Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Siluett

Kära vänner!

Vi börjar vårt årsbrev bakifrån. Med en lägesrapport om tillståndet i Indien.

I skrivande stund, några dagar in på 2006, kl 18 lokal tid har mörkret sänkt sig över Jharkhand. Vi tänder fotogenlampan. Snart ska schakalerna börja sitt kvällsylande, som låter lite som barnagråt.

Hundarna, ägda av ingen men tolererade, skäller tillbaka för att värna sitt revir.

Vi befinner oss på Jagriti Vihara, 70 km från Ranchi, där en organisation, som vi samarbetar med, arbetar med fattiga adivasis - ursprungsfolken.

Den närbelägna kolgruvan är gigantisk, 200 km lång, säkert 100 meter djup. Genom sin expansion tvångsförflyttar den hela byar. Den ska förse landet med elektricitet, men har glömt den befolkning som den trängt undan. Ingen el här inte…

Vi kom från södern, från ett 30-gradigt våtvarmt Chennai, till Jagriti Vihara med vintertemperatur runt 5 grader nattetid. Ute som inne. Vi frös förfärligt de första nätterna.

I Chennai finns den andra organisationen vi arbetat ihop med i trettio år, tidigare kallad Sevapriya, numera omorganiserad till Solidarity Trust.

De välkomnade inte bara oss två, utan också dotter Angelica med familj och vännerna från Hälleviksstrand med familj, inalles 12 personer!

I Chennai besökte vi området där vännen Balu och medarbetare startat nya verksamheter. Att ta sig dit tog två timmar på eländiga vägar.

En dag uppvaktade de oss på YWCA där vi bodde, med sånger och presenter, med barn och barnbarn, tillsammans 27 personer…

Indienresan, den första för våra barn och vänner, blev en stark upplevelse. Även de blev varse att Indien har öppnat sig helt för storkapitalet, vilket bl a syns som en stor vräkighet i städerna. Ingenstans finns så stora reklamskyltar som i Chennai. De brer ut sig hänsynslöst överallt, medan den vackraste byggnaden i stan, The Museum of Fine Arts, håller på att falla samman. Kapitalet river och bygger nytt med stor frenesi. Slumområdena trängs undan. Man skulle kunna tro att de inte finns längre.

Arundhati Roy talar om skillnaden mellan det politiska skrytets ”Shining India” och ”India”. Det ena ett urbant bländverk, det andra landsbygden där de flesta människor bor. Där innebär ”utvecklingen” att en genomsnittsfamilj idag äter 100 kg ris mindre per år än för femton år sedan, hävdar landsbruksekonomen Utsa Patnaik.

*

Men tillbaka till det gångna året. Det dominerades av efterspelet till tsunamikatastrofen och i viss mån av de hjälpinsatser som gjordes. Efterspelet bestod mest i oppositionspartiernas jakt på utrikesministern, som tog ledigt över de ödesdigra juldagarna, i likhet med 95 procent av övriga medborgare. Försumlighet är klandervärd, men hetsjakten stod inte i proportion till den omsorg om offren som Sverige senare fått beröm för. De internationella hjälpinsatserna blev ofta tomma ord och därutöver en mängd oöverlagda charitygåvor åtföljda av skrytsamma plakat av typ ”Dessa bostäder byggdes av Rotary för tsunamins offer”.

Under vår Indienresa vid slutet av året såg vi resultatet av sådana insatser. Hela byar av palmbladshyddor hade byggts i låglänt terräng, som under de följande monsunregnen översvämmades och måste överges. De tättbebyggda

skrytbyarna härjades också av bränder som ännu en gång ställde de drabbade på bar backe.

I Chennais fiskhamn fanns ett tusental båtar, varav trehundra gick i kvav förutom övrig förödelse. Oöverlagda hjälpinsatser med kontanter från rivaliserande hjälporganisationer ledde till att fiskare förvandlades till aggressivt krävande desperados. Ingen utomstående vågar sig idag ner på den kajen.

