Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Väcka för Fred 22 - 25 aug 2013


-Millennieplatsen mellan Stora Teatern och Kungsportsbron, Göteborg.
-Förtydliganden samt ändringar i programmet kommer att ske vartefter det blir klart. Se www.fredsam.org och www.larareforfred.se
(Version 18 aug.)
Arrangör är FREDSAM, nätverket för fredsorganisationerna i Göteborg.

Torsdag 22 aug.

12.00 INVIGNING. Erni Friholt, Fredsrörelsen på Orust, leder invigningen.
Fredsams föreningar presenterar sig.
Musik av Fredsförbandet.

13-14.30 SKOLPROGRAM

15.00 Så avskaffas kärnvapnen. Gunnar Westberg, 2004-2008 international president for IPPNW, den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen som fick Nobels fredspris 1985.
För att avskaffa kärnvapen behövs enbart en sak: En stark politisk vilja. Denna vilja kommer ur insikten om att kärnvapen även idag hotar hela den mänskliga civilisationen. De mer än 180 stater i världen som inte har kärnvapen måste göra klart för kärnvapenstaterna att vi kärnvapenfria skulle inte känna oss tryggare om vi hade kärnvapen. Vi skall driva en kampanj bland de kärnvapenfria staterna för ett totalt förbud mot kärnvapen, så att kärnvapenmakterna inser att de är paria, ”gangsterstater”.
15.45 Berthas systrar sjunger.

16.00 Lätta vapen Tunga konsekvenser. Josefine Karlsson, generalsekreterare för den svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
IKFF arbetar över hela världen i lokala grupper i t ex Göteborg och Enugu i Nigeria och har kontor i New York och Genève i nära samarbete med FN. Föreningen arbetar för nedrustning med fokus på kvinnors betydelse i fredsarbetet utifrån Säkerhetsrådets resolution 1325: Kvinnor, fred och säkerhet. Nyligen lyckades man i sitt arbete med världens första globala vapenhandelsavtal inkludera genusbaserat våld. Josefine kommer att tala om detta och om hur vapen drabbar män och kvinnor olika. Hon kommer även att tala om varför ett feministiskt perspektiv på säkerhet kan vara fredsaktivistens bästa verktyg.
17.00 Satellitkriget - exemplet drönare. Agneta Norberg, Globala nätverket mot vapen i rymden.
Obemannade dödsmaskiner - s.k. drönare spelar en allt mer betydelsefull roll i USAs krigföring. Via satelliter styrs dessa drönare från baser i t.ex. Nevada och dödar människor i Pakistan, Afghanistan och Jemen. Sverige ska inom kort börja utprova attackdrönaren nEUROn i Vidsel, Norrbotten. Den blir en prototyp för fortsatt drönartillverkning i bl.a. Frankrike.
18.00 Kvinnor i fredsarbetet. Samtal kring Operation 1325. Birgitta Rang, Svenska Kvinnors Vänsterförbund.
Krig och fredsuppgörelser har genom århundraden hanterats av män. Säkerhetsrådets Resolution 1325 från år 2000 - resultatet av ett envist arbete av den internationella kvinnorörelsen - har som mål att kvinnor ska delta i fredsprocesser världen över. De ska kunna påverka situationen innan en konflikt bryter ut, medan konflikten pågår och hur freden ska gestaltas efter att strider upphört. Resolutionen berör också kvinnors utsatta situation i krig och hur de bättre kan skyddas. Den är bindande för alla FN:s stater. Frågan är hur väl den implementeras.
19.00 Fredsdialoger. Carl Harlén och Staffan Nattsén från Teater Uno läser, samtalar och gestaltar kring Strindbergs samhällsengagemang och pacifism.

Fredag 23 aug.

