Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Medlemskap i NATO – säkerhet eller säkerhetsrisk - Ingela Mårtensson 9 sep 2023

I osäkerhetens tid - Konsekvenserna av en alltmer militariserad säkerhetssyn - Gudrun Schyman 8 mars 2023

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Tal av Ingela Mårtensson

Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente 2022 - Årets pristagare Karin Utas-Carlsson

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

FREDSRÖRELSEN PÅ ORUST VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

Året var innehållsrikt. Fredsrörelsen i Sverige verkar vara på väg framåt, och på Orust dras allt fler västkustbor till våra program. Utöver allt annat orkade vi med två stora seminarier med våra väl fungerande gemensamma krafter.

Men året blev också drönarkrigets totala genombrottsår. Utomrättsliga avrättningar av slumpmässiga offer sker nu rutinmässigt varje vecka i världen med en knapptryckning efter en dödslista undertecknad av fredspristagaren Obama. Det är således ingen slump att Fredsrörelsen på Orust idag stöder en polisanmälan av norska nobelkommittén för deras missbruk av fredsprismiljonerna.

Inget konfliktämne får idag vara vad det är. Allt förvrängs i någons politiska intresse. Det groteska blodbadet i Syrien började som ett bondeuppror mot regeringens passivitet inför utbredd nöd efter tre års torka och missväxt. Missnöjet övertogs av konspirerande politiska krafter i Israel, Saudiarabien och alQaida med flera rörelser av fundamentalistisk natur. Våra media talar huvudsakligen om det stöd regimen får från Iran och Ryssland. Inte ens USA ser någon fördel i att stödja rebellerna.

Att Natos stridskrafter inbjudits att öva våld på Norrbottens natur och förorena Vätterns vatten och Göteborgs södra skärgård med diverse tungmetaller och kemikalier hör till de häpnadsväckande regeringsbesluten i dagens Sverige.

Det finns skäl till att fredsrörelser börjar vakna.

STYRELSEN höll sju möten med intensiv planering och arbetsfördelning av föreläsningar, seminarier, sju dagars caféverksamhet, 30-årsfirande, kulturvecka m m.

ÅRSMÖTET hölls den 14 april i kulturhuset Kajutan i Henån.

VERKSAMHETSPLANEN följdes i stort sett och till och med överskreds t ex genom Nobelseminarium, prisutdelning och Nobelfest i december, och dessförinnan med 30-årsfirande, ny utställning m m. Det fanns helt enkelt inte tid för någon studiecirkel.

ÖPPNA BREV sändes från årsmötet till regering och riksdag, dels en uppmaning med rubriken ”Stoppa drönarna!” om SAABs medverkan i det europeiska upprustningsprojektet, dels en fråga ”Är krig en bra affärsidé?” om regeringens tillstånd till Natos bomber och missiler över Norrbottens djur och natur och Natos miljoner kulor och granater över den göteborgska skärgårdens folk, fä, fiskar, fåglar och natur. Med rubriken ”Jämställdhet utan illusioner!” manades den internationella kvinnodagens möte alla manliga och kvinnliga feminister att göra sig hörda, delta i protester och hävda humanistiska värden och omsorg om människan och naturen. Ett öppet brev sändes också till Nobelstiftelsen med rubriken ”Nobels fredspris får ej missbrukas”. Där anges Nobels fyra huvudkrav på mottagare: det ska gå till hängivna förkämpar för fred, s k ”fredsförfäktare”, vilka det senaste året har verkat för ”förbrödring mellan folken”, vilket främjat ”fredskongresser” och ”minskning av stående arméer” (=nedrustning).

Bohusläningen blev allt snålare med att publicera våra yttranden. Debattredaktören strök en nyckelrad i kvinnodagens skrivelse. En brevdebatt med chefredaktören gav noll resultat. Från våren upphörde Bohusläningens gratiskalendarium och ersattes av en kommersiell torsdagssida för 3000 kronor per kvartal. Där annonserar numera endast program med inträdesavgift på 100-300 kronor, vilket är rakt emot vår policy att folkbildning ska vara tillgänglig för alla. I sant folklig anda var Orust-Tjörn Tidningen och ST-tidningen däremot generösa med ideell information och annonsering.

HEMSIDAN har numera många besökare. Birgitta och Bo Edvinsson levererade uppskattade referat av alla föreläsningar, vilka i likhet med olika program, öppna brev, foton m m spreds vidare av andra organisationer. Jens Rundberg i Brån (Vännäs) komponerade sidan till vår tacksamma belåtenhet. Hemsidan flödar av referat med foton och programdetaljer.

