Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
FREDSRÖRELSEN PÅ ORUST

Verksamhetsberättelse för år 2005

Året inleddes i kaos efter tsunamikatastrofen som tog 220 000 liv på några minuter. Veckan efter dog 345 000 barn av den rutinmässiga undernäringen i världen. Pengar- na går till militära övergrepp med bl a vapenexport från Sverige till USAs och Englands ockupationer av Irak och Afghanistan. Sverige har också vapensamarbete med Israel, Mellanösterns ockupationsmakt sedan 39 år. Och Sverige samarbetar med Natos styrkor i Afghanistan.

Det är tungt att vara fredsrörelse i en nattsvart tid. Hur tränga igenom kallsinne, självförhärligande, överlägsenhetskomplex och förvirringsindustri i de roffande och mördande demokratierna? Det jämförelsevis obetydliga motstånd som kallas terrorism förmår inte hindra västvärldens fortsatta maktutbredning kring naturtillgångar av alla slag, alltmedan mediafokus läggs på småhandlare som Iran och Nordkorea.

Ändå kämpar folkrörelserna i alla länder. EUs militaristiska konstitutionsförslag avvisades av Frankrikes och Hollands folk. Framgång har också World Social Forum och folkrörelser i Brasilien, Bolivia och Venezuela. Här på Orust hävdar vi ännu den fredliga utvecklingsmodell som är oundviklig på sikt, bl a med vårt alternativ till EUs stormaktsambitioner.

STYRELSEN följde vår mångåriga rutin för att likt droppen urholka stenen, höll upptaktsmöten i januari och september med programplanering och diskussioner om stödet till Solidarity Trust i Indien. Ytterligare två protokollförda möten hölls. Löpande beslut togs informellt via rundringning.

ÅRSMÖTET hölls lördagen den 16 april i Ellös högstadieskolas matsal.

VERKSAMHETSPLANEN höll fast vid fortsatt information om förhållandena på Balkan (trots den närmast ogenomträngliga historieförvrängning som etablerats i media). Zitzer- Republikens idéer är så lika våra egna att ingen svårighet föreligger där. Fattigpensionärerna i Belgrad är också med.

Den utåtriktade programverksamheten och studiecirklarna fördes vidare liksom medverkan i utåtriktade program i Västsverige.

Nya betonade verksamheter: Stöd till Sevapriyas efterföljare Solidarity Trust och debatt omkring EU-konstitutionen och vårt alternativ.

UTSKICKEN gjordes i januari och september samt efter årsmötet. Ett begränsat extra utskick med en ny programpunkt gjordes till medlemmar på eller nära Orust.

STUDIECIRKLAR . På våren avslutades studiet av ”Orientalismen” av Edward Said. På hösten diskuterades ”Författare räknar inte röster” av Arundhati Roy.

Tre ÖPPNA BREV riktades till regering och riksdag. Det första antogs av årsmötet och ställde krav på förändring av den föreslagna EU-konstitutionen i fredlig riktning och på nationell debatt inför den planerade riksdagsomröstningen. Det andra krävde av regeringen att den strategi man använt ifråga om de asylsökande flyktingbarnen skulle ändras i humanitär riktning. Det tredje krävde hemtagning av den svenska trupp som medverkar i ockupationen av Afghanistan genom att samarbeta med Natostyrkorna där. Detta krav gav upphov till debatt i Bohusläningen. Samtliga öppna brev publicerades i lokalpressen. EU-konstitutionen debatterades också av Ola Friholt i radions Ring P1.

FÖRELÄSNINGAR OCH DISKUSSIONER anordnades i Henåns bibliotek, som efter ombyggnad numera kallas kulturhus och dess största (!) sal heter Kajutan.

