Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

FREDSRÖRELSENS PÅ ORUST VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012

Detta år går till historien som drönarnas år. Inte de fredliga livsbejakande binas utan de USA-producerade helvetesmaskiner som drabbar afghanska och pakistanska bybor urskillningslöst. Offren utnämns i efterhand till ”misstänkta terrorister”. Så sker även i medieskuggans Jemen. Nu vet vi vad Obamas fredspris var värt, liksom norska stortingets omdöme…
Den svenska regeringen spelar med till det bittra slutet. Och de svenska veteraner som uttalat orden ”Vi är nöjda när rätt folk dör” får ett obehagligt uppvaknande när Afghanistankrigets facit uppenbaras och eftermälet formuleras.
Vid det laget har den liberala pressen redan flyttat fokus till Nordkoreas och Irans ledare, som står i tur att utnämnas till vettvillingar. Västvärldens folk ska återigen hållas okunniga om att USAs B-52or återvände från Nordkorea 1953 utan att fälla sin bomblast, för det fanns inget kvar att bomba. Och Shahens makttillträde blev till frälsning från den iranske ”galningen” Mossadeq i medias lydiga nyhetsrapportering.
Men världen lär sig med tiden av västliga övergrepp. Och svaren blir obehagliga, nukleära och obekväma.
Vad kan lilla Fredsrörelsen på Orust göra åt detta? Rätt mycket, visar det sig. Allting är förvisso relativt, men mycket kan sägas och skrivas mellan anpasslighetens trumpetstötar. Läs bara resten härnedan!

STYRELSEN höll fem möten under året och satsade på några nya grepp: att inbjuda några aktiva par att föreläsa tillsammans och att skriva referat av föreläsningarna att presentera på hemsidan. Några driftiga deltagare hade spontant startat det sistnämnda redan hösten 2011 – Carsten Palmer Schale och paret Birgitta och Bo Edvinsson. Detta blev mycket uppskattat och genomfördes hela 2012.
Vi beslöt också att delta i den varje lördag återkommande caféverksamheten i den gamla lanthandeln Tavlebord i Tegneby. Där saluförs lokala ekologiska produkter, inte bara mat och hantverk utan också t ex hygien- och kosmetikartiklar. Dessutom miniutställningar av akvareller och oljemålningar. Fredsrörelsens två cafédagar under hösten gav mersmak.

ÅRSMÖTET hölls den 19 april på Kulturhuset Kajutan i Henån.

VERKSAMHETSPLANEN genomfördes i sex punkter av sju. Afghanistanseminariet sköts på framtiden i brist på tid och resurser. Informationen om Zitzer, fattigpensionärerna i Belgrad och Jágriti Vihára i Jhárkhand begränsades till årsrapporten och vår- och höstutskicken. Mer om detta nedan.
Årets studiecirkel grundades på boken ”Motståndets väg. Civil olydnad som teori och praktik” av Pelle Strindlund och Stellan Vinthagen.

ÖPPNA BREV riktades av årsmötet (två) och styrelsen (ett) till regering och riksdag. Tyvärr har den tidigare noterade tendensen att refusera blivit en vana hos Bohusläningens debattredaktör och delvis i andra lokala blad. Sådant som avviker från de konventionellt knäsatta s k sanningarna ges inte längre utrymme. Regeringskansliet måste dock diarieföra inkommande post.
Deltagarna i 8:e marsmötet krävde att ansvariga politiker och tjänstemän ställs till svars för den illegala vapenexporten och att det gällande faktiska exportförbudet respekteras.
Av årsmötets två öppna brev krävde det första omedelbart hemkallande av de svenska soldaterna från Afghanistan och att de därifrån frigjorda ettusenåttahundra miljonerna per år används till fredlig återuppbyggnad där.
Det andra beklagade den totala hänsynslösheten i regeringens uthyrning av Göteborgs södra skärgård till USA och Nato för militära övningsskjutningar med bombfällning och skarp ammunition m m under 115 dagar per år med åtföljande miljöförstöring. Vi krävde också att de ansvariga för avtalen ställs till ansvar för att erbjuda Sverige som krigsskådeplats.