FÖRELÄSNINGAR, DISKUSSIONER, SEMINARIER M M Programpunkterna blev många och varierande. Erni Friholt och hennes dator spred varje vecka pressreleaser, affischer, referat m m i en oanad takt och omfattning. Och deltagarantalet i våra program steg till i genomsnitt 37 personer, med höjdpunkterna 80 personer på Göran Greiders föreläsning och i seminariet med Johan Galtung och Jan Öberg. Flertalet program genomfördes i Henåns kulturhus Kajutan, där vi också fick stöd av Orust kommun och studieförbundet Sensus. Tid i regel kl 19.

19 jan ISTÄLLET FÖR BLOMMOR – öppet hus hos Helga Hussels i samband med födelsedagen. Det inbringade några tusen kronor till Fredsrörelsens verksamhet – bra start på året med bl a fredliga tårtor.

Vårens tema: Fred med fredliga medel. (Här huvudsakligen programbladens formuleringar)

7 feb INTE EN GÅNG TILL! Ett fredsperspektiv på Iran.

Fredsforskaren Jan Öberg ger förslag på hur vi alla kan förhindra ännu ett barbariskt överfall på en flertusenårig kulturnation. Jan besökte nyligen Iran.

21 feb VÄLKOMMEN TILL INDIEN! Om en kontinent av hopp och hopplöshet berättar fyra aktivister och volontärer, Inger & Anders Dejke tillsammans med Erni & Ola Friholt. Bildvisning.

7 mars Inför Internationella kvinnodagen.

ELIN WÄGNER – en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden.

Professor Ingrid Holmquist talar, åtföljd av cellomusik av Katarina Palm, sång av Britt Ling och dikter om det sköna svåra livet. Erni & Ola Friholt läser egna texter.

20 mars DelaLikaDagen.

Öppet hus – Trettio år med Fredsrörelsen på Orust på temat FRED MED FREDLIGA MEDEL. Möt fredsforskare och aktivister. Jörgen Johansen & Gösta Tompuri. Se utställning, hör musik, sång och dikt med solidarisk fika! Start kl 18.

11 april KVINNORNA I DEN ARABISKA VÅREN.

Professor Jan Hjärpe tecknar bilden av fredlig förändring på alla samhällsplan. (Det som inte syns i det dramatiska nyhetsflödet)

17 april ÅRSMÖTE i Henåns kulturhus.

25 maj Seminarium med professor Johan Galtung och fredsforskaren Jan Öberg:

FRED MED FREDLIGA MEDEL.

Seminariet hölls på Svanviks skola vid Stocken kl 10-18, med fest på kvällen, varunder Barbro Fridén tolkade Harry Martinsson, Helga Hussels på fiol och poeten Carsten Palmer Schale genomförde ett bejublat program i dikt och ton, Ola Friholt läste politisk dikt. Samt som alltid hembakta delikatesser. FREDSAM i Göteborg var medarrangör.

16 feb, 16 mars, 20 april och 18 maj: Fredscafé på Tavlebord, i gamla affären vid Tegneby vägskäl på marknaden för lokala producenter. Inbringande verksamhet skött av Håkan Håkansson, Pia Palmer, Karin Andersson, Angelina Mladenovic, Erni & Ola Friholt, Annika Göthberg, Sven Oscarson, Rolf Larsson, Yvonne Eriksdotter och Ruben Maxvall. Öppet varje lördag 10-14. (Se också hösten!)

Höstens tema: Våldets språk och fredens.

10 okt KVINNLIGA FREDSRÖSTER FRÅN INBÖRDESKRIG OCH VÅLD I AFRIKA.

Fredsforskaren Kerstin Schultz, med erfarenhet även från konfliktlösning på Balkan, har sett och hört och vill förmedla.

23 okt Inför FN-dagen:

HUR TALAR FN OCH VEM LYSSNAR?

Tomas Hammarberg, diplomaten och aktivisten på högsta ort, FN-rådgivare efter en lång internationell karriär, vet mycket om den politiska retoriken och avsaknaden av respekt för tillvarons villkor.

27 okt- UTSTÄLLNING OM FREDSRÖRELSEN

3 nov sattes upp av Håkan Håkansson och Pia Palmer på biblioteket i Henån och på Ellös Folkets Hus under Kulturveckan på Orust. (Gammalt och nyproducerat material, se nedan!)