10.00 SKOLPROGRAM

12.00 FRED, SÄKERHET OCH FÖRSVAR är en rapport från Partnerskap 2014, en sammanslutning med ett femtontal organisationer.
Partnerskap 2014 syftar till att inför valet 2014 - då Sverige haft fred i närområdet i 200 år - påverka opinionen för en tyngdpunktsförskjutning i den svenska säkerhetspolitiken från militär reaktion till proaktiv och förebyggande fredspolitik. Lars och Margareta Ingelstam berättar om arbetet: Freden först - om en tyngdpunktsförskjutning i svensk säkerhetspolitik. Lars Ingelstam, tillsammans med Anders Mellbourn, huvudförfattare till rapporten från Partnerskap 2014. Lars är samhällsforskare, tidigare chef för Sekretariatet för framtidsstudier och professor i Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Han har skrivit böcker om bl a annat ”ett lagom Sverige”, systemtänkande och vapenexport.
13.00 Tiden är inne att avskaffa kriget - Alternativen till militär konflikthantering. Margareta Ingelstam, medlem av Partnerskap 2014s arbetsutskott.
Margareta har arbetat på Utbildningsradion som projektledare för flera fredsprojekt och senare med att bl a utveckla utbildning för professionellt arbete i konfliktområden. Hon har skrivit och redigerat böcker, bl a Våld föder våld, Fredsagent 1325 och Fredsbyggare sökes. Haag-appellen 1999 skrevs under av 1600 organisationer från hela världen och hade rubriken TIME TO ABOLISH WAR. Det finns nu verkningsfulla metoder för att lösa konflikter utan våld och militära hot. Samarbete och samverkan som bärs upp av det civila samhällets organisationer ger nya möjligheter. Freden tillhör alla!
14.30 Försvarsberedningen. Hearing om försvarets roll i framtiden. Tomas Magnusson, ordf. i Internationella Fredsbyrån, och Lars Ingelstam

(presentation se ovan under Freden först - om en tyngdpunktsförskjutning i svensk säkerhetspolitik).

16.00 Nej till NATO och dess kärnvapen. Agneta Norberg, Svenska Kvinnors Vänsterförbund.
I all tysthet har Sverige smugits in i NATO. Genom detta blir Sverige en del av USAs kärnvapenstyrka. Vi måste skaffa oss kunskap och bekämpa detta svek som går helt emot svenska folkets vilja.
18.00 Vapenindustri och vapenhandel. Anna Ek, ordf. Svenska Freds.
Det är vapenindustrin som är hotet mot vår säkerhet. När krigen blir färre och omvärlden mer fredlig måste vapenindustrin måla upp stora påhittade Rysslands-hot och söka sig till nya uppdrag såsom klimathotet eller fattigdomsbekämpning. Sverige är världens åttonde största vapenexportör (i totala siffror) och har under flera år varit världsmästare (per invånare) i vapenexport. Krigförande länder, diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter beväpnas varje år med hjälp av Sverige. Det är lika angeläget som alltid med nedrustningsarbete och kamp för en modern säkerhetspolitik!
19.00 Fredslyrik. Ulla Svedin, skådespelare, läser poesi. Petra Hellquist, cellist, ackompanjerar.

Lördag 24 aug.

