Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010

Utöver maratontragedin i Gaza och på Västbanken skedde det gångna året tragiska naturkatastrofer bland annat i Pakistan, Kina och Haiti med koleraepidemier och allmän nöd i släptåg. Naturens prövningar avslöjade också de politiska svek som lamslår räddningsarbetet t ex i Haiti. Den visserligen oavsedda oljeriggskatastrofen i Mexikanska Golfen avslöjade dock girigbukarnas fusk med säkerheten för att tjäna ännu några miljoner. Deras permanenta krig mot mänskligheten och naturen sjabblas dagligen bort av tramsiga etermedia och partistyrda dagstidningar. Till och med Israels överfall och mord på fredliga aktivister i Ship to Gaza i maj på internationellt vatten beskrevs i ”balanserade” termer, så att apartheidstaten gick skadeslös ur äventyret. Hur går det med nästa konvoj?

Den i skrivande stund aktuella omsorgen om ett mångtydigt väpnat uppror i Libyen förvandlas till en marknadsföring av stridsflygplan samtidigt som vapenlösas uppror i Bahrein och Jemen opåtalt massakreras av diktaturkamraterna där. Och Sverige är med i Afghanistan och Libyen som om krig skulle kunna lösa konflikter och skapa fred.

Tävlingen om att mest kunna förstöra den ekologiska balansen och den ekonomiska framtiden är intensivare än någonsin. Fredsrörelsens pip måste på något sätt förvandlas till ett rytande!

STYRELSEN sammanträdde fem gånger under året för programplanering och diskussion om möjliga aktioner lokalt.

ÅRSMÖTET hölls i kulturhuset den 20 april. Det besöktes av 11 personer, alltså under genomsnittet de senaste åren.

Av VERKSAMHETSPLANENs sju punkter genomfördes fem, vilka redovisas nedan. Av föresatsen att hålla studiecirklar i aktuella ämnen och att följa upp föregående års seminarium om det religiösa våldets rötter blev dock intet. Vi fortsatte med stödet till fattigpensionärer i Belgrad, till sjukstugan i Tresnjevac och till ursprungsfolken i Jharkhand, Indien, vidare med föreläsningsprogrammet och öppna brev till regering och riksdag. Slutligen samarbetade vi med andra organisationer om några av programmen i kulturhuset.

UTSKICKEN med vår- och höstprogram och med årsmöteshandlingar gjordes som vanligt vid tre tillfällen. Ansvarig och uthållig verkställare var som tidigare Pia Palmer. Dessutom fortsatte samarbetet med kulturhuset om gemensamt föreläsningsprogram, vilket givit våra verksamheter mycket vidare spridning och uppmärksamhet.

ÖPPNA BREV Med anledning av Natos bombningar av civila i Afghanistan på våren ackompanjerade av rutinmässiga bedyranden om oavsiktligt dödande framhöll vi den kalla rasistiska cynismen i detta och krävde återigen att regering och riksdag skulle ta avstånd och ta hem de svenska hjälptrupperna från Afghanistan. Brevet ledde till debatt med Peter Martinsson som upprepade den gamla åsikten att vi alla skulle ha talat ryska eller tyska om inte USA ingripit i andra världskriget för sextiosju år sedan. Vi påtalade att det inte finns någon automatisk ansvarsfrihet för USAs alla bombkrig senare.

I juni riktade vi ett öppet brev till regering och riksdag med kravet att Sverige omedelbart avbryter det ekonomiska och militära samarbetet med Israel och tar initiativ till en internationell ekonomisk, idrottslig och kulturell bojkott av det landet. Anledningen var denna gång Israels överfall på den fredliga undsättningskonvojen till Gaza med ett tiotal döda och många sårade.

I september skrev vi återigen till regering och riksdag med anledning av att Bengt Westerberg påpekat att Sverigedemokraternas fem procent av riksdagsmandaten inte kunde vara utslagsgivande för invandringspolitiken. Vi föreslog att riksdagspartierna eftertryckligt manifesterade detta synsätt genom att utlysa amnesti för de tiotusentals flyktingar som lever gömda i Sverige, ett föredömligt sätt att trycka tillbaka de främlingsfientliga krafterna.

