Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Fredsrörelsen på Orust

Verksamhetsberättelse för år 2004

Utvecklingen i världen drivs alltmer av den outtalade kampen om herraväldet över handel och naturtillgångar. Militärmakterna slukar resurser som civilbefolkningen berövas. Och militärt maktspråk är det enda tydliga argumentet för ingripande och mass- mördande. Grosny och Falluja utmanar idag Minsk och Hiroshima om utplåningsgrad. 700 ton aktivt uranstoft har spritts över Irak. Demokrati skall införas med hjälp av en och en halv miljon döda. Ändamålet tillåts helga medlen. Om inte detta är fascism, hur ser då fascismen ut?
EU-konstitutionen följer den allmänna utvecklingen. Dess militära del talar sitt tydliga språk. Solidariskt försvar "med alla till buds stående medel" innebär att också engelska och franska atomvapen får användas. Fredsprojektet EU speglas inte i en enda paragraf i konstitutionen. Begreppet "fred med fredliga medel" saknas helt. Delar av konstitutionen kan alla godta. Men det som gäller det väpnade våldet, patriarkatets adelsmärke, är en urgammal öga-för-öga-filosofi som är ovärdig ett framtidsbygge.
Vi tvingas bli pessimister, men vi har inte råd att stå passiva, fast oddsen är usla.

STYRELSEN höll som vanligt upptaktsmöten med programplanering i januari och september, samt ytterligare tre protokollförda möten och dessutom informella möten i samband med studiecirklar etc.

ÅRSMÖTET hölls lördagen den 24 april i Ellös skolas matsal.

VERKSAMHETSPLANEN fortsatte de långsiktiga åtagandena med information om förhållandena i Serbien och om stormaktsspelet på Balkan och idéspridning i Zitzerrepublikens anda. Stödet till fattigpensionärerna i Belgrad fortsatte, liksom den utåtriktade programverksamheten och anordnandet av studiecirklar. Traditionen med samarrangemang med likasinnade organisationer upprätthölls i planen. Slutligen planerades stöd till den nya aktionsgrupp som kunde komma att bildas av dem som inte längre kan arbeta inom Sevapriya. I det följande redovisas hur vi fullgjort detta.

UTSKICKEN fortsatte via posten, då inga nya e-postadresser kommit in. Ett programutskick i januari och ett i september och ett utskick efter årsmötet gjordes.

STUDIECIRKLAR hölls vår och höst. Den massiva boken "Vi är inte färdiga med Hitler på länge än" avslutades under våren och följdes på hösten av den ännu massivare "Orientalismen" av Edward Said.

Endast ett enda ÖPPET BREV till regering och riksdag gjordes detta år. Det ställde krav på särskilda kompetenta domstolar i mål om övergrepp mot kvinnor. Av tjugotusenfyrahundra anmälda fall orkade rättsmaskineriet befatta sig med endast 24%. Minst en tidning publicerade brevet, men den förr så utmärkta kanalen "Klarspråk" avskaffades och ersattes med det betydligt lättviktigare programmet "Ring P1", som inte ger möjlighet till genomarbetade skrivna inlägg. Detta har begränsat vår möjlighet att nå en vidare krets i landet.

FÖRELÄSNINGAR OCH DISKUSSIONER anordnades i Henåns bibliotek med ämnen knutna till fred och utveckling, som följer:
5 feb Fredsforskaren Stellan Vinthagen talade om ickevåldskamp och civil olydnad igår och idag.
19 feb Informatören Carina Gustavsson berättade om hur navajo- och hopi-indianerna i Arizona drabbats av uranbrytning och om deras kamp för överlevnad. Samarbete med Stenungsund Uddevalla LS.
4 mars Två deltagare i marschen för mänskliga rättigheter i Israel och Palestina, Agneta och Nils Eriksson, berättade om förhållandena där och om kampen för frihet.
24 april Vid årsmötet berättade Ola Friholt, som just avslutat en Indienresa, om läget i Sevapriyas projekt i Chennai.
17 okt Professor Jan Hjärpe talade om religioner och krig och om hur vetenskapen kan bidra till förståelse.
4 nov Sociologen Kerstin Schultz, just hemkommen från Världskvinnomarschens arbetsmöten i Rwanda och Kongo, talade om situationen där och om kvinnornas insatser.
25 nov Författaren Ingegerd Johansson talade om bohusläningars liv vid tiden för andra världskriget, med utgångspunkt i sin nya roman "Klarvär". Samarbete med biblioteket.

Våra program är långt ifrån dokusåpornas värld och når fortfarande 10-20 personer var gång. Men bara att vi finns med i utbudet betecknas ibland som en framgång. Till några program fick vi ekonomiskt stöd av Folkuniversitetet.

KULTURPROGRAM med musik och sång anordnades vid åtta tillfällen under sommaren på Bryggcafé Stocken, som tillsammans med Galleri Stocken då utgör föreningens informationscentrum. Ett av dessa program utgjordes av samtal med Ola Friholt om rättvis handel, dess innehåll och mening. Programmen stöddes av Orust Kommun, Länsbildningsförbundet, Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Sensus.

SEMINARIUM om "fred med fredliga medel och behovet av försoning" genomfördes tillsammans med SKV, Svenska Freds i Göteborg, Folkuniversitetet och UD den 18-19 september i Bergakungens Lada hos Helga Hussels i Tönsäng. 45 deltagare hörde föredrag av Jörgen Johansen, Amanda Peralta, Kerstin Schultz och Hjördis Levin.
Fredsrörelsen på Orust var också medarrangör i Göteborgs Sociala Forum 15-16 maj. Ola Friholt deltog med föredrag om Rättvis handel. Bland huvudarrangörerna fanns också vår medlem Adam Oscarson. Även Erni Friholt deltog och talade inom ramen för Världskvinnomarschen, som ju också stöds av Fredsrörelsen på Orust. Ola Friholt talade på Turistgymnasiet om Rättvis handel den 15 mars.

