Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Fredsrörelsen på Orust

Verksamhetsberättelse för år 2003

Med utveckling menar vi i allmänhet att förändringar i världen medför framsteg. Det gångna året vred istället utvecklingen bakåt. Aldrig har det romerska imperiets cyniska våldspolitik så perfekt kopierats som nu.

Afghanistan är ockuperat. Civila dödas vid behov. Barbariet på Guantanamobasen fortsätter brotten mot den internationella rätts- ordningen. Irak är ockuperat, och dess stabilitet undermineras dagligen av dunkla intressegrupper. Civila dödas godtyckligt i jakten på motståndsrörelsen. USA-soldater använder israeliska metoder med kollektiva straff, tortyr, avrättningar m m. Israels apartheidmur är på väg att stjäla mer än hälften av palestiniernas återstående territorium. I Tjetjenien syns ingen ljusning i hopplösheten. Allt detta tävlar framgångsrikt med terrornätverken om effektivitet i dödandet av oskyldiga.

Ändå finns exempel på sans och måtta i omdaningen av länder som Georgien, försoningen i Ruanda, det uthålliga ickevåldet i Makedonien, det stillsamma uppbyggandet av Vojvodina i Serbien och av tusentals byar i Indien. Den positiva utvecklingen sker i det fördolda. Och till de uppbyggande krafterna räknar vi oss själva i Fredsrörelsen på Orust.

Styrelsen höll upptaktsmöten vår och höst, dessutom informella möten i samband med studiecirklarna och ytterligare fyra protokollförda möten om viktiga frågor.

Årsmötet hölls lördagen den 5 april, traditionsenligt i matsalen på Ellös högstadieskola.

Verksamhetsplanen höll fast vid de pågåenden verksamheterna, bl.a. med de långsiktiga åtagandena om information och fredsdebatt, stöd till Sevapriya i Indien, till Fattigpensionärer i Belgrad och upprätthållandet av Zitzerrepublikens anda, kritiken av maktens propaganda om krigen på Balkan m m. Hur väl vi uppfyllt detta program kan utläsas härnedan.

Utskicken sker via posten. De medlemmar som lämnat sina e-postadresser är färre än fem. Visst är det värt en del att få ett gammaldags brev med frimärke och allt. Tack vare våra medlemmars uthålliga stöd kunde vi till och med göra ett extra utskick före jul. Därmed blev det fyra under året.

Studiecirklar hölls vår och höst: "Skurkstater" avslutades på våren, och på hösten startades "Vi är inte färdiga med Hitler på länge än", en bok av Barbro Eberan. Mycket tankeväckande!

Fem uttalanden gjordes i form av öppna brev. Ett riktades till Göran Persson med krav på förklaring av hans positiva inställning till ett överhängande krig mot Irak. Det andra riktades till regeringen, riksdagen och media om den krigshetsande nyanslösa demoniseringen av Irak och det samtidiga förtigandet av västländers övergrepp och krigföring mot samma land under tolv år. En maning till besinning. Det tredje (vid årsmötet) riktades till Sveriges Television angående dess förkärlek för USA-producerade vålds- och flabbfilmer på bekostnad av film från världens övriga 200 stater, något som bidrog till att vissa grupper accepterade den anglosaxiska krigshetsen på båda sidor av Atlanten. TV-ledningens svar hävdade att man inte kan censurera USA-film. (Men tydligen kan man "censurera" resten av världen). Det fjärde uttalandet (också vid årsmötet) vände sig till regering och riksdag angående svensk vapenexport till krigen i dagens värld. Det femte riktades till regering och riksdag angående förslaget till konstitution för Europa med dess NA TO-orienterade militära del, där konkreta hänvisningar till fredlig konfliktlösning saknas. Vi manade Sverige att försvara sin rätt att fortsätta den traditionella fredspolitiken. Dessa öppna brev utom det fjärde framfördes i radions Klarspråk och trycktes i några lokala tidningar. Några väckte debatt.

Föreläsningar och diskussioner i Henåns bibliotek anordnades traditionsenligt kring fredstemat, som följer:

