Hem      Aktuellt      Referat/artiklar etc      Länkar / Andra media     Zitzerrepubliken    

Referat från våra arrangemang

Kalla kriget mot Kina måste upphöra - Docent Jan Öberg föreläste 24 mars 2022

Kvinnorna, klimatet och militärens ansvar - Internationella kvinnodagen 8 mars 2022 - Agneta Norberg

Aniara vårt blågröna rymdskepp Jorden - Stefan Edman och Tomas von Brömssen 16 nov 2021

Fred på jorden och fred med jorden - Gudrun Schyman 4 nov 2021

Efter Coronan fortsatt hot mot klimatet - Jörgen Johansen 21 okt 2021

Har vi råd att tvivla på hotet mot klimatet? - Hans Linderholm 7 okt 2021

Planetärt nödläge och militära illusioner - Jan Öberg 14 okt 2020

OMSTÄLLNING I KLIMATKRISENS SKUGGA - Gunilla Almered Olsson 30 sept 2020

DEN EVIGA KRISEN – om ekonomi och genus i förvandling - Agneta Stark 5 mars 2020

Klimatmanifestation vid kommunhuset i Henån - den 25 september 2020

Hur ser framtidens fred ut? - Jan Öberg den 30 maj 2020

Den representativa demokratins kris - Hans Abrahamsson 27 februari 2020

The New World Rises in the East and... - Jan Öberg 17 maj 2020

Stellan Vinthagen - FOLKRÖRELSER FÖR EN NY HUMANISM 29 jan 2020

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare Jörgen Johansen 30 nov 2019

Stefan Edman - KLIMATKAMPEN – en rättvisefråga? -13 nov. 2019

Pella Thiel - Naturens rättigheter - en ny relation med jorden - 31 okt 2019

Jörgen Johansen - VEM SKA STYRA VÄRLDENS UTVECKLING? - Lokalt självstyre för en trygg framtid. 16 okt 2019

Gudrun Schyman - Jorden vi ärvde och lunden den gröna - 3 okt 2019

Jan Hjärpe - DEMOKRATI ELLER ETNOKRATI? - Ägs folkmakt av alla eller bara av några få? 4 april 2019

Birger Schlaug - GLOBALISERING – struptag eller näring för demokratin? 21 mars 2019

Maj Britt Theorin - KVINNOR OCH KONFLIKTER - Om kampen för demokrati och jämlikhet. 6 mars 2019

Kenneth Hermele - SOCIAL HÅLLBARHET I KLIMATKRISEN - Om demokrati, klyftor och samhällskontraktets sönderfall. 21 feb 2019

Klimatuppropet fredagen den 15 mars 2019

Bengt Berg - JAG GÅR DÄR JAG GICK - om demokratins stigar i det poetiska landskapet 6 feb 2019

FOLKETS FREDSPRIS - Årets pristagare AGNETA NORBERG 1 december 2018

Ett fritt Palestina - med ickevåldets två händer - Anna Karin Hammar 1 november 2018

Hur farligt är det i afghanistan? - Kajsa Johansson 14 november 2018

SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG - politiskt, ekonomiskt, kulturellt - Elisabeth Mühlhäuser 18 okt 2018

Kvinnliga journalister ger hopp i föränderligt medialandskap - Marika Griehsel 22 nov 2018

Libyen förstört med svensk hjälp - Jørgen Johansen den 4 oktober 2018

Samtal med de politiska partierna om flyktingar, extremism & konstruktiv planering - Den 3 maj 2018

Fredsrörelsen på Orust 35 år - Den 11 april 2018

Inför Internationella kvinnodagen: FREDSBERÄTTELSER I ORD OCH TON, den 7 mars 2018

Bygg broar - inte murar - Jørgen Johansen den 22 mars 2018

Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapnen - Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg den 22/2 2018

Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle - Jan Öberg den 7/3 2018

Den legendariske norske fredsforskaren Johan Galtung fick Folkets Fredspris, utdelat av Fredsrörelsen på Orust den 2/12 2017

DÄRFÖR BEHÖVER VI KONSTEN för motståndet - för överlevnaden - Stina Oscarson den 23 november 2017

Gudrun Schyman - FEMINISTISK FOLKBILDNING Ett svar på nationalistisk desinformation, den 8 november 2017

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE av Stina Oscarson, framförd den 27 oktober 2017

MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD - litterär och musikalisk föreställning av JAN HALLDIN OCH STEN LÖFMAN, den 19 oktober 2017

DET ÄR NOG NU - TANKAR EFTER AURORA 17 - Sören Sommelius - Den 5 oktober 2017

ALEPPO - SYRIEN, en bredare sanning - Jan Öberg som var där - Den 19 april 2017

Birger Schlaug föreläste om Klimathot, konflikthot, upprustning – Vad ska vi göra? - Den 5 april 2017

Från sabotör till fredspristagare: Mandelas väg från våld till ickevåld - Marika Griehsel den 16 mars 2017

Kvinnor på jorden - strävan och hopp - Inger Dejke, Britt Ling, Moa Brynnel - Den 8 mars, 2017