UPPMÄRKSAMHET I MEDIA har vi fått även i år, om än något mindre. Speciellt har vi fått blänkare före våra program och en del positiva reportage efteråt. När vi möter människor i olika delar av landet och säger att vi är anknutna till Fredsrörelsen på Orust, säger många: "Ja, den har jag hört talas om!" Hur drar vi nytta av det kändisskapet i opinionsbildningen?

Läget i SEVAPRIYA, vår mångåriga samarbetspartner i indiska slumområden, är tyvärr fortfarande låst, och ingen ljusning kan skönjas. Det bidrag på 197.000 kronor vi beviljats av Sida för Sevapriyas räkning har vi till slut tvingats avstå ifrån. Under året bildade fyra Sevapriyamedlemmar en ny stiftelse, "The Solidarity Trust", för att börja om i ett nytt slumområde. Samtidigt blev den ledande medlemmen, vår nu sjuttioårige gamle vän Balu, akut sjuk, och i september fick han diagnosen cancer. Han har av läkarna givits en nådatid på 2 till 5 år.
Balu Det är lätt att inse känsloläget i gruppen, som nu diskuterat helt andra problem än dem som rörde den nya verksamheten.
Planeringsarbetet har fortgått på sparlåga och kräver ett par tusen kronor per månad för fyra fattiga indiers existens och resor.
Men vem ska i framtiden sköta kontakten med Sverige på engelska? Vem ska vara gruppens drivande kraft? Efter trettio år kan de visserligen det sociala hantverket, men varje problem är nytt och anses kräva vidare vyer och mer utbildning än gruppmedlemmarna som själva vuxit upp i slum tror sig ha.
Med tanke på dessa och andra frågor har fyra av våra aktiva medlemmar beslutat resa till hennai över jul- och nyårshelgerna och försöka bidra till optimism och arbetsglädje. Och vi behöver fortsatt stöd av medlemmarna med främst pengar till Solidarity Trust.

ZITZERREPUBLIKEN - en andlig gemenskap för alla som vill fred. Samtidigt som det finns allt mindre av ickevåldsaktivism att rapportera från Vojvodina och Serbien i övrigt, anser vi det viktigt att detta marginaliserade folk i Europa får någon medmänsklighet från något håll. Om det dagliga livet där får vi fortfarande rapporter från oss närstående besökare. Från sjukhuset i den medelstora staden Subotica berättas det om brist på det mest elementära, som sängar, lakan, röntgenapparater, mediciner…
Ändå strävar folk målmedvetet med uppbyggnadsarbetet. De maffiametoder som förvred ekonomin under Milosevic har dock inte upphört, och Världsbankens, EUs, USAs och Natos förstörelsearbete väckte utbredd sympati för ultranationalister och blåsvarta rörelser. Om det alls kommer något bistånd är det villkorat av att de serbiska krigsförbrytarna Mladic och Karadzic skall lämnas ut till den särskilda domstolen i Haag, vilket inte som vi meddelat tidigare är omöjligt, eftersom Serbien-Montenegro inte kan gå in med militär eller polis i grannlandet Bosnien och hämta dem.
Zitzerandan behövs mer än någonsin, isynnerhet i ljuset av den militarisering som EUs nya konstitution pekar fram emot.

EU-KONSTITUTIONEN. Redan hösten 2003 skrev vi ett öppet brev till regering och riksdag angående den konstitution vi alla måste leva med om den antas. Sedan dess har vi fått veta att Sverige inte tillåts folkomrösta och därmed försvåras också debatten.
Styrelsen ser den förutskickade militariseringen av EU som djupt oroande och eftersträvar aktivitet på detta område. Att bygga ännu ett militärt stormaktsblock i världen är att driva oss vidare mot ännu en konfrontation som ingen kan vinna och som mänskligheten i alla ordets innebörder kommer att drabbas av.

FATTIGPENSIONÄRERNA I BELGRAD har fått visst stöd även i år. Vår vän Lina Vuskovic har skickat utförlig årsrapport med både personliga inblickar och en tyvärr pessimistisk bedömning av utvecklingen i Serbien. Utgångspunkten liknar den som redovisas av överste Bo Pellnäs i DN den 10.2.2004. Kopia bifogas.

MEDLEMSTALET pendlar kring 150 medlemmar.

STYRELSEN har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ola Friholt
Roland Andersson
Erni Friholt
Kristina Lindholm
Annika Göthberg
Suppleanter:
Pia Palmer
Karin Andersson
REVISORER: Håkan Svensson och Lotta Karlberg, med suppleanten Lars Buhr.

VALBEREDNINGEN: Sven Oscarson, Per Karlberg och Lisa Yore.

Året 2004 känns som ett mellanår för fredsrörelsen. Men världen är full av tappade sugar som vi inte vill förmera. Därför: ett varmt och uppmuntrande tack för alla insatser, stora och små, från styrelsen
genom

Ola Friholt
Telefon & fax: 0304-51215
E-post: erniola@tele2.se

Aktuellt 2022

Program Våren 2022

Aktuellt arrangemang:

Ekologen & miljöaktivisten Pella Thiel:
Miljöförstöring ett hot mot världsfreden
Onsdag 27 april, Henåns kulturhus kl 19. Fri entré för fri folkbildning.Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com