Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

ERNI FRIHOLT BLAND DE NOMINERADE TILL NOBELS FREDSPRIS ÅR 2005

Pressrelease
År 1905 fick Bertha von Suttner som första kvinna Nobels fredspris.
År 2005 är 1000 kvinnor från hela världen nominerade till priset. (Se vidare: www.1000peacewomen.org )

Den 29 juni kommer nomineringarna att offentliggöras runtom i världen.

Bland de tusen nominerade finns ERNI FRIHOLT från Sverige..

Erni Friholt är fredsaktivist. Hon är född i Österrike. Sedan 30 år bosatt på Västkusten i fiskeläget Stocken på Orust.
Ordförande i Svenska Kvinnors Vänsterförbund, sekreterare i Fredsrörelsen på Orust, medlem i Kvinnor för Fred, m fl. (Se vidare: www.geocities.com/friholt )

I motiveringen till nomineringen står bland annat:

  • Hon har utfört ett långvarigt och logiskt sammanhängande arbete för fredliga konfliktlösningar och mot orättvisa relationer och en ihärdig kamp för kvinnors rättigheter i Sverige liksom annorstädes, t ex i Indien och Bangladesh.
  • Hon har satt ett inspirerande personligt exempel genom att dra positiva och konstruktiva slutsatser från hennes egen svåra erfarenhet av krig, förlust av nära anhöriga och erfarenhet av ojämlikheten i manssamhället.
  • Hon är en osjälvisk och uppoffrande samarbetspartner med en kapacitet att tänka på det allmännas bästa i både stora och små aktivitetssammanhang.

Här nedan följer hennes personliga och uppfodrande betraktelse över:

VAD ÄR FRED?

Fred är det när det inte är krig. Klart som korvspad?

När det är fred, sa min pappa till mig, då ska vi köpa det där pianot som du längtar efter. Jag var åtta år och slutet på det andra världskriget var nära. När det är fred, då köper jag jordbruksmaskiner för sparpengarna, och startar en affär. När det är fred, behöver bönderna sådana maskiner. Bara det blir fred, så…

Men innan dess hann fler bomber falla på vår by och min pappa blev skjuten, om med tysk eller rysk kula är ovisst. Och min storebror återvände inte från Ryssland.

Men så blev det ju fred i alla fall. Fast det var inte alls ett sådant jubel jag senare såg på film från Kungsgatan i Stockholm.

Den fred som kom då i maj 1945 till vår by i Österrike smög sig på lite peu à peu liksom. För mig var det ingen större skillnad egentligen, annat än att pappa var död, sparpengarna inte pappret värda de var tryckta på, vårt hus utan fönster, ingen elektrisk ström på ett år, lik som flöt på floden, så vi blev förbjudna att bada hela den sommaren. Och mycket lite mat. Befriarna, ryssarna, som av befolkningen dock envist kallades för ockupationsmakt, skulle vi inkvartera. Vi hade skrämts med att de åt barn levande och länge fanns en stor rädsla hos mig och alla andra. Det visade sig snart att de var mycket snälla mot oss barn, och förmodligen överlevde vi hyggligt tack vare att de delade med sig av sina små matransoner. Att mamma fick vara ”till lags” av och till anade jag men slog bort som något som inte jag hade med att göra.

En lång inledning på ovanstående frågeställning: Vad är fred?

En åttaåring i Irak, i Afghanistan, i Tjetjenien och på många andra ställen där krig övergått i fred idag skulle nog kunna svara ungefär som jag för 60 år sedan. Det är det sorgliga och utmanande och ovärdiga.

Jag lärde mig många läxor med kroppen som barn.

Till exempel lärde jag mig att hunger känns som krig i magen. Med hungrande barn i Indien, i Bangladesh, i Afrika som jag senare i livet kom i kontakt med kände jag genast en stor gemenskap. Och vreden tog tag i mig. Detta är krig, tänkte jag. Fastän inga bomber faller. Låt gå att det verkligen fanns lite mat när jag var barn, men i Bangladesh år 1974 användes maten som vapen.

Ryssarna hade jag lärt mig frukta, tills jag träffade några. Varför skulle Österrike föra krig mot dom, undrade jag? Men när vi gick fredsmarschen till Minsk år 1982 och skrev positivt till våra tidningar om det, kallades vi hjärntvättade. Lurade av kommunisterna. De kan aldrig ha träffat någon ryss, tänkte jag. Kalla kriget kastade sin skugga.