*Här hemma, vid sjöfåglarnas vintervatten, ruvar vi över de eviga frågorna om vad vi faktiskt kan göra med våra ord och de pengar vi kan samla in till våra medvetet handlande vänner i Indien. Vår kulturs motsägelser är svindlande. Dygnets alla distraktioner och förströelser står mot den vardagshumanitet, medkänsla och tidskrävande omtanke som präglat medelsvensson i årtionden och som vi ännu hoppas så mycket av. Å ena sidan undanflykt och ursäkter, å den andra lyhördhet.

Visst, världen är som den är, och, visst, det är svårt för oss att vika undan storskalighetens förkvävande täcke. ”Men ändå, ändå …” som kampvisan säger. Vi kan inte vara tillfreds med att slå i fågelboken vid fönstret. Igenkännandet räcker bara som utgångspunkt, inte som mål.

I trettioåtta år har vi nu samlat fakta, organiserat, sovrat och returnerat till våra bröder och systrar och försökt vidmakthålla den solidaritet som artonhundratalets folkrörelser skapade. Nu hotar folkrörelserna att drunkna i brottsjöarna av propaganda från Vita Husets hycklare och alla dess styrda media.

Hur mycket flytkraft har den kulturella räddningsflotten, timrad genom seklers ödmjukhet, hopp och trots? I både den katolska och lutherska tankevärlden finns en tro att ondskan leder till sin egen undergång. Men vad blir priset? Vem betalar?

*

Som om tsunamin inte vore nog, kom snart det förödande yrvädret Gudrun (!) och fällde granplanteringarna i södra Sverige. Nog sår det monokulturella onda fröna till sin undergång. Men de små skogsägarna får lida för storföretagens strategiska ovilja att betala ett anständigt pris. I trettio år har vi pekat ut detta systemfel. När leverantörerna står i kö kan man sänka priset, och när kunderna köar kan man höja det. Allt lidande i processen bortförklaras med en teori om tillgång och efterfrågan. Vi hävdar att svaret bör vara ”Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov”. Ingen teori i världen får tillåtas upphäva detta.

Runt våra egna knutar surrade vi allt som var löst och pallade upp allt av värde i källaren och sjöboden inför det annalkande högvattnet. Cafétaket av plast sprack av vindtrycket trots linor och plankor. En tjugotvå millimeters spånskiva som låg ovanpå blåste iväg som ett frimärke mellan sjöbodarna. Naturen gjorde en markering.

*

I Piteåtrakten dödades en jägare av en skadeskjuten björn. Den unika händelsen fyllde media. Samma vecka mördades en trebarnsmor av sin ex-man. Denna alltför vanliga händelse fick obetydlig uppmärksamhet. Men blev upptakten till en landsomfattande manifestation av ”Män mot våld”. Vi deltog på Gustav Adolfs Torg i Göteborg tillsammans med några hundra andra. Olas banderoller ”Män för kvinnofrid” och ”Världskvinnomarschen” användes också på åttonde mars och vid andra tillfällen.

*

Året blev ingen höjdare i världsperspektiv. Men en höjdare för oss personligen, med Fredsrådets ”Lilla Fredspriset” till oss båda och nomineringen för Erni som enda svenska, tillsammans med 999 kvinnor från hela världen, till Nobels fredspris. En ’nobel’ själ fnyser kanske och tycker att detta med priser är ett fördärv. Men utan att snegla på andra fredsarbetare som blev utan, blev vi mäkta glada. I synnerhet som motiveringen betonade vårt ”… arbete för fred och internationell rättvisa som med enastående uthållighet pågått i mer än tre decennier…” På FN-dagen den 24 oktober blev det prisutdelning och hyllningar i Gustav Vasa kyrka i Stockholm. Barn och barnbarn och vänner var där. Något gott att lägga i minnenas glädjeskål.

*

Pris och nominering förde en hel del arbete med sig. Mycket uppmärksamhet också, intervjuer och videofilm av journalister ända från Tyskland för Österrikes TV och Frankfurter Rundschau om våra livsprojekt och erfarenheter. Och många glada tillrop kom oss till del. Månne var man lite märkvärdig…

Men Nobelpriset gavs till IAEA och dess chef El Baradei, som hårt ansatte Nordkorea och Iran, men anpassligt teg om USAs kärnvapenrustning i rymden och Englands kärnvapenrustning i haven.