HEMSIDAN har fått en mycket större betydelse sedan vi regelbundet publicerat referat av våra föreläsningar där. Detta och annat material når nu långt bortom våra horisonter. Jens Rundberg i Brån (Vännäs) komponerar förtjänstfullt in texter och bilder som Erni Friholt förser honom med. Hon skriver och skickar till media också den allmänna publicitet som krävs för varje program. Och andra medlemmar sätter upp affischer på flera platser på Orust.
Läs på www.fredsrorelsen-pa-orust.se

FÖRELÄSNINGAR OCH DISKUSSIONER. Detta år är det första med referat av alla program. Som nämnts ovan har detta också uppmärksammats allt mer via hemsidan, och vi hoppas att detta är en uthållig utveckling. Som tidigare stöddes programmen av Orust kommuns avdelning Kultur & Bibliotek och av studieförbundet Sensus. De genomfördes i stora salen, Kajutan, på Henåns kulturhus.

30 jan UT UR GENERALERNAS NATT? Fredsforskaren och ickevåldsaktivisten Jörgen
Johansen talade om förtryck och frihetskamp i Burma.
29 feb SVERIGE SOM KRIGSSKÅDEPLATS. Diakonen och ickevåldsaktivisten Annika
Spalde talade om utländska krigsövningar i Norrbotten och planer för Göteborgs
södra skärgård. I samband med föredraget delades årets utmärkelse för civil olydnad
ut till hennes aktionsgrupp Ofog, ”I Gandhis fotspår”.
8 mars Internationella kvinnodagen firades på temat KVINNORNA, MAKTEN OCH
SAMHÄLLET. Förra riksdagsledamoten sociologen Ingela Mårtensson samtalade
med fredsforskaren och ickevåldsaktivisten Stellan Vinthagen om FNs resolution
och dess möjliga tillämpning för fredlig utveckling.
19 mars MAKTSPELET I MELLANÖSTERN. Diplomaten och författaren Ingmar
Karlsson talade om frihetskamp, fundamentalism, ockupation och
kärnvapenkapplöpning.
12 april BOMBER FÖR FRED? Afghanistankännaren Peter Hjukström från
Afghanistankommitten berättade till bilder om vardag och krigskris och Sveriges
inblandning i Afghanistan.
11 okt VAD LÄR OSS KRIGET? Samtal mellan litteraturkritikern och dekanen vid
konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet Ingrid Elam och ekonomen
och humanekologen Kenneth Hermele kring nedslag i litteraturens och politikens
skilda världar.
18 okt FREDENS OCH MOTSTÅNDETS KULTURER – de fördömdas och de
upproriskas. Författarna Irka Cederberg och Björn Kumm talade om romer och
revolutionärer.
1 nov SVERIGE – VÄRLDEN TUR OCH RETUR. Författarna Bengt Berg och Lennart
Kjörling talade om att ge människan värdigheten åter.
22 nov VISIONEN SOM DRIVKRAFT. Filosofiläraren och kunskapsteoretikern Egon
Andersson reflekterade kring Harry Martinssons bok Vägen till Klockrike.
28 nov FRED OCH POESI - ATT LEVA VID TOLERANSENS GRÄNSER.
Författarna Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald öste ur sin erfarenhet av
Mellanösterns kulturer och den småländska länken till persisk diktning. (Eric
Hermelin)

Föreläsningarna bevistades av 30-35 personer. Lokalpressen har tyvärr inte tid för våra program men har ändå givit förhandsglimtar och Orust-Tjörntidningen t o m några annonser inför varje programtillfälle.

ZITZERREPUBLIKEN OCH FATTIGPENSIONÄRERNA. Vårt blygsamma stöd till grundarna av Zitzerrepubliken tar sig uttryck i bidrag till utrustning av vårdcentralen där de tre sjuksköterskorna arbetar. När vi ser vad våldet kräver i dagens konflikter får vi ytterligare skäl att minnas och sprida kännedom om dessa krigstjänstvägrares bedrifter i Vojvodinaprovinsen i norra Serbien och om den omfattande fredsrörelse som verkade där från 1992 i flera år framåt. Allt detta mötte inget intresse i media förrän vi skrev och startade Zitzerkonsulatet på Orust (Stocken).
Vår goda vän Lina Vuskovic fortsätter att stödja ett tiotal fattigpensionärer i Belgrad med hjälp av pengar från Fredsrörelsen på Orust och (mest) från Tyresö U-lands- och fredsförening. Det handlar om små glädjeämnen som matvaror, ved till en kamin och en utflykt någon gång i halvåret.