10.00 BOKBORDSAKTIVITETER

13.00 FN:s skyldighet att skydda civila från krigsförbrytelser. Jens Petersson, biträdande generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.
Efter misslyckandena i Rwanda och på Balkan under 1990-talet har det förts en omfattande debatt om hur FN ska kunna förändras så att mänsklig säkerhet sätts framför staters suveränitet och pågående krigsförbrytelser stoppas. 2005 antog FN:s generalförsamling principen om att FN har en skyldighet att skydda civila från sådana brott. Trots detta ser vi pågående övergrepp få fortgå i bl a Darfur, Sydsudan och Syrien. Jens Petersson, biträdande generalsekreterare i Svenska FN-förbundet berättar och diskuterar utifrån denna problematik. Jens Petersson (född 1966) har varit aktiv i svensk fredsrörelse sedan tonåren. Han har bland annat varit generalsekreterare i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1997-2005. Sedan 2006 är han verksam inom Svenska FN-förbundet. Under sommaren representerade han Svenska FN-förbundet vid det första internationella folkrörelsemötet inom den globala koalitionen för skyldighet att skydda. I hängmattan har han sedan studerat Kofi Annans memoarer som fokuserar på just interventioner (utgiven 2012).
14.00 Varför är ickevåld mer effektivt än våld? Majken Jul Sørensen, författare, fredsforskare och fredsaktivist.
Det är mer sannolikt att protester, strejker och civil olydnad kan störta en diktator eller bekämpa en ockupationsmakt än gerillakrig och bomber. Seglivade myter om våld som vägen till makt är eftertryckligt avlivade i ny forskning om ickevåld. Slutsatserna brukar väcka eftertanke hos alla som stöder väpnad motståndskamp. I detta föredrag diskuterar fredsforskaren och aktivisten Majken Jul Sørensen nyare forskning som har jämfört samtliga våldsliga och ickevåldsliga kampmetoder för självständighet, regimskifte och mot en ockupationsmakt. Valet mellan våld och ickevåld handlar inte bara om moral. Det är i hög grad en fråga om effektivitet. Men vad är det för mekanism som ickevåld bygger på, och varför är det mycket lät4 tare att skapa stort deltagande i motståndskampen när medlen är ickevåldsliga jämfört med när de är våldsliga? Majken Jul Sørensen är författare till boken På barrikaderne for fred - inspirerende historier om ikkevold. Boken kommer att finnas att köpa i samband med föredraget.
15.00 Sverige militariseras! Skärgårdsuppropet, Vättern och främmande makter i Norrland. Historik och nuläge. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

16.00 En starkare fredsrörelse växer fram. Tomas Magnusson, ordf. i Internationella Fredsbyrån, berättar om intryck från sin resa i augusti till Hiroshima och Nagasaki.
68 år efter atombomberna över Hiroshima den 6 augusti och Nagasaki den 9 augusti står den japanska fredsrörelsen starkare än någonsin, och inspirerar hela världens fredsföreningar. Och det är ungdomarna som går i spetsen.
17.00 Workshop i civilkurage, religionsdialog och fredsbygge. Workshopledarna Sidra Chaudry och Johanna Eklund berättar:
Vi i Salaams vänner (Fredens vänner) tror på freden. Vi tror att freden är en ledstjärna inom våra olika religiösa traditioner och att när vi möts i samtal och handling blir freden synlig.
Salaams vänner är ett unikt samarbete mellan två trosbaserade fredsrörelser; Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF). Sverige kallas ofta för det mest sekulära landet i världen. Trots detta är religion en stark drivkraft för många människor och dagens Sverige är präglat av en religiös och kulturell mångfald. Men det finns en stor allmän skepsis mot religiös tro och en föreställning om att religion är roten till många av de krig och konflikter som härjar i världen. Sverige har två sekel av fred att förvalta och Salaams vänner vill bidra till att våra olika religiösa traditioner kan bli en grund till fredsbygge, snarare än till konflikt i vårt land. Salaams vänner vill därför lyfta fram det budskap om fred som finns i både den kristna och i den muslimska traditionen.
Att vara fredsbyggare handlar inte bara om att prata, det handlar om att agera! Därför har Salaams vänner utbildat 46 stycken ungdomar i åldrarna 15-25 till att bli workshopledare i religionsdialog, civilkurage och fredsbygge. Salaams vänners workshopledare har nått ut till ungefär 4 000 personer i olika skolor, institutioner och organisationer från 2011.
19.00 Jazz i sommarkväll. 4 ’N Organ: Bengt Franzino - gitarr, Thomas Åkermark – trummor, Frederick Somerville - orgel, ev. Bengt Karlsson - munspel

Söndag 25 aug.