15 feb Ska EU bli en supermakt? Ska hoten mot Europa bekämpas med militära medel? Ingela Mårtensson, ordf. i Nej till EU, analyserade vad konstitutionsförslaget förebådar.
3 mars Irak efter valet - och i framtiden? Fredsforskare Gösta Tompuri summerade och jäm- förde utvecklingen med varningarna före ockupationen.
17 mar Ickevåldsrevolution - när, var, hur? Fredsforskaren och aktivisten Jörgen Johansen berättade om och analyserade de senaste decenniernas talrika ickevåldsrevolutioner för demokrati.
7 april Planerat program om Sverige och de mänskliga rättigheterna fick ställas in då före- läsaren Elisabeth Abiri hastigt drabbades av sjukdom.
20 okt Från militär säkerhet till mänsklig säkerhet. Gudrun Schyman gav en feministisk syn på och breddning av säkerhetspolitiska begrepp. Programmet hölls i Stenungsunds kulturhus Fregatten.
24 nov Vietnam och Kambodja 30 år efter kriget. Hur blev freden? Inger Dejke berättade till bilder från sin resa.

Vi håller ställningarna med 10 till drygt 20 personer varje gång. Ibland sammanträffar våra program med program av typen ”Sköt om dig - må bra!” till vilka hundratals deltagare kommer. Ändå får vi ett större antal deltagare än vår förenings relativa storlek i befolkningen. Vi behöver alltså inte misströsta. Vid två tillfällen fick vi ekonomiskt stöd av Folkuniversite- tet. Vi är också tacksamma för att vi fritt får utnyttja kulturhusets lokaler.

KULTURPROGRAM med musik och sång anordnades liksom tidigare år vid åtta tillfällen under sommaren i samarbete med Bryggcafé och Galleri Stocken, som då också förmedlar information om föreningen och dess verksamheter. Programmen stöddes av Kulturnämnden på Orust, Länsbildningsförbundet, Studiefrämjandet, Sensus och Vuxenskolan. Temat var ”Feminist, javisst!”

SEMINARIUM hölls i Svanviks skola veckoslutet 12-13 november på temat ”Ickevåld - Gandhi på 2000-talet” Fredsforskarna Majken Jul Sörensen och Jörgen Johansen ledde verksamheterna och föreläste, visade film m m. Ur innehållet: framgångsrika ickevålds- aktioner, konflikthantering, mål och medel, sociala nätverk, samarbete i folkrörelser. . .

29 personer deltog. Arrangemanget gjordes tillsammans med SKV och stöddes ekonomiskt av Folkuniversitetet.

På GÖTEBORGS SOCIALA FORUM veckoslutet 7-9 oktober hade Erni och Ola Friholt ett seminarium om säkerhets- och försvarspolitiken i EUs förslag till konstitution. Ola medver- kade också i ett program om ”Ickevåld för en fredskultur” genom att berätta om Zitzerrepub- likens idéer och metoder. Erni och Ola höll i programmet ”Kvinnosolidaritet över gränserna” om bl a Sevapriya och Världskvinnomarschen. Den drivande kraften bakom Göteborgs Sociala Forum var vår medlem Adam Oscarson.

Våra medlemmar Sven och Viktor Oscarson och Ola Friholt deltog i en DEMONSTRATION på Gustav Adolfs Torg i Göteborg den 26 februari. Temat var ”Stoppa våldet mot kvinnorna!” med Manliga Nätverket och Amnesty som arrangörer. Vi medförde egna banderoller med temat ”Män för kvinnofrid”. Förste talare var landshövding Göte Bernhardsson, som märkligt nog ännu inte är medlem av Fredsrörelsen på Orust.

NOMINERING OCH FREDSPRIS. Tillsammans med 999 andra aktiva kvinnor i världen nominerades Erni Friholt som enda svenska till Nobels Fredspris. Detta resulterade i publicitet för fredsarbetet. Som bekant gavs priset till Muhammed el Baradei och IAEA för deras förmåga att brännmärka Irans kärnkraftprogram och Nordkoreas möjliga kärnvapen och samtidigt tiga om USAs laser- och kärnvapenupprustning i rymden (SDI) och Englands uppgradering av kärnvapenubåtarna från futtiga tusen hiroshimabombers sprängkraft. Vad gör man inte för tryggheten?