MAYORS FOR PEACE. Trots att inget nytt finns att rapportera bör detta lyckade medborgarinitiativ av Fredsrörelsen på Orust bevaras i minnet och påminnas om. Vi och andra ser till att ständigt nya kommuner deklarerar sitt avståndstagande från kärnvapen. Vem vet vad detta kan betyda på sikt. Grytan måste förstås hållas kokande…

JAGRITI VIHARA är som ni kanske minns från förra årsberättelsen ett byutvecklingsprojekt bland ursprungsfolken i den Indiska delstaten Jharkhand. Dessa folk har levat i och av skogen och jorden på den högplatå som kallas Chotanágpur. Den indiska konstitutionen av 1950 förstatligade skogen och gjorde ursprungsfolken rättslösa, betraktade som tjuvar av skogens produkter och i decennier jagade av beväpnade skogvaktare. Först 2006 återfick de delar av sina rättigheter. Men staten fortsätter att dela ut kontrakt, numera också till internationella gruvföretag. Exploatörerna utarmar miljön och ursprungsfolkens tillvaro. Deras naturreligion, Sárna, utövas med sång och dans. De vördar bergen och vissa träd. Allt detta föraktas av landets övriga kulturer – hinduer, muslimer och kristna. Att med olika metoder återge ursprungsfolken deras självaktning och aktad samhällsställning är första steget till utveckling. Ekonomiskt via självhjälpsgrupper. Detta arbete pågår sedan några årtionden och ger resultat. Väl värt att stödja, som vi gjort i två år. Nu senast med 8000 kr. (Detaljerad info finns i ett 24-sidigt häfte som fås av Ola Friholt, tel 0304-51215. Erni Friholts intervjuer med bykvinnor (49 sidor, 50 kr) från samma ställe.)

TILLSAMMANS PÅ ORUST. Med detta namn startade några ungdomar med EU-bidrag en kampanj med syftet att sammanföra föreningarna på ön till närmare samverkan. Några välbesökta möten hölls, och vi lärde oss namnen på föreningar och människor vi inte visste fanns. Fredsrörelsen såg där en möjlighet att samarbeta med teatergruppen Vågspel. Kanske kan nästa verksamhetsår bjuda på dramatiserat fredsarbete? Låt oss hålla detta i minnet.

MEDLEMSTALET håller nivån år efter år. Nyligen räknade vi noggrant till 152 personer, därav 21 ungdomar. Återväxten bland de aktiva är tyvärr mycket svag. Vi gläder oss dock åt en ungdomssektion i sextioårsåldern! Alla 152 har emellertid inte betalat sin medlemsavgift det senaste året. Du som läser detta, kom ihåg Fredsrörelsen på Orust nästa gång du betalar räkningar: Bankgiro 5916-1786. Årsavgiften är 80:- men inget hinder finns för mera, inte minst till här ovan nämnda fattigpensionärer, Zitzergrundare och indiska ursprungsfolk via Jagriti Vihara.

STYRELSEN bestod under året av följande aktiva personer:
Ordförande:
Vice ordf. :
Sekreterare:
Kassör :
Ola Friholt
Roland Andersson  
Erni Friholt
Annika Göthberg
Suppleanter:
Karin Andersson
Håkan Håkansson
Ledamot : Pia Palmer, tillika studieorganisatör och Tavlebordansvarig

REVISORER var Håkan Svensson och Lotta Karlberg, med suppleanten Lars Buhr.

VALBEREDNING var Sven Oscarson, sammankallande, Per Karlberg och Lisa Yore.


En vana vi länge haft att knyta till oss resurspersoner, inte bara till kakbak och kaffeservering utan också till vår egen fortbildning har skapat ett levande intresse i gruppen och hos våra deltagare i föreläsningar och andra program. Som avslutning på året och studiecirkeln hade vi en sammankomst med cirkelbokens författare Stellan Vinthagen. Han kom just hem från Egypten och Gaza. Vi hoppas att nästa verksamhetsår berikar oss alla på samma sätt. Vi måste ju orka kämpa mot den ekonomiska och militära galenskapens väderkvarnar, så att de visar sig vara – just väderkvarnar.
Ett tack till alla som bidrar i stort och smått,
genom


Ola Friholt
ordförande

Stocken den 16 april 2013


Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2023

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivel

Debatt - Kampen står om världsön (reviderad feb 2023)Program Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com