Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Henån, Kajutan 2011 12 08
FÖRELÄSNING AV DAN MELANDER, teolog och Svenska kyrkans miljöansvarige

"Kan gamla hjulspår leda till nya mål?
Om klimatet och framtidens fredliga energipolitik i ett livsstilsperspektiv"

Detta var Fredsrörelsens på Orust sista möte för året 2011.
Många åhörare, med bakgrund inom olika former av solidaritets- och utlandsarbete, hade samlats till det inspirerande föredraget. Alla deltog livligt i diskussionen utifrån frågeställningens många infallsvinklar.
Dan Melanders övergripande budskap kan sammanfattas på följande sätt, innehållande flera måsten:
En än större kraftsamling måste ske, i vår samtid, för att medvetandegöra hos individer, politiker och näringslivets företrädare, att våldförandet på jordens och naturens resurser snarast bör upphöra. En verklig och hållbar ideologi, för balanserad och rättvis livsföring, måste därför definieras tydligare samt efterlevas, om livet på jorden, i mänsklig och humanistisk form, skall kunna bestå.
Dan Melander exemplifierar sedan sin grundläggande livsåskådning med ett stort antal genomförda, lyckade projekt i olika delar av landet och världen. Viktigt är dock, understryker han, att dessa många disparata arbeten länkas samman till enhelhet. Ett inte obetydligt moment i denna nödvändiga, positivt pågående process är TRON PÅ och ENTUSIASMEN FÖR att vi alla tillsammans skall kunna vända ett tärande förhållningssätt till ett närande sådant.
Dan Melander ger en bakgrund till sitt eget engagemang i fråga om det goda nyttjandet av jordens resurser och mobiliseringen av ett icke-tärande mänskligt beteende. Den tidiga fostran, berättar han, skedde bland stenhuggarmännen på Ramsvik men likaså genom anslutningen till Lyse-kyrkans ungdomsenhet. Viktiga, ytterligare insikter erövrade han genom arbete inom olika proteströrelser, t ex Scanraff-motståndet och mot en upparbetningsanläggning i Bohuslän, genom kampen mot slutförvaring i Kynnefjäll och antikärnkraftsinsatser generellt. Genom dessa kontakter fick han styrka att fortsätta att sprida kunskaper om ett hållbart samhälle och konkretiserade sig i ett intresse för miljö- och energifrågor. Dan Melander vågar också poängtera särskilt västvärldens våld mot livets grundvalar och framhåller den skeva verklighetsuppfattning, som Väst företräder. Dan Melander vågar likaså, optimistiskt, påstå, att en ny, som han kallar det, "kulturrevolution" är i antågande.

Två forskare omnämnes inledningsvis, som givit viktiga bidrag till energi- och klimatfrågan. Den ene, MK Hubert, har formulerat "The peakoilmodel". Denna beskriver, vid vilken tidpunkt världens oljeproduktion kommer nå sitt maximum (omkring 1995) för att sedan irreversibelt falla och hur
världsekonomin kommer att påverkas av drastiskt stigande oljepriser.
Den andre forskaren, Nicolas Stern, har kartlagt ekonomiska konsekvenser av klimatförändringen och de katastrofer, som blir följden för fattiga befolkningar, vilka, åtminstone hittills, inte bidragit till att nästan spräcka målet om högst 2 graders temperaturförhöjning på jorden.
Dan Melander pendlar i sin föreläsning mellan redovisandet av olika forskningsprojekt och ett mer filosofiskt-religiöst-politiskt resonerande. Han ställer tex frågan: "Vad är det som har gått fel i vår syn på hur människan förhåller sig till naturen och medmänniskorna, fenomenet att människan anser sig stå över naturen genom att, med teknikens hjälp, lösa alla problem?" Ett svar, menar han, kunde vara att upprinnelsen till denna tanketradition, om människans överhöghet, finns att söka långt tillbaka i den religiösa historien och han nämner skeenden som reformationen och franska revolutionen samt exempel på stora tänkare som Newton, Descartes, Einstein, Gallilei. Följden av dessa historiska avtryck skulle då ha främjat föreställningen om människans intellektuella överhöghet över naturen medan det istället snarare signifierar människan som en sorts maskin, framåtrusande enligt konkurrensens lagbundenhet.