7 nov DEMOKRATI BYGGER PÅ ANSVAR

Alla människors lika värde och en asylpolitik som håller människor på flykt –

Författaren Bengt Berg (ersätter Agneta Pleijel) reflekterar och undrar om det litterära språket och skönlitteraturen frånsagt sig ansvaret för etik och moral.

21 nov FLYKTINGAR – LIKA MYCKET VÄRDA?

Anne Sjögren, sjuksköterska med civilkurage, teamledare i Vård för papperslösa i Göteborg (via Rosengrenska stiftelsen och Röda korset) berättar om människor på flykt från våldets språk, i hopp att finna freden.

4 dec VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS

Om makten och media, indoktrinering och sanning talar författaren, poeten och tidningsmakaren Göran Greider.

7 dec FREDSPRISET SOM NOBEL VILLE HA DET

Seminarium med de i Oslo nominerade Jan Öberg och hans Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning (TFF), följt av Nobelmiddag med prisceremoni i Svanviks skola vid Stocken. Seminarium och fest, varunder Barbro Fridén spelade och sjöng sin hyllning till pristagarna. Jan Öberg och Tomas Magnusson föreläste, och i den insjuknade Fredrik Heffermehls frånvaro läste Ola Friholt och Tomas Magnusson hans manus.

14 sept, 16 nov och 23 nov: Fredscafé på Tavlebord, i gamla affären vid Tegneby vägskäl.

FREDSCAFÉ PÅ TAVLEBORD genomfördes de nämnda lördagarna med arbetsgruppens hembakta bröd, kakor och tårtor. Inkomsten låg runt 2500 kr var gång, ett stort stöd till programverksamheten. Ankaret i caféet är Håkan Håkansson. På Tavlebord når vi också nya grupper som blir bekanta med Fredsrörelsen på Orust och våra aktiviteter.

NY UTSTÄLLNING OM FREDSRÖRELSEN tillverkades av Håkan Håkansson, Pia Palmer och Rolf Larsson med bidrag av Ola Friholt. Den består av fem stora affischer med bilder och text och är lätt att placera om någon medlem kommer på den utmärkta idén att sätta upp den någonstans där folk tittar. Även delar av den gamla utställningen kan användas.

OLIKA FÖLJDVERKSAMHETER uppstod. Via programdeltagare blev vi inbjudna att delta i ett veckoslut i juli med Nordiska Fredssamtal i Degerfors. Ingen kunde delta, men vi sände en hälsning, som lästes upp där. Erni Friholt inbjöds att invigningstala den 21 augusti på FREDSAMs Väcka för Fred i Göteborg, vilket hon också gjorde. Ola Friholt talade den 7 september på Kungstorget i Uddevalla inbjuden av stadens vänsterrörelser att protestera mot Sveriges deltagande i Natos kustmanöver från Blekinge skärgård till Södertörn, vilket han också gjorde.

Båda framträdandena anknöt till de långvariga protestaktionerna mot att Sveriges regering upplåter vår natur och allt levande till Natos bombövningar. Då och då informerade vi om detta, som för FREDSAM i Göteborg är ett stående tema. I skärgården handlar det om 115 dagar per år med 1 325 000 skott finkalibrig ammunition, 11500 skott grovkalibrig, 1745 handgranater, sprängladdningar m m. Detta innebär bl a förorening och förgiftning med två ton bly och ett ton koppar per år bland fiskar, fåglar och skärgårdsbor. En bullerzon utropas, där ingen får bygga och bo. Myndigheterna är döva. Vad kan vi bidra med?

Vi bör koppla samman detta med EUs grundlag Lissabonfördraget som ålägger medlemsstaterna att ”förbättra sin militära kapacitet” och att dessutom utveckla en gemensam vapenproduktion. (Fördragets inledande del ”Fördraget om den europeiska unionen”, Avdelning V, Avsnitt 2, Artikel 42:3) Fredspristagaren EU har redan ställt 60 000 man på fötter i en gemensam Eurocorps (Eurokåren), något som i fördraget endast nämns som ett avlägset framtida mål. Med vilka fredliga initiativ kan vi motverka detta?