Och av nomineringen blev det en tjock bok ”1000 Peace Women across the Globe” med lika många uppslag med alla de nominerades koncentrerade levnadshistoria och foton. De schweiziska kvinnorna som lanserade själva idén ger inte upp. Nobelkommittén i Oslo kommer att få ett förnyat förslag år 2006.

*

Inför de ödesmättade folkomröstningarna i de demokratiskt konsekventa länderna i Europa skrev vi en analys av den tilltänkta konstitutionens försvars- och säkerhetspolitiska avsnitt. Den spreds av fredsforskaren och vännen Jan Oberg via TFFs hemsida och fick uppskattning av fredsforskningens fader och tillika vännen Johan Galtung. Analysen ledde också till några offentliga diskussioner under året.

Lyckligtvis stoppades konstitutionsförslaget av både fransmän och holländare, och vi slapp skämmas över riksdagsmän som förvägrade oss folkomrösta. Övergången till totalitär formaldemokrati hejdades, för hur länge?

Vår analys kan läsas på Fredsrörelsen på Orusts hemsida: www.fredsrorelsen-pa-orust.se Vi tar gärna emot synpunkter för att vidareutveckla analysen inför nästa omgång, som säkert kommer inom kort.

*

Caféet gick in på sin 19:e säsong. Vi försökte trappa ner med kortare öppethållande på dagarna och kortare säsong. Men vi var ändå rejält trötta i början av augusti.

Då lånade vi ut bryggan till bröllopsfirande granntös. Det blev mycket lyckat trots att regnmoln hängde hotfullt över provisoriskt uppriggad presenning.

*

Härligt varm och molnfri var påsken. Då kom ett stort sällskap från Tyskland för att fira vännerna Bettina och Luckys bröllop. Ut med båt till Vasholmarna och vigsel under bar himmel.

*

I april träffades släkten i Nacka kyrka för att ta farväl av Ernis systerson Clausi och hans Jeanne - offer för tsunamin den 26:e december 2004. Det blev en gripande ceremoni och en påminnelse om livets sårbarhet och hur allt så plötsligt kan vara för sent.

*

Så träffades systrarna Götz - Gertl, Friedl och Erni - på Gotland, efter 20 år. Det blev en stark upplevelse. Samvaron, Österrike-sångerna, svågrar och syskonbarn med familjer, Visby och Fårö…Och i mars månad en vecka utförsåkning i Kläppen i Dalarna med döttrarna Ida och Angelica, barnbarnen Leo och Gustav och vännen Hermine. Leo suverän och tålmodig lärare i slalomens turer till sin läraktiga mormor. Alla vurpor glömda. På kvällarna i stugan ömsesidig massage, sång och mycket skratt.

*

Vid SKV-stämman i maj i Karlstad valdes Erni för andra gången till riksordförande.

Världskvinnomarschen stod högt på programmet hela året. Först på 8 mars i Göteborg, sedan deltagande i stafettmöte i Köpenhamn - där manifest och lapptäcke överräcktes för vidare färd genom länder och kontinenter. För att den 17 oktober landa vid målet i Burkina Faso. Det kändes märkvärdigt att få vara en del av kvinnornas gemensamma ansträngningar för en värld fri från våld och fattigdom. Höjdpunkten blev sedan mötet med norskorna i Morokulien, gränspunkten mellan ”brödrafolken”, som för bara hundra år sedan var nära att gå i krig mot varandra.

Ett av Jan Khouback nyskrivet skådespel om Alfred Nobel och Bertha von Suttner, som fick fredspriset 1905, uruppfördes. Vår nybildade kör Berthas systrar sjöng. Myggorna surrade. Aase Bang berättade om kvinnorna och unionsupplösningen. Berit Ås föreläste om kvinnorna och fundamentalismen. Allas gemensamma ansträngningar fick sin belöning, och sedan sjöng vi halva natten till Barbros dragspel alla gamla och nya tjej- och kampsånger.