Erni och Ola Friholt tilldelades Lilla Fredspriset, som utdelades av Sveriges Fredsråd på FN- dagen i Gustav Vasa kyrka i Stockholm. Motiveringen var ett erkännande av ett uthålligt mångårigt freds- och solidaritetsarbete med bredd och variation. Kyrkan var fullsatt, och ett stort kulturprogram genomfördes, avslutat med debatt om Mellanöstern. Pristagarna fick en kvart att sprida budskapet. Dessutom spred vi ett sextiotal ex av vårt alternativ till EUs säkerhets- och försvarspolitiska program, som syftar till att göra EU till ett fredsprojekt.

ANALYS OCH ALTERNATIV TILL EUs SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITISKA PROGRAM. Inför det aviserade riksdagsbeslutet om att med stor majoritet godkänna den nya EU-konstitutionen skrev Erni & Ola Friholt en analys och ett alternativ till dess försvars- och säkerhetspolitiska delar. Förslaget väckte intresse bland fredsforskare och togs upp även vid Uppsala Sociala Forum och vid en konferens i London sedan det översatts till Engelska. Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning har lagt ut den på båda språken på sin hemsida, som har många besökare. Fredsrörelsen på Orust har antagit texten som sin egen. Vi är alltså i viss mån förberedda inför den debatt som måste komma då makteliten gör nästa försök att genomdriva sina stormaktsambitioner.

I detta sammanhang kan det vara lämpligt att harangera vår medlem Jens Rundberg, som noggrant sköter VÅR HEMSIDA med aktuella program och andra texter. Adressen är www.fredsrorelsen-pa-orust.se Titta på den!

TSUNAMIKATASTROFENS OFFER bistods lokalt i Indien bl a av TEDE Trust, startad och ledd av en gammal bekant till Fredsrörelsen, R. Ránganathan, som normalt driver skolor och naturenligt jordbruk med kurser i trakten av Thiruppórur i Sydindien. Fredsrörelsen anslog 5000 kronor till detta katastrofhjälparbete.

Vi har också anslutit oss till VÄRLDSKVINNOMARSCHEN, där Pia Palmer och Erni Friholt varit särskilt aktiva. Årets ”stafett” gick över fem kontinenter, med start i Brasilien i april och avslutning i Burkina Faso i oktober.

Pia Palmer, Erni och Ola Friholt deltog i Världskvinnomarschens seminarium, demonstra- tion och torgmöte den 3-4 september i Charlottenberg och Eda, där norska kvinnor mötte. Särskilt minnesvärd var Berit Ås föreläsning om religiös, politisk, ekonomisk och patriarka- lisk fundamentalism. Programmet förlades till platsen för fredsmonumentet över den fredliga upplösningen av unionen mellan Sverige och Norge 1905, ett hundraårsminne som blev väl belyst av Aase Bang.

SOLIDARITY TRUST har under året valt ett nytt område att arbeta i. Allt ser ljusare ut, sedan den cancerdrabbade grundaren Balasubramanian (Balu) fått en uppmuntrande läkarrapport. Det valda området heter Poovaiyar Nagar och är beläget just utanför oljeraffinaderierna i Mánali i norra utkanten av Chénnai. Där bor 42 familjer, mest hinduer, flera kristna och ett fåtal muslimer. De var tidigare sysselsatta som lantarbetare och småbrukare men trängdes bort då industrierna expanderade. För tjugo år sedan ockuperade de det land de nu bor på. Deras fattigdom är djup, men deras lantliga miljö gör den uthärdligare än innerstadens slumelände.

