ha utnyttjat sitt tidigare samarbete med Talibanerna, bl.a. kring pipeline-projekt och utbildning för tekniker.

Avslutningsvis resonerade auditoriet och föreläsaren om hur det kan komma sig, att Sverige är engagerat i ISAF och vad som kan göras för att ta hem soldaterna.

Ellös 18 april 2012

Birgitta och Bo Edvinson

Aktuellt 2022

Program Våren 2022

Aktuellt arrangemang:

Ekologen & miljöaktivisten Pella Thiel:
Miljöförstöring ett hot mot världsfreden
Onsdag 27 april, Henåns kulturhus kl 19. Fri entré för fri folkbildning.Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com