Vi gick dessutom i debattsvaromål på att högerpolitikern Maria Plass förklarade väststaternas attacker på olika länder med terroristhotet. Hon besvarade inte vår efterlysning av en närmare förklaring av terrorismens ursprung och motivet till det svenska deltagandet i ockupationen av Afghanistan.

Vi får visserligen inga svar från regering och riksdag heller, men det finns många tidningsläsare som tar del av dessa öppna brev. De ger olika svar, och frågorna hålls levande.

FÖRELÄSNINGAR OCH DISKUSSIONER fortsatte att vara den viktigaste lokala verksamheten. I genomsnitt deltog 19 personer, med en höjdpunkt vid 30 personer. Programmen i kulturhuset stöddes liksom tidigare av Orust Kommuns avdelning Kultur & Bibliotek, av studieförbundet Sensus och i ett fall av Vuxenskolan.

18 feb

Planerat ”RÄTTIGHETER PÅ UNDANTAG” med Ola Friholt nyss hemkommen från besök hos ursprungsfolk i Jharkhand blev flyttat på grund av snökaos. Nytt datum 25 feb mötte samma öde och byttes till 19 april, varifrån det flyttades till 15 april då programpunkten ”RENT VATTEN - EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET” fick mässfall och sköts upp till hösten. Detta redovisas för att illustrera det mått av arbete med planering och annonsering som krävs och utförs av Erni Friholt.

8 mars

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN firades bl a med Erni Friholt som berättade och visade film om de etiopiska kvinnornas Fistulasjukhus, vars grundare fått The Right Livelihood Award föregående år. Sång och musik av duon Stänk, som sjöng visor kring kvinnors vardag. Samarrangemang med Miljöpartiet och Vuxenskolan

22 mars

HAR BARN RÄTTIGHETER? Hur tillämpar vi FNs barnkonvention? Aili Larsson, Orust Kommuns samordnare av alkohol- och drogförebyggande arbete, visade film och berättade om ett demokratiprojekt för ungdom och om utbildning i barnkonventionens anda.

15 april

RÄTTIGHETER PÅ UNDANTAG. Ola Friholt berättade om ursprungsfolkens situation i Jharkhand, Indien, och hur vi kan påverka den.

27 april

SÄND ETT SKEPP TILL GAZA! Om palestiniernas rätt att överleva. Fredsforskaren Stellan Vinthagen talade om undsättningskonvojen som snart skulle avsegla mot Gaza.

14 okt

JORDEN HAR FEBER. Globetrottern Kjell Karlsson berättade med bilder om 35 års miljöförstöring dokumenterad under paddling i arktis och bussfärd i Sahara.

28 okt

RENT VATTEN - EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET. Textilkonstnären Elsa Agelii berättade med bilder om broderande kvinnors arbete med vatten i Tharöknen, Indien.

4 nov

HAITI - BARA NATURKATASTROF? Folkbildarna Håkan Danielsson och Jan- Olof Rönn skildrade en tvåhundraårig västerländsk våldtäkt på den först befriade slavstaten.

25 nov

ISLAM - EN FREDLIG HISTORIA. Författaren och kulturskribenten Sigrid Kahle förmedlade kunskap och erfarenheter från många år i den muslimska världen.

SHIP TO GAZA genomfördes under stort tumult på internationellt vatten i Medelhavet. Ingen av oss i Fredsrörelsen på Orust kunde delta, men vi satsade en summa av 3000 kronor för tre sjömil av färden. Under hösten kungjordes att nästa resa äger rum med många fler fartyg sommaren 2011. Detta viktiga projekt bör vi fortsätta att stödja och inte minst informera om.

INTERNATIONELLT SEMINARIUM om rättvis handel hölls i Jharkhand i Jagriti Viharas regi med start på Gandhis födelsedag den 2 oktober. Erni och Ola Friholt deltog på bekostnad av Sida och Jagriti Viharas Vänner. Seminariet visade hur avancerade både arbetet och organisationen för rättvis handel är i Indien. Det leddes av pionjären K. Pancháksharam, bekant med den svenske pionjären Nicolas Berglund, som vi börjat samarbeta med i vår egen strävan på Orust. Som nämnts i föregående års berättelse beslöt vi 2010 att stödja Jagriti Viharas arbete i Jharkhand.