Efter Nobelseminariet 7 december skrev vi till Nobelstiftelsen i Stockholm om dess ansvar för den norska nobelkommitténs missbruk av fredspriset. Deras svar kom 15 januari 2014 och uttryckte belåtenhet med sakernas ordning. Vi har skrivit ännu en gång och som ovan nämnts ställt oss bakom ett åtal hos ekokrim i Norge. Nobelseminarium med utdelning av folkets fredspris i Nobels anda hoppas vi kunna göra till en tradition, som Ola Friholts hyllningstal till Jan Öberg, som utför själva forsknings- och aktivistarbetet, uttrycker det:

 

Och äntligen i denna senhöstkväll,

tar du emot ett fredspris av Nobel,

som delegerat viktiga beslut

till Orust, sedan Oslo flippat ut.

 

Pristagarna var TFF och dess grundare paret Jan Öberg och Christina Spännar. Festens 33 deltagare avnjöt Laxpaté à la Strana med Kvabbsoromsås, Hjort Varekil med rödvinssås, potatisgratäng à la Pia, Backakantareller, kål à la Bruxelles och gelé av Helgas vilda bär.

Vegetarisk huvudrätt var Aubergine med kiwisås och ovan nämnda tillbehör. Det hela avslutades med Nobelglass Stocken med Slätternas björnbär, kaffe och fredstårta ”Bertha von Suttner”. Som synes komponerades menyn av fredsfolket på ön, med lokala råvaror och rättviseimport. Ekologiska och rättvisa röda och vita viner flödade.

Trots ovanstående överdåd har vi återigen kommit ihåg FATTIGPENSIONÄRERNA i Belgrad med ett visserligen blygsamt men dock stöd. Likaledes till ZITZERREPUBLIKEN i Vójvodina. Där mottog vi redan 2001 i regionshuvudorten Kanizsa utmärkelsen Pro Urbe vid en högtidlighet den 20 oktober i närvaro av bland andra EUs utvecklingsansvarige Otto von Habsburg, en gång tronföljare i det avsomnade österrikiska kejsardömet. Som gengåva överlämnade Ola Friholt en snidad svart segeleka med brunt sprisegel, ett bevis på den nostalgidrabbade Västkustens största kulturtillgång i det likaledes avsomnade fiskecentrum som är Fredsrörelsens på Orust operationsfält. Alltsedan 1995 stöder vi den lokala sjukstugan i Tresnjevac där de tre sjuksköterskorna med sin beslutsamhet drev 200 till inbördeskriget inkallade män till att mangrant vägra vapen. I övrigt är vårt uppdrag att sprida Zitzerrepublikens logik vidare.

Fattigpensionärerna i Belgrad har med åren blivit färre, men vår vän journalisten Lina Vuskovic fortsätter att med vårt blygsamma stöd vårda de sju-åtta kvarvarande och göra deras ensamma tillvaro lite roligare.

JAGRITI VIHARA har under året startat en ny skola för flickor som upp i tonåren stått utanför vanlig grundskola. Sedan regeringen inrättat heltäckande grundskolor i byarna, har de yngre flickorna kunnat stanna i sina hem, vilket gjort Jagriti Viharas gamla skola överflödig. Men de äldre flickorna har ingenstans att vända sig. Tjugo flickor utgör första årets kurs. De kommer att bli pionjärer ytterligare två år, varpå den nya skolan etablerats som treårig. Det hela låter enkelt, men flickor kommer inte loss utan vidare från sina sociala förpliktelser. Deras arbete efterfrågas. Men skolan ger dem också lite förmåner, som skoluniform, sockar och skor, till glädje i den nollgradiga januarivintern. De får bostad och vegetarisk mat i Jagriti Vihara och slipper några år att exploateras hemma och ute.

Om livet i ursprungsfolkens byar i Chotanagpur i den indiska delstaten Jharkhand och om Jagriti Viharas alla verksamheter har Ola Friholt skrivit ett 24-sidigt häfte som fås gratis av författaren på tel 0304-51215. Erni Friholt har skrivit ett 50-sidigt häfte om kvinnorna i dessa byar. Det fås för 50 kr på samma telefon. Slutligen har Ola Friholt i diktform tecknat bybornas vedermödor inför det framvällande globala plundringståget. Fås för kr 100:-. Same procedure.

MEDLEMSTALET stiger mer än vanligt. Våra program har väckt uppmärksamhet och engagemang. Nu har vi cirka 175 medlemmar. Viss osäkerhet finns alltid, då en del glömt betala men inte ska räknas bort. Vi påminner om att medlemstalet ger oss tyngd när vi uttrycker en åsikt eller förmedlar kunskap byggd på erfarenhet. Från i år är medlemsavgiften 100:- för vuxen och 10 kr för ungdom. Inbetalning adresseras Fredsrörelsen på Orust, Bg 5916-1786. Glöm inte ditt eget namn, adress och eventuell e-mailadress.