Sverige på 50-talet upplevde jag med sina lugna gröna förorter, den sävliga vänligheten och en viss självgodhet: Var glad att du sluppit ut nu, flicka lilla.

Många analyser läste jag, många teorier tog jag till mig. Men alltid gnagde de outtalade frågorna: Jaha, och vad har du tänkt göra åt det?

Med mina barnerfarenheter i bagaget byggde jag sakta men säkert upp en grundmurad övertygelse om fredens beskaffenhet:

Freden finns i ett samhälle som strävar efter frihet från hunger, frihet från våld, frihet från hat och misstänksamhet mot ”de andra”. Var finns detta idealsamhälle? Och vems är ansvaret att det byggs?

Mina svårigheter började med att jag ville förena det stora med det lilla. Det globala med det lokala. Otillräckligheten slog sina klor i mig.

Jag gick med i fredsrörelsen. Där vågade jag inte skratta, eftersom vi behandlade så allvarliga frågor. Jag gick med i kvinnorörelsen. Där blev jag så ledsen å alla förfördelade och våldtagna kvinnors vägnar så jag blev helt tillintetgjord. Jag gick med i miljörörelsen. Där skrämde Rachel Carsons bok Tyst Vår livet ur mig. Och alla domedagsprofetior slog mig till marken.

När kom vändningen? Den kom väl också peu à peu, som freden en gång i min barndom. Och med min älskade Ola. Då var vi helt plötsligt två som av hjärtans lust kunde skälla och gorma åt alla fähundar i världen. Vi överträffade varandra med att hitta träffande beskyllningar. Men mera än detta arbetade vi på alternativen. I stället för. Man blir så påhittig när man älskar. Man vill göra det so gott för sin älskade. Man är så villig att utöka sin välvilja till många fler, ja till hela världen.

Medvetet målar jag nu i rosenrött. Med den allvarliga undertonen: Det behövs mera kärleksfullhet. Samhällen där kärleken frodas, där den får en möjlighet, där den gödslas och vattnas och vårdas och omhuldas. Vems är ansvaret att ett sådant samhälle uppstår?

Min tredje och allvarligaste och viktigaste erfarenhet: Det kommer an på oss, på dig och på mig. Vi är kuggarna i livets hjul, vi är dess nav, vi är huvudpersonerna i våra och andras liv, vi är viktiga, vi är nödvändiga. Vi med vår brinnande önskan att livet måste bli bra för alla.

Gandhi myntade det underbara uttrycket: Fred är vägen. Och Bertha von Suttner (Nobels fredspris år 1905) uttryckte det så: Den (freden) är inte målet, utan det normala tillståndet av den mänskliga civilisationen. Och Johan Galtung talar om verktygen: Fred med fredliga medel. Konfliktlösning utan våld.

Så, vad kan vi nu verkligen göra? I Sverige?

Du och jag i fredsrörelsen, i kvinnorörelsen, i miljörörelsen?

  • Låta oss övertygas om att vapen inte skapar fred. Fredsforskarna har gett oss mängder med bevis. Vi, fotfolket ska sprida den kunskapen, vi ska inte bara sitta hemma på vår kammare och tycka och förfasa oss. Ut bland folket! Säga vad vi vet, bilda opinion, vara obekväm, demonstrera, anordna möten, seminarier. Folkbilda!
  • Mycket aktivt förändra de attityder som upprätthålls av patriarkatets våldskultur. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter! Visa i praktisk handling solidaritet med våldets offer, internationellt och här hemma. Acceptera inte tillvänjningen till våldet och våldsideologin!
  • Tillämpa en rättvis handel, i ord som i praktiken. Alla kan bojkotta Coca-Cola Alla kan köpa rättvisemärkta varor..
  • På vårt café serverar vi rättvisemärkt kaffe, te och choklad, tårtor och kakor med fina namn som Mahatma Gandhis drömmar, bakelsen Rosa Luxemburg, mandeltårtan Amandla Mandela, med mera.
  • Och så sjunger vi: fredssånger, kvinnosånger, kampsånger, kärlekssånger.
  • Fred med naturen och fred mellan könen.


VAR MED OCH BYGG EN FREDLIG VÄRLD!

Erni Friholt
Tel 0304-512 15
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2023

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivel

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad feb 2023)Program Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com