I enlighet med sin beprövade arbetsmetod har Solidarity Trust startat stödundervisning för skolbarnen och fortsätter med föräldramöten och bildandet av en kvinnoförening. Fredsrörel- sen förväntas under 2006 samla in 50 000 kronor tillsammans med Föreningen Svalorna i Göteborg.

Kärngruppen i Solidarity Trust är våra fyra gamla vänner Mr S Balasubramanian, Mrs M Rani, Mrs K Christina och Mr S R Kumaresan. Dessutom tränas två unga medarbetare, Mrs M Selvi och Mrs W Devikala samt ett par lokala volontärer.

ZITZERREPUBLIKEN är visserligen fysiskt död, men dess idéer om aktivt ickevåld och vägran att delta i påbjudna våldsaktioner står som en utmaning för passiva medlöpare i alla länder. Zitzerrepubliken hade aldrig godtagit att svenska vapen exporteras till krigförande Natoländer eller att vårt land vapensamarbetar med Israel. Det kommer an på oss att leva upp till de stolta deklarationerna om yttrande- och åsiktsfrihet, demokrati, mänskliga rättigheter och solidaritet som demokratierna skrytsamt upprepar för att definiera sig själva.

Läget i Serbien-Montenegro är fortfarande svåruthärdligt, eftersom landet utsetts till syndabock och mediamonopolen oemotsagda upprepar att allt ont har sin rot i Milosevic. Vi har i flera utskick rekommenderat Diana Johnstones väldokumenterade bok ”Dårarnas korståg - Jugoslavien, Nato och västliga villfarelser”, som tydliggör västmakternas och Världsbankens roll i skeendet fram till krigen, där Natos lanserande av Rambouilletavtalet är en skamfläck bland många.

Vi gör oss inte populära med envisheten att omfördela ansvaret för utvecklingen på Balkan. Men det var inte längtan efter popularitet som startade Fredsrörelsen på Orust. För övrigt har vi väglett en journalist som intresserar sig för sammanhangen och besökte Zitzerrepublikens grundare i slutet av året.

FATTIGPENSIONÄRERNA I BELGRAD får fortfarande visst stöd från oss, vilket renderar oss utförliga och berörande rapporter från deras välgörare Lina Vuskovic. Dessa totalt isolerade gamlingar togs ut på ett restaurangbesök för att fira jul. Från Tyresö U-lands- och Fredsförening (TUFF) har de fått matpaket och kläder förutom pengar till det nödvändigaste.

Tredje världens fattigdom finns också i Europa. Och även här har vi del i den.

MEDLEMSTALET ökar en aning från år till år, nu omkring 160. Vi tillämpar metoden att överse med utebliven medlemsavgift under ett år. Andra gången avgiften uteblir stryker vi medlemmen. Vi påminner generellt om medlemsavgiften i utskicken.

STYRELSEN har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Ola Friholt
Vice ordf: Roland Andersson
Sekreterare: Erni Friholt
Kassör: Kristina Lindholm
Ledamot: Annika Göthberg
Suppleanter:
Pia Palmer
Karin Andersson

REVISORER: Håkan Svensson och Lotta Karlberg, med suppleanten Lars Buhr.
VALBEREDNINGEN: Sven Oscarson, Per Karlberg och Lisa Yore.

Detta år har som synes varit händelserikt och arbetsfyllt. I luften finns förebud om en ny folkrörelsevåg med både gamla och unga. Låt oss på alla sätt bidra till att detta tar fart, det må vara med demonstrationer, föredrag och debatt eller kakbak och kaffebryggning.

Tack till er alla som bidragit
från styrelsen
genom

Ola Friholt
Tel & fax 0304-51215
E-post: erniola@tele2.se

Aktuellt 2022

Program Våren 2022

Aktuellt arrangemang:

Ekologen & miljöaktivisten Pella Thiel:
Miljöförstöring ett hot mot världsfreden
Onsdag 27 april, Henåns kulturhus kl 19. Fri entré för fri folkbildning.Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com