13 feb Fredsforskaren Maria Stern, som besökt sitt hem på Manhattan snart efter 11 septemberhändelserna, diskuterade ämnet "Krig mot terrorismen - vad står på spel?". Bland annat en oroande nationalistisk utveckling...
27 mars Människorättsaktivisten Agneta Eriksson berättade om förberedelsearbetet till en kommande människorättsmarsch i Palestina och Israel, länder som hon besökt för detta syfte. Efter att ha skjutits upp skulle marschen förverkligas över jul och nyårshelgerna.
10 april Ickevåldsaktivisten Elisabeth Ahlin berättade om det nyss avslutade World Social Forum under rubriken "Från Göteborg till Porto Alegre - med ickevåld för samhällsutveckling".
13 okt "Mord på öppen gata", en samtalskväll om aggressivitet och våld som reaktion på ett samhällstillstånd, som ideologisk värdegrund, som följd av ett sjukdomstillstånd, eller vad? Samtalsledare var kulturarbetaren Stefan Edman, som också inledde.
6 nov Fredsforskaren Jörgen Johansen talade på temat "Det finns alternativ till kriget mot terrorismen", bl a i form av internationell rättvisa.
20 nov Aktivisterna och styrelsemedlemmarna i Fredsrörelsen på Orust Erni Friholt och Pia Palmer berättade om sin resa till New Delhi för möte med "Världskvinnomarschen" och vidare till Chennai och möte med Sevapriya. I båda städerna deltog de i stora protestdemonstrationer mot Irakkriget.
4 dec Fredsaktivisten Ola Friholt (tillika ordförande i denna förening) talade under rubriken "Rättvis handel? Förutsättningarna - försöken - visionerna" i en tid då Världshandelsorganisationens konferens i Cancun brutit samman, sedan 21 u-länder vägrat att låta sig ytterligare hunsas och förnedras av de rika ländernas övermakt.


Som tidigare år besöktes dessa program av 10 -20 personer. Det är ett slags övervintring i väntan på nyvaknat intresse. Vi är som vi ofta påpekat den enda arrangören av sådana program på Orust.

Kulturprogram med musik, sång och diktläsning anordnades liksom tidigare vid nio tillfållen under sommaren på Bryggcafé Stocken, som är föreningens informationscentrum under semestertiden.

Tjugoårsfirande fyllde dagen den 24 maj i Helgas kulturlada i Tönsäng. Helga själv spelade fiol tillsammans med Barbro Fridens dragspel och Carsten Palmer Schales diktläsning. Fredsforskaren Gösta Tompuri talade om freden och nödvändigheten av fredsrörelser. Ingrid Ternert berättade om sina erfarenheter som mänsklig sköld i Bagdad under USAs bombkrig. Erni Friholt och Pia Palmer berättade om sitt besök hos Sevapriya i Indien och en som var med från början, Gustav Eggert, berättade om föreningens första tid. Historisk utställning och förplägnad under glatt samtal lyste upp nejden i ösregnet.

Seminarier brukar vi ha ett finger med i. Detta år blev lite klenare än förr. Den 26 och 27 april var vi medarrangörer av "Glokal integration - ett interkulturellt seminarium" på Svanviks skola. Huvudarrangör var Världskulturmuseets vänner och Gårdstens Internationella Föreningsråd. Olyckliga sammanträffanden gjorde att föreningen var representerad endast några timmar.

Ett liknande öde mötte samarbetet med samma föreningar den 11 och 12 oktober på Svanviks skola med samma tema. Helga Hussels och Joar Skorpen medverkade med fin musik. Även Ola Friholt deltog. Geza Nagy och Ingemar Gustavsson höll som vanligt i programmet.

Kampen mot USAs och Englands krigsplaner mot Irak fyllde våra sinnen under början av året. Årsmötets öppna brev uttryckte våra farhågor när kriget just börjat. Konkret deltog några av oss i demonstrationen den 15 februari i Göteborg. Hemma flaggade vi med texten "Ingen fred genom krig" och med maningen "Fred med fredliga medel!" Det gavs då som nu många tillfållen till öppenhjärtiga samtal med dem som trots allt stödde Bush och Blair i deras tilltag. Till synes misslyckades vi alla. Men för första gången i historien befann sig miljontals demonstranter på marsch redan innan kriget startade. Hur många tusen till hade behövts för att omintetgöra den anglosaxiska hybris som är så djupt rotad historiskt? Kanske nästa gång...

Uppmärksamhet i media har beskärts oss även detta år. Gratisannonser i Stenungsundsposten och blänkare i Bohusläningen för våra program. Intervju med Roland Andersson till 20- årsjubileet och med Ola Friholt i samband med publicering av skriften "Rättvis handel?". Dessutom fick Ola Friholt en halvtimme i lokalradion Radio Väst under rubriken "Siesta", en stund om ickevåld och pacifism. Under aktiviteterna mot Irakkriget fick Ola Friholt med ett inslag om Halabjamassakern i radions "Vår grundade mening", Som tidigare nämnts har våra öppna brev fått mycket uppmärksamhet, vilket lett till att vi fått nya medlemmar och uppmuntrande telefonsamtal och brev. Att synas i media har sitt behag, men det trägna mun-till-öra-utbytet är ändå det i längden viktigaste.

