Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011
Siluett

Verksamhetsberättelse För Året 2007

Ännu ett år har gått av det vanvett som kallas världshistoria. Supermaktens bombningar av bröllopsfester, skolor och bybor fortsätter i föregiven jakt på terrorister. Andra fängslas utan rättslig prövning. Och medlöparna slätar över om supermaktens rätt till självförsvar överallt på jorden.

Samtidigt fördöms och hånas Tredje Världens politiska kaos som grundas på århundraden av kolonial europeisk diktatur och fortsatta utplundring via Världsbanken och Världshandelsorganisationen.
Kvarnarna mal i tysthet för att producera det nya EU-fördrag som bl a ska ge oss samma upprustningstvång som det förkastade konstitutionsförslaget. Det heter Lissabonfördraget men var fortfarande inte tillgängligt för studium vid årets slut. En kupp på väg?
I verkligheten arbetar överallt miljarder hederliga människor för en fredlig framtid, något vi distraheras bort ifrån av ett mediaflöde i enögdhetens tjänst.
Med våra återkommande program och öppna brev och kontakterna med kämpande människor i Indien och Serbien försöker vi hålla fram de positiva alternativen. Men kan och bör vi göra mer?

STYRELSEN höll sedvanliga upptaktsmöten i januari och september för att fastställa vår- och höstprogram. Därutöver hölls två möten, bl a med anledning av utvecklingen i Chennai och inkomna gåvor dit och till Serbien. Ett särskilt möte hölls i augusti till minnet av Mr S. Balasubramanian (Balu) och fru Märta Jarlevik, två vänner och främjare av utvecklingsarbetet i Chennai. De dog i juli månad.

ÅRSMÖTET hölls lördagen den 31 mars i Henåns Kulturhus.

VERKSAMHETSPLANEN fullföljdes med föreläsningar om internationella kriser med tonvikt på Somalia, Iran, Burma och Palestina och därutöver om kärnvapenupprustningen och miljöfrågorna. Politiska krav ställdes i fyra öppna brev, varom mera nedan. Informationen om Solidarity Trust begränsades till nyheten om Balus frånfälle och hans efterlevande medarbetares problem. En gåva förmedlades till sjukstugan i Zitzerbyn Tresnjevac. Den tilltänkta framtidsverkstaden för rörelsearbetet förverkligades inte. Däremot medverkade vi på olika sätt i manifestationer i Västsverige. Detaljer följer här nedan.

UTSKICKEN med vår- och höstprogram och efter årsmötet gjordes i vanlig ordning.

Två STUDIECIRKLAR genomfördes. På våren avslutades Hans Abrahamssons bok ”En delad värld. Göteborgshändelserna i backspegeln”. På hösten lästes två böcker, en av Kalle Holmqvist om Venezuelas pågående revolution och utveckling och om utvecklingen i Sydamerika i övrigt av Magnus Linton.

ÖPPNA BREV riktades till regering och riksdag. I januari påtalades Sveriges medskyldighet till övergrepp och blockad av Palestina efter Hamas korrekta valseger vilket skapade inre konflikter i Palestina samtidigt som Sveriges vapensamarbete med Israel fortgick. Vi krävde att regeringen skulle avbryta Israelsamarbetet och återuppta stödet till Palestina samt verka för att EU och FN återigen påtalar Israels 40 år av ockupation och bosättningar på Palestinas mark. Brevet väckte debatt i Bohusläningen med en Israelvänlig statsvetare.
I mars publicerades vårt öppna brev om att svensk militär bör tas hem från Afghanistan och vår delaktighet i ansvaret för USAs krigsförbrytelser där, eftersom USA har det överordnade befälet även över ISAF-styrkorna. En fredsbevarande militär från Uddevalla gick till motangrepp med hänvisning till kvinnornas frihet i Kabul och västkulturens återinförande där, samt Friholts påstådda USA-hat (!) och annat i samma stil. Två riksdagsmän fortsatte debatten. Den moderate talade om Friholts privata anfallskrig mot den svenska militären i Afghanistan, och annat i den stilen. Socialdemokraten medgav att en del av USAs metoder är oacceptabla.
Årsmötet antog ett öppet brev om det modifierade förslaget till konstitution för Europa, vilket skulle få ett nytt mindre provocerande namn. Existerande fördrag medger redan att EU deltar i ockupationerna av Afghanistan och Irak och fortsatt utplacering av USAs kärnvapen i Europa, därutöver en oinskränkt kolonial attityd mot Palestina och Nordkorea. Vi krävde också stopp för olaglig svensk vapenexport till ockupationsmakterna i Irak och Afghanistan. Ingen reagerade på detta brev. Det står numera klart att det nya EU-fördraget, med namnet Lissabonfördraget, är i det närmaste identiskt med det tidigare förkastade förslaget och kommer att kuppas igenom inom år 2008 utan offentlig debatt i Sverige.
I november protesterade vi mot Rumäniens och Italiens officiella rasistiska politik mot romerna i dessa länder, bl a med uttalandet att man ville köpa mark i Egyptens öken och skicka alla romer dit för att lära sig arbeta. EU hade inte reagerat! Däremot väckte vår protest några häftiga inlägg mot oss som romkramare.
Vi kan dock glädja oss åt att samtliga öppna brev publicerades i lokalpressen häromkring.