STÖDET TILL FATTIGPENSIONÄRER OCH ZITZERTRADITION i Belgrad och byn Trésnjevac i Vójvodina fortsätter i blygsam omfattning. Vår vän Lina Vúskovic fördelar stödet till ensamma, frusna och undernärda pensionärer i Belgrad. I byn Tresnjevac stöder vi den utarmade vårdcentralen. Där arbetar de tre sjuksköterskor som drog igång byns krigstjänstvägrarrörelse, som ledde till den internationellt kända och förebildliga Zitzerrepubliken - en gemenskap för alla människor som vill fred, allt under brinnande Balkankrig 1992. Idag handlar allt om brödfödan i Serbien, där Vojvodina utgör den nordliga provinsen, hemvist för 28 folkslag. Vår uppgift är att hålla Zitzeridealen levande. Det gick lätt i början: Från invigningen av Zitzerkonsulatet på Stocken 24 oktober 1995 hade vi mediapådrag och 200 egna Zitzermedborgare…

SOLIDARITY TRUST i Chennai avsomnade i splittring för två år sedan. Under besöket där i oktober 2010 levererade Erni & Ola Friholt de avslutande ersättningarna för 35 år av lågavlönat socialt arbete i Chennais slumområden. Kvinnoorganisationerna som startats lever vidare. Som ni kanske minns byggde dessa ersättningar på en stor gåva vid nedläggningen av Föreningen Svalorna i Göteborg 2009.

ORUST KOMMUN MEDLEM AV MAYORS FOR PEACE blev resultatet av en skrivelse från Fredsrörelsen på Orust. Den togs upp till beslut efter en motion av Bengt Torstensson. Då vi föreslog detta fanns 3795 städer/kommuner i 143 länder anslutna till Mayors for peace. Vi påpekade att det gäller ”en deklaration om inställning till en viktig fråga för mänskligheten och inte om något ekonomiskt eller politiskt agerande”. De hittills anslutna svenska kommunerna är 19 stycken. I världen är nu 4680 anslutna i 151 länder. Initiativet utgick från borgmästare Akiba i Hiroshima. Borgmästare och kommunstyrelser i världen uppmanas intyga sin övertygelse att kärnvapenkrig inte får hända och inte får drabba den egna hemstaden/kommunen. www.mayorsforpeace.org

HEMSIDAN sköts som tidigare av vår gamle vän och medlem Jens Rundberg i Brån, vid Vännäs, så fort han får info från oss. Han hör till dem som lever som de lär, i det tysta, men gör ett avtryck ändå. www.fredsrorelsen-pa-orust.se

MEDLEMSTALET förblir runt 150 personer, vuxna och ungdomar. Vi följer ännu ett år upp dem som glömt betala. Stryker ogärna någon, men föreningsetiken bjuder oss när alltför lång tid har gått. Hur värvar vi nya, när Klarspråk i P1 inte längre finns? Medlemsavgiften 80:- kronor per år betalas numera endast på bankgiro 5916-1786, adress Fredsrörelsen på Orust. Där finns också plats för olika gåvor. Var inte blyga!

STYRELSEN består av följande aktiva personer:
Ordförande: Ola Friholt
Vice ordf.: Roland Andersson
Sekreterare: Erni Friholt
Kassör: Annika Göthberg
Ledamot: Pia Palmer, tillika studieorganisatör
Suppleanter: Karin Andersson, Kristina Lindholm

REVISORER är Håkan Svensson och Lotta Karlberg, med suppleanten Lars Buhr.

VALBEREDNING är Sven Oscarson, Per Karlberg och Lisa Yore.

Det tillfälle att tänka nytt som förra årsberättelsen antydde, då Eyrafjallajökull tvang ner flyget på marken, blev förstås inte den revolution vi kunnat hoppas på. Fortsatt blåser utarmat uran som stoft över Serbiens, Libanons, Iraks och Afghanistans åkrar och öknar, odetonerade trampminor och splitterbomber väntar tyst på sin barnafot eller bondesandal. Hur orkar vi hålla allt detta djävulskap från den s k demokratiska utvecklade världen i medvetandet och samtidigt optimistiskt bygga det nya? Det finns knappast plats för tyst accepterande. Alla ni tänkande fredshetsare, hetsa!!

ber
styrelsen
genom Ola Friholt tel:0304-51215

den 12 april 2011

Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2023


Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com