Samarbetet med Sevapriva fick en ny vinkling efter Ola Friholts besök där kring nyåret 2001- 2002 och Erni Friholts och Pia Palmers besök 2003. Det växte fram en bild av ett ganska slitet gäng av kämpande aktivister i Chennais slum, vilket vi vittnade om redan i föregående årsberättelse. Sedan dess har vi lämnat in en ansökan till Forum Syd som rekommenderat den till Sida, som i sin tur beviljade ett bidrag på 196 000 kronor för att bistå Sevapriya att rekrytera några ungdomar som med lämplig träning och läggning efter några år ska kunna axla det övergripande ansvaret för Sevapriyas verksamheter. Och det gamla kärngänget ska kunna trappa ner så långt det är möjligt utan att förlora sin försörjning till livets nödtorft. De kan klättra nedåt i hierarkin och leda enskilda delar av verksamheten eller bara bli rådgivare åt andra anställda: I Indien finns inga garantipensioner och definitivt inga tillägg. Detta förblir den stora stötestenen för alla socialt verkande idealister. Och pengar från utlandet rar inte fonderas för framtida pensioner. Man måste alltså hanka sig vidare i någon form tills orken definitivt tryter eller nya möjligheter dyker upp. Det skede Sevapriya stod i mot slutet av 2003 präglades av den osäkerhet och kollektiva kris som de nya resurserna ger. Paradoxen att få lindring i bördorna och samtidigt hotas av arbetslöshet. Ett läge för konflikter. Och tecken på sådant fanns mot slutet av året.

I mars 2004 kommer Ola Friholt att resa ut och besöka Sevapriya cirka tio dagar. Därefter vet vi hur utvecklingen kommer att gestalta sig den närmaste tiden.

Zitzer-republiken - en andlig gemenskap för alla som vill fred.

Enligt dess författning är den människa medborgare som "erkänner denna författning i en skriftlig deklaration och deltar i förverkligandet av republikens mål…" (Författningen bifogas).

Som vi väl alla vet är Zitzerrepubliken idag på en gång ett minne och en levande ide att förverkliga och sprida. Dess upphovskvinnor och -män, i byn Tresnjevac i Vojvodina i norra Serbien, är idag upptagna av den hårda tid som följer efter ett formellt fredsslut. Nu är den tid då världen tror att allt är i sin ordning och att problemen har upphört eftersom inget hörs därifrån.

Men det är nu vår inlevelseförmåga prövas. I Serbien kämpar människor för att nå upp till de rimliga levnadsvillkor de hade innan Världsbankens föreskrifter bröt ner företagen och fördelningspolitiken - själva stubinen till kriget. För Världsbanken finns ingen tribunal. Inte heller för Nato som bombat infrastrukturen till grus. Maffian frodas. USA bygger baser i Kosovo, där den etniska rensningen tillåts fortgå, nu mot serberna.

Som tidigare år försöker Fredsrörelsen på Orust hålla ett öga på de myter som sprids av segrarmakterna. Kampen om verklighetsbilden pågår intensivt. Och ibland blir också vi offer för nya myter åt motsatt håll. Men vår vilja är det inget fel på. Ibland vill vi för mycket: Zitzerkämparna ber oss snarare hålla idéerna levande än samla ekonomiskt stöd till dem. De är beredda nästa gång det händer… Är vi?

Fattigpensionärerna i Belgrad har fått vårt blygsamma stöd även i år. Vår tappra vän Lina Vuskovic förser ett tjugotal medellösa "pensionärer" med de dinarer vi fått ihop. Lyckligtvis är Tyresö U-Iands- och Fredsförening duktigare än vi, de har skickat julpaket m m till dem. Medmänsklighet är en egenskap lika viktig som förmågan att uppröras över de nykoloniala övergreppen i världen.

Vad kan vi göra för Irak utöver "Vad var det vi sa!" ?

Vårt medlemstal växer: Runt årsskiftet hade vi 164 medlemmar, en otvetydig uppmuntran.

För detta och allt annat av uppskattning och arbetsinsatser tackar styrelsen, som under året sett ut såhär:

Ordförande: Ola Friholt
Vice ordförande: Roland Andersson
Suppleanter: Pia Palmer, Gustaf Eggert
Sekreterare: Erni Friholt
Kassör: Kristina Lindholm
Ledamot: Annika Göthberg


Revisorer har varit: Håkan Svensson och Lotta Karlberg, med suppleanten Lars Buhr.

Valberedningen har bestått av: Sven Oscarson, Per Karlberg och Ingemar Magnusson.

Underverkens tid är förbi. Låt oss hoppas på underverk ändå!Stocken den 22 april 2004

Ola Friholt
Telefon o Fax: 0304-51215
E-post: olaerni@hotmail.comDatum: 2004-03-30

Revisionsberättelse
Undertecknade av årsmötet 2003 utsedda att granska Fredsrörelsen på Orust räkenskaper och förvaltning för samma år har funnit räkenskaperna med verifikationer styrkta samt bokföringen i god ordning.

På denna grund förslås att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Ellös, datum som ovan

Håkan Svensson

Lotta Karlberg
Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2023


Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com