11.00 Fred på jorden. Leif Herngren och Amir Dabboussi berättar och publiken ställer frågor.
Leif Herngren, pastor i Equmeniakyrkan (en sammanslagning av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan), har sedan många år arbetat med frågorna om rättvisa och fred förankrade i kristen tro. Han har skrivit boken Fred under korset i samverkan med Präster och pastorer mot kärnvapen. Han satt med i styrelsen och arbetsutskottet för Svenska kommittén för Vietnam som bl a arrangerade den stora demonstrationen 1968 i vilken Olof Palme höll sitt berömda tal till stort förtret för USA. Talet överlämnade Leif till det Amerikanska kyrkorådet då han besökte USA och studerade hur kyrkorna och de svarta medborgarrättsrörelserna arbetade för rättvisa och fred. Han var under några år ordförande för Kristna Fredsrörelsen. Han har deltagit i aktioner tillsammans med Plogbillsrörelsen. Leif kommer att tala om den problematik som religionerna skapar. Religionerna rymmer såväl budskapet om fred, försoning och rättfärdighet som dess motsats - nedvärdering av människor, förtryck, våld och död. Det paradoxala är att några av de mesta kända aktörerna för fred, rättvisa och icke-våld har sin tro som bärande för sitt agerande. Men dessvärre sker det motsatta varje dag i Guds namn. Amir Dabboussi, kanslichef för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR), har en bakgrund av engagemang i det muslimska civilsamhället. Han var med och startade Karlstads Unga Muslimer som bl a ordnat aktiviteter för unga såsom föreläsningar, seminarier och gemensamma resor.
SMFR är en självständig muslimsk fredsrörelse som bildades 2008 som ett resultat av studieförbunden Ibn Rashd och Sensus 3-åriga allmänna arvsfondsprojekt ”fredsagenterna - att främja islamisk fredskultur”. Sedan dess har organisationen etablerat sig och tagit plats med konstant växande verksamhet som en aktiv del av det svenska civilsamhället. Organisationens vision är att Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa ska bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.
12.00 Följeslagare på Västbanken. Roland Hortlund, det ekuminska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). Roland har levt och verkat på Västbanken under 3 månader i år. Följeslagarna utses av Kyrkornas världsråd för att genom sin närvaro söka skydda människorna. De ska rapportera brott emot internationella lagar och konventioner till Sverige och det internationella samfundet via FN-organ och NGOs.

13.00 Från våld och krig till en fredskultur - hur svensksomalier från Göteborg utbildar ungdomar för en ny framtid.
I december 2012 reste Maxamed, Ahmed och Suleiman från Göteborg till sina födelsestäder i Somalia för att starta studiecirklar bland ungdomar, och att skapa en diskussion om fred och möjligheter att leva och bygga upp en ny framtid i Somalia. 100-tals ungdomar i de tre städerna har sedan deltagit i programmet.
14.00 Att bygga en fredskultur, barnläkare Karin Utas Carlsson, Konfliktlösning i skola och arbete och Sveriges Lärare för Fred.
Genom att konflikter på lokal och global nivå har stora likheter kan fred byggas. Det blir meningsfullt att verka där man är. Konfliktkunskap är ett område i stark utveckling. Karin har skrivit Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6, Lära leva samman och Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter i skola och fritidshem, den senare tillsammans med Anette Rosenberg Kimblad. www.tradet.org www.larareforfred.se
15.00 Fredsam Hur går vi vidare? Summering, visioner. Ett FREDENS HUS I GÖTEBORG.

17.00 AVSLUTNING

Aktuellt 2022

Program Våren 2022

Aktuellt arrangemang:

Ekologen & miljöaktivisten Pella Thiel:
Miljöförstöring ett hot mot världsfreden
Onsdag 27 april, Henåns kulturhus kl 19. Fri entré för fri folkbildning.Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com