*

Inför ett nytt bokprojekt om ”Kvinnorna i bergen” ledsagade vi författarinnan Florence Hervé, hennes man Thomas och fotografen Katharina till Kiruna, Puoltsa och Nikkaluokta. Det blev intervjuer och samvaro med de samiska kultur-personligheterna Majlis Skaltje och hennes man Järva-Per Blind, hon konstnär och han konsthantverkare, båda renägare och författare.

Samernas historiska och nutida öden tecknades av dem med kraft och skärpa. Vi deltog i renskillning inför höstslakten och befann oss mitt i strömmen av springande renar i fållorna på fjället. Renarna lever i frihet och möter det mänskliga tvånget med lasso och kniv endast några korta ögonblick vår och höst. Ändå tvingas de nu av klåfingriga EU-byråkrater att med avsågade horn fraktas i ångestskapande lastbilstransporter till hiskliga slakthus tjugotals mil bort.

Och i rättegångar enligt sydsvenska lagar om markägande tvingas samerna bevisa att de i tusen år använt betesmarker ända ner i Jämtland och Härjedalen.

Naturfolk lämnar inga skräphögar och ingen förstörelse efter sig. Det finns inga synliga bevis, och därför ges inga rättigheter. Så fortsätter sekellånga övergrepp mot vår nordiska urbefolkning.

Våra möten med urbefolkningar i Indien och Bangladesh visar oss samma mönster som i Sverige. Men under övermakten skymtar överallt de traditioner som skapats av livet tätt inpå naturen, som en del av den. Vi måste försvara och bevara detta.

*

Mot slutet av året blev vi plötsligt medvetna om Sveriges militära medverkan i Afghanistan. Redan 2001 inbjöds ”vi” av ockupationsmakten Storbritannien att delta i dess Nato-organisation ISAF för att kontrollera landets norra delar. När två svenska soldater dödades i november blev den hemliga militärinsatsen inom Nato plötsligt allmänt känd. Etablissemanget försöker förklara att ISAF skulle vara en FN-styrka, trots att FN aldrig godkänt kriget eller gjort några militära åtaganden. (Man kunde i så fall ha väntat sig t ex beteckningen UNISAF eller UNSAF, som annars är brukligt)

Så sprack vår stolta tradition av 200 års obruten fredlighet. Sverige är i praktiken en krigförande Nato-stat. Och om vi inte lyckas förhindra det är vi snart också en ansvarig del av EUs kärnvapenmakt. Har vi tid med semester?

*

I våra strävanden att belysa och motverka sådana skeenden arrangerade och medverkade vi i program i Göteborg och i vår gamla skola på Orust.

I skolan ledde fredsforskarna, aktivisterna och vännerna Jörgen Johansen och

Majken Jul Sörensen ett seminarium om ickevåldskampens teori och praktik -

”Gandhi på 2000-talet”. Utveckling av ickevåld, fred med fredliga medel, det som borde stå på EUs dagordning men inte ens finns i dess konstitution… Solidaritet

med våra indiska vänner och aktivister, Balu, Rani, Kumaresan, Christina, Jaya, Sushil, Suman, Rajesh och andra. I allt detta och i samvaron och stödet inom Fredsrörelsen på Orust, i SKV och i Jagriti Viharas Vänner finner vi glädje, värme och kraft. Ensamma kämpar hör hemma i sagor och myter. ”Vi två” betyder mycket. ”Vi alla” betyder ännu mer.Äldsta dottern Angelica fyllde redan halvsekel, och yngsta dottern Åsa blev 40! Festligheterna blev minnesvärda. Vi tackar er alla döttrar och mågar för att ni förgyller vår tidiga ålderdom. Ola firar 50 år efter studentexamen i vår. Och alla ni andra goda vänner som ofta sätter guldkant på tillvaron…Stocken den 15 feb 2006
LÄNGE LEVE
HAROLD PINTER!Erni & Ola Friholt erniola@tele2.se

Aktuellt 2022

Program Våren 2022

Aktuellt arrangemang:

Ekologen & miljöaktivisten Pella Thiel:
Miljöförstöring ett hot mot världsfreden
Onsdag 27 april, Henåns kulturhus kl 19. Fri entré för fri folkbildning.Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com