Dan Melander menar att motkrafter börjat uppträda mot dessa fördärvliga tendenser, tecknade ovan. Istället har uttryck och begrepp såsom behovet av "människans befrielse" infunnit sig. Redan med V Havels Charta 77 startade denna process. Det skulle då handla om att en ny syn på livet, varvid kroppen och psyket framträder allt tydligare som viktigast. Dessa nya tendenser befordras av ny forskning t ex kring arternas utveckling, att forskningen på cellnivå hittat samverkan och kommunikation, inte konkurrens, menar Dan Melander. Ola nämner en naturforskare och revolutionär vid namn Krapotkin (tidigt 1900-tal) om "hur naturen samverkar" i boken "Ömsesidig hjälp"och att evolutionen inte drivs av kamp utan av samarbete. Dan berättar om en annan forskare vid namn Varella som vill besvara frågan om själens plats och funktion som "samverkan mellan hjärnans olika delar".
Den återkommande frågan:
Hur får vi stopp på det framrusande samhället, hotet mot jorden?
Vid den efterföljande diskussionen yttras kommentarer, som styrker föreläsarens beskrivning av tillståndet i världen och att rofferiet måste stoppas, Wall Street ockupationen omnämnes, att den ständiga, ekonomiska tillväxten är orimlig, att ungdomarna tyvärr är frånvarande i den aktuella debatten, att alla måste börja förändringen inifrån sig själva, från hjärtat, samverkan må hyllas istället för konkurrens, "tro, tillit, relation och handling", en begreppskedja som bör stärkas.
Dan Melander presenterar en värderingsmodell som kan användas vid förändringsarbete för att belysa om förändringen står i samklang med önskvärda värderingar.


OMSTÄLLNINGSLOTSEN, MODELL FÖR VÄRDERING AV STEG FÖR ETIK OCH ENERGIANALYS
Människovärde
Livskvalitet och mening
Miljö och klimat
Biologisk mångfald
Maktförhållande
Demokrati
Social rättvisa
Lokal ekonomi

Modellen testades av Orsa Stift i ett projekt som syftade till att göra stiftets organisation självförsörjande på energi. Arbetet gjordes på gräsrotsnivå med stort engagemang.
Många andra initiativ redovisades av Dan Melander. Alla projekten drevs med stor uppfinningsrikedom och entusiasm
En präst i Skåne initierade protester mot borrning efter gas. Sedan rullade det vidare med andra initiativ
Biogasproduktion i Skaraborg, kopierar Brålanda-böndernas initiativ
Karlstads stift gör energiinventering
Hans Ek utvecklar hus, som är självförsörjande på energi s.k. passiva hus
Angela Merkel vill stoppa kärnkraften. Hon är fysiker och inser kärnkraftens orimlighet
Solar City i Berlin, 67 % av el-behovet kan tillgodoses med solenergi
Osnabruck, ( känt för konfliktlösningsmetod efter 30-åriga kriget), inventerar solenergi-möjligheter
Tanum: etik-energi-balans för lokal utveckling (grisfarm, tvätteri och sågverk)
Norra Bohuslän: nätverk för lokal omställning
Högsbo: Grisfarm. Att tre grisar kan frigöra så mycket glädje. Mer än prästen under hela sitt liv. 100 personer odlar i park
Malmö har tagit upp idén
På Söder i Stockholm arrangeras Bondens marknad, 30000 besökare
Högalid: energiomställning och hur man mobiliserar befolkningen, dialog och demokrati
Rosengård i Malmö: man börjar med att engagera barnen, sedan kommer mammorna
Dan arbetar intensivt med att sprida initiativen till många fler orter. Många vill vara med och bygga relationer och ha roligt.
Diskussion
Varför är inte Orust Kommun med? Dan: Det är inga kommunförvaltningar som engagerar sig. Det är privatpersoner, som tar initiativ i nya processer och samverkansformer. Erni nämner hemsidan GOSAK.se som uppdateras av en grupp i Svanesund.
Solceller på Tönsäng är ett lokalt energiinitiativ. Den el som inte förbrukas säljs till elverket
Torpaområdet i Vänersborg: Berberisbuskar rensades bort och nyplantering skedde tillsammans med barnen i området. Nu ett fint område med mycket mindre sociala problem.
Andra exempel baserat på deltagarna erfarenheter redovisades.
Ola berättade om ett projekt i Indien där utbildning i kompostbaserat jordbruk gör att man kan undvika att dras in i Gröna Revolutionens kostsamma och oekologiska odlingsmetoder med stora mängder vatten, patenterade utsäden, konstgödsel och bekämpningsmedel.
Var är ungdomarna i detta? Dom är så mycket inne i livspusslet, hinner ej tänka, bara konsumera, allt genast. Hur bryter man mönstret?
Dan: Man måste börja med sig själv i hjärtat. Man måste skapa samverkan istället för konkurrens. Tro är tillit, relation och handling. Etik är det rum där vi undersöker värderingarna bakom våra val och rummet där vi lägger av våra farhågor.
Avslutningsvis:
Det finns hopp. Revolutioner startar inte uppifrån, de startar nerifrån, "democracy now", Wall Street ockupationen … Vi ställer inte upp längre på slöseriet.

Rapportörer var Bo och Birgitta EdvinsonFolkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2023

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivel

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad feb 2023)Program Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com