FÖRELÄSNINGAR OCH DISKUSSIONER fortsatte planenligt i Henåns kulturhus. Deltagarantalet varierade mellan 11 och 19 personer. Vid ett tillfälle fick vi stöd av Folkuniversitetet och vid ännu ett av Orust Kommun Kultur & Bibliotek.
8 feb VART BLÅSER MILJÖVINDARNA IDAG? Är det kanske världens viktigaste fråga? Riksdagskvinnan Tina Ehn talade.
22 feb SOMALIA - MER ÄN KRIGSHERRAR. Tomas Magnusson, ordförande i Inter- nationella Fredsbyrån (IPB), gav en annorlunda bild av folk, kultur och livsvillkor.
15 mar VAD VILL IRAN? Vart syftar dess utrikespolitik? Fredsforskaren Gösta Tompuri fortsätter ge oss skarpare ögon för länder som inte traskar västmakter i spåren.
29 mar MOTSTÅNDET MOT DEN SMYGANDE KÄRNVAPENUPPRUSTNINGEN. Fredsaktivisten Agneta Norberg förmedlar rön från konferens i Ecuador.
24 okt SÅNGER OM FRIHET OCH RÄTTVISA. Artisterna Barbro Fridén och Britt Ling tolkade sånger av Lars Forssell, ”Låt människorna leva!” Passande på FN-dagen.
1 nov KAMPEN I BURMA, inte förlorad - långtifrån slut. Fredsforskaren Jörgen Johansen analyserade vikten av omvärldens vetskap.
19 nov I TULKAREM OCH YANOUN på den ockuperade Västbanken. Folkhögskole- läraren Anders Dejke berättade i ord och bild.


KULTURPROGRAM med musik anordnades vid fem tillfällen tillsammans med Bryggcafé Stocken, som höll öppet för sista säsongen. Allsång, körsång, jazzmusik av likasinnade artister, varvid ett och annat också sades om fredsrörelsen och dess frågor.

MEDLEMMARNAS AKTIVITETER. Erni & Ola Friholt och Pia Palmer deltog i Rörelsenätverkets seminarium i Stockholm 16-17 februari. Ola deltog i Nej till EUs seminarium i Göteborg 25 mars. Vår höstföreläsare Anders Dejke vistades som ledsagare i Tulkarem under två månader på våren och föreläste därefter tio gånger i kyrkornas regi. Erni & Ola föreläste om EU-konstitutionens brister och våldsinriktning i Kungsbacka 7 mars. Den 2 april besöktes deras hem av en internationell kurs från Ljungskile Folkhögskola på temat arbete för solidaritet och fred. Ola föreläste vid fredsfestival på ”Kulturhuset Underjorden” (Gamlestadens medborgarhus) om gamla tiders fredsaktioner i Bofors och deltog i möte om Zitzerrepubliken den 14 april. Han föreläste om EU-konstitutionen vid Uppsala sociala forum den 5 maj. Erni & Ola talade på temat Globalt och lokalt engagemang på Billströmska Folkhögskolan den 8 maj.
Till den återkommande demonstrationen den 15 mars mot USAs Irakkrig och hotet mot Iran målade Ola en stor banderoll på vardera temat. Lön för mödan blev stor färgbild i Göteborgs-Posten den 18 mars. Budskapet nådde sålunda ut till många.
Det är sannolikt att fler medlemmar varit aktiva men inte rapporterat detta till oss.

GÅVA TILL ZITZERREPUBLIKEN. Under året inflöt 5500 kronor till Zitzerrepubliken.
Gåvan lämnades till kliniken i byn Tresnjevac. Där arbetar fortfarande de tre sköterskor som startade vägrarrörelsen där. Lite in på 2008 kom en detaljerad redovisning av allt man kunnat inhandla för pengarna. Två hela skåp med utrustning för barnavård: stetoskop, blodtrycksmätare, digitala termometrar, babyvåg, inhalator, mediciner, handdukar. Må detta vara ett uttryck för de politiskt maktlösas konstruktiva vardagsliv, trots all den bitterhet som skulle kunna utvecklas när stormaktsspelet fortgår, hela länder bryts sönder och återuppbyggnad av vägar, broar och alla slags kommunikationer tar oproportionerligt stora resurser i anspråk.
Som vanligt hör Sverige till de första att erkänna den nya staten Kosovo, eller Kosova. Serbien godtar inte denna påtvingade utbrytning. Men Natos intresse av att ha baser på Balkan går före långsiktig fredlig konfliktlösning. Kroatien upplät hamn och flygfält redan tidigare. Att Serbien skulle acceptera sådant är uteslutet. Den största Natobasen i Kosova kan ta emot 70 000 soldater. Kommer den utländska militära närvaron i det lilla nya landet att leda till ett obehagligt uppvaknande senare? Väcks tankar på utbrytning hos andra minoriteter, t ex i Makedonien och i Republika Srpska i Bosnien? Verklig fred på Balkan tycks avlägsen.