Gåvor till verksamheten, till fattigpensionärer i Belgrad, till Zitzerrepubliken eller till Jagriti Vihara kan också tillfogas.

 

STYRELSEN bestod under 2013 av följande aktiva personer:

Ordförande: Ola Friholt Suppleanter:

Vice ordf. : Roland Andersson Karin Andersson

Sekreterare: Erni Friholt Håkan Håkansson

Kassör: Annika Göthberg

Ledamot: Pia Palmer, tillika studieorganisatör och Tavlebordsansvarig.

 

REVISORER var Håkan Svensson och Lotta Karlberg, med suppleanten Lars Buhr.

 

VALBEREDNING var Sven Oscarson, Sammankallande, Per Karlberg och Lisa Yore.

 

En stor glädje beredde oss under några år Sigrid Kahles tre program i Henån, två av dem tillsammans med Carl-Göran Ekerwald. Deras mångbesjungna kärlekssaga varade till hennes 85:e år och hans nittioårsdag den 30 december 2013. Hon dog av cancer på nyårsafton. Till hennes begravning i Uppsala sände Fredsrörelsen på Orust en krans. Erni & Ola Friholt deltog där. Det är sällan man får uppleva två stora kulturpersonligheter samtidigt och se de stora skaror som samlades både till begravningen och kort tid innan till Carl-Görans jubileumsseminarium i Folkets Hus överfyllda stora sal i Stockholm. Sigrid hade organiserat seminariet månader före sin död. Hennes självbiografier har en total uppriktighet och är skoningslösa även mot henne själv. Från 2020 kommer hennes dagböcker att publiceras.

Vi nås en del år av ett dödsbud om någon gammal medlem, men sällan får vi veta vilka mirakel deras liv innehöll. Sigrid Kahle bjöd på allt.

 

Slutligen ett stort och djupt känt tack till alla som bidrar i stort och smått, inte minst med bakning och snittar till varje program och till nytta för Fredsrörelsen på Orust och dess pågående utveckling

genom

 

Ola Friholt,

ordförande Stocken den 22 april 2014

 

Carl-Göran Ekerwald utgav vid slutet av året sin första diktsamling, Sigridiana. Följande dikt finns på sidan 33.

 

FÖR DEN TID ÄR EVIGHET

 

Sigrid kom in i mitt rum och log.

”Tänk”, sa hon. ”Jag drömde att du dog.”

”Ja”, sa jag, ”vi är skyldiga Gud en död.

Du din. Jag min. Det är ingen nöd.

Han får kräva in den när han vill.

Han behöver inte säga till

i förväg – han låter oss faktiskt tro

att vi redan lever i evighetens frid och ro.

Så låt oss tänka att vi redan hunnit ända fram,

att vi utan jäkt och utan skuld och skam

bara läser, pratar, skriver och rimmar

för det är i evighetens hav vi simmar.”Folkets Fredspristagare - lista

Aktuellt 2023


Debatt - Kampen står om världsön (reviderad okt 2023)

Hej Medlem! april 2023

Debatt april 2023 - Svepande historieskrivning

Öppet brev mars 2023 - Återkalla ansökan om natomedlemskap!

Debatt mars 2023 - Natos löften och Sundvalls tvivelProgram Våren 2023

Aktuellt 2022

Debatt december 2022: Befria de fria media!

SANKTA LUCIA - Text av Ola Friholt 2022

Öppet brev december 2022: Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022: Utvisa ingen till fängelse och tortyr!


FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente 2022
Seminarium, prisutdelning och Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 3 december 2022
Vår pristagare läkaren, doktorn i fredspedagogik, aktivisten KARIN UTAS-CARLSSON: FRÅN MILITÄR AVSKRÄCKNING TILL GEMENSAM SÄKERHET – ett bidrag till fredsundervisning
Erni & Ola Friholt - Världsmedborgare på Orust - Film i två delar av Jan Öberg - TFF Transnational Foundation for Peace & Future Research.


För övrig kör vi Fredscafé på lokala marknaden i Tavlebord, som vanligt. Två gånger kvar i höst 2022.
Öppet brev december 2022 - Lagar är till för att följas!

Öppet brev december 2022 - Utvisa ingen till fängelse och tortyr!

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato. November 2022

Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com