Till FATTIGPENSIONÄRERNA i Belgrad skickade vi 3000 kronor. Hur dessa använts lär vi få veta senare.

För våra vänner i INDIEN blev 2007 ett ödesdigert år. Grundaren av Sevapriya för trettiotre år sedan och av Solidarity Trust för tre år sedan, Mr S Balasubramanian, dog av sin långvariga cancersjukdom den 2 juli. Hans betydelse för mobilisering av kvinnor i några slumområden i Chennai är enorm. Han eftersträvade alltid att göra sina lågutbildade medarbetare till fria och självständiga socialarbetare. Trots eller tack vare detta spred sig en förlamande förstämning bland dem. I början av innevarande år besökte Erni & Ola gruppen i akt och mening att utröna om en återförening av Sevapriya med Solidarity Trust skulle kunna ske. Trots goda föresatser tycks detta än så länge svårt att genomföra. Mer om detta under 2008. Vårt stöd till Solidarity Trust fortsätter.

HEMSIDAN vidmakthålls och förnyas av vår vän Jens Rundberg i Brån vid Vännäs. Alla aktuella händelser och program finns där. www.fredsrorelsen-pa-orust.se

MEDLEMSTALET är stabilt, strax över 150 personer. Som ni vet är det ibland en bedömningsfråga om några som glömt betala ska räknas in eller inte. Vi brukar ge en chans via utskicken i två år till. Sen är man ute. En och annan flyttar utan att meddela sin nya adress. De faller också ofta bort, eftersom de nationella registren inrymmer flera med samma namn. Medlemsavgiften kvarstår oförändrad 80:- kr för vuxna och 10:- för barn. Under året har vi övergått till bankgiro, eftersom kostnaden där är mycket lägre. Plusgirot står dock ännu kvar under en övergångstid. Plusgiro nr 46 50 49 - 5, Fredsrörelsen på Orust. Bankgiro nr 5916-1786, Fredsrörelsen på Orust. Välkommen!

STYRELSEN har under året sett ut såhär:
Ordförande:
Vice ordf.:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:

REVISORER:

VALBEREDNING:
Ola Friholt
Roland Andersson
Erni Friholt
Annika Göthberg
Pia Palmer, tillika studieorganisatör

Håkan Svensson och Lotta Karlberg,
med suppleanten Lars Buhr.
Sven Oscarson, Per Karlberg och Lisa Yore.
Suppleanter:
Karin Andersson
Kristina Lindholm

Avslutningsvis kunde några pessimistiska ord sägas om hur världspolitiken ständigt går mot fascism, nykolonialism och konfrontation. Det vore kanske realistiskt att bekräfta detta. Men med fredsforskaren Johan Galtungs ord har vi helt enkelt bara råd med att vara optimistiska. Våra kära avlidna vänner Balu och Märta kämpade in i det sista med de resurser de hade för att motverka politisk och religiös inskränkthet och maktsträvan. En annan god vän, den indiske katolske prästen Jesudasan, skriver om rötterna till det religiösa våldet: strävan att vinna proselyter till en lära man utnämnt till den enda rätta och överlägsen alla andra. Heliga texter utgörs av poetiskt bildspråk. Skillnaden mellan andlig öppenhet och tolerans och inskränkt regelrytteri via bokstavstro skapar tragedier. När detta kombineras med den politisk-ekonomiska maktambitionen får vi dagens världsläge. Men vi får också angreppspunkter för fredsarbete. Med öppenhet, civilkurage och uppriktighet nöter vi ner de etablerade konventioner som makten vilar på. Varför skulle vi ge upp bara för att det ser mörkt ut? Vi har ju hört att gryningen kommer…
Vi tackar alla som bevarar optimismen och drar sitt strå till stacken.

För Styrelsen, den 17 mars 2008,

Ola Friholt, ordförande
Tel 0304-51215

PS. De som så önskar kan få våra utskick via e-mail. Ge oss bara adressen, t ex på e-mail erniola@tele2.se DS

Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2023

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivel

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad feb 2023)Program Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com