Kärnvapenpolitiken förvärras - men kärnvapnen kan avskaffas - Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen den 16/2 2017

Stellan Vinthagen talade om Konstruktivt Motstånd den 2/2 2017

Folkets Nobelpris för Fred 2016 utdelades under festliga och föredragsfulla former till Maj-Britt Theorin den 3/12 2016

Tre religioner - tre kärleks- och fredsbudskap - Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe, Benjamin Gerber den 17/11 2016

Fred Taikon och Ingrid Schiöler föreläste om Romer - Ett fredligt folk - den 3/11 2016

Jan Öberg föreläste om Återuppliva FN som fredskraft - och Sverige tillbaka till stadgans förpliktelser... - den 20/10 2016

Jan Öberg talade om Fredliga epoker i världshistorien - Allt var inte som i vårt sekel - den 6/10 2016

Maud Eduards föreläste om SÄKERHET - HUR OCH FÖR VEM? - Om grundläggande villkor för en fredskultur - den 7/4 2016

Referat av filmen JOJK av samekonstnären Maj Lis Skaltje - den 17/3 2016

Vi firarde INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med Agneta Norberg som talade om En feministisk fredskultur - från västlig statsterrorism till hållbar konfliktlösning - den 8/3 2016

NED MED VAPNEN! För en fredskultur utan Nato, värdlandsavtal och propagandakontor - Stina Oscarson föreläste den 17/2 2016

Föredrag av Karl-Erik Edris med titeln - På väg mot en ny civilisation: Från gårdagens visioner till framtidens - den 4/2 2016

Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.
Sissela Kyle läste Gandhi och Bubu Munshi Eklund från Calcutta spelade och sjöng Tagore - den 19/11 2015

Jan Hjärpe föreläste om RELIGIONER FÖR FRED? - om bruk och missbruk av religioner - den 5/11 2015

Föreläsning och bildvisning med Martin Smedjeback om ICKE-VÅLD: EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN? - den 22/10 2015

Jan Öberg föreläste och debatterade under rubriken FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL - Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden - den 7/10 2015

Irene Andersson föreläste under rubriken FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER. Kan den byggas på 1900-talets förebilder? - den 6/5 2015

Föreläsning med Gudrun Schyman under rubriken INFORMATION OCH OPINION. Om makt, våldsindoktrinering och försvar - den 16/4 2015

Karin Utas Carlsson talade på temat VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER. Om att bygga Fredens Hus - den 19/3 2015

Yvonne Hirdman föreläste om MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED - Om konfliktlösning och genus - den 5/3 2015

ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN - Synvända om västerlandets attityd till Islam - var ämnet för Ingmar Karlssons föreläsning den 19/2 2015

Jörgen Johansen talade den 5/2 2015 om PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT - Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?

Folkets Nobelpris för Fred 2014 till Åke Sandin
Maj-Britt Theorin berättade den 26/11 2014 under rubriken "MÄNS FRED OCH KVINNORS FRED" om kvinnornas kamp för fred genom årtiondena.

Den 20/11 2014 fick Fredsrörelsen på Orust besök av Stefan Edman som föreläste om "FRED UTÅT - OFRED INÅT, om hanteringen av Sveriges jord, skog, vatten och fjäll i utvecklingens tjänst och vad framtiden kräver"

Maria-Pia Boëthius föreläste den 6/11 2014 under rubriken Aktiv fredlighet eller passiv anpassning? Åt vilket håll drar sverige? -Om nutidens blandade erfarenheter av makten och folkrörelserna ute och hemma.

Pierre Schori talade den 23/10 2014 om traditionen av fredlig konfliktlösning, FN-samarbete, gemensam säkerhet och nedrustning, kontrasterad mot dagens politik.

Fredsforskaren Jörgen Johansen föreläste den 9/10 2014 om hur starka folkrörelser lyckades avstyra väpnad konflikt mellan Norge och Sverige vid unionsupplösningen 1905.

Fredsrörelsen samtalade med politiker på Orust den 12/5 2014

Birger Schlaug föreläste och diskuterade temat "Försvara samhällsmiljön - försvara allt levande" den 24/4 2014

"Han lämnade över till oss" Artikel i Bohusläningen om föreläsningen med Marika Griehsel den 9/4 2014

Elisabeth Olsson, 100 år, uppvaktas av Fredsrörelsen på Orust den 16/3 2014

Marika Griehsel föreläste om Nelson Mandelas gärning och arv den 9/4 2014

Mänskliga rättigheter, kunskap, etik, moral och makt - Agneta Pleijel samtals-föreläste den 20/3 2014

Ned med vapnen! - Bertha von Suttner den 6/3 2014

Stellan Vinthagen föreläste och diskuterade under rubriken "Fredligt motstånd som konfliktlösning och befrielse" den 20/2 2014

Jörgen Johansen föreläste den 6/2 2014 om rörelser för folkbildning, ideologi och samhällsutveckling och medförde färska intryck från konflikternas Georgien

Festen - Folkets Nobelpris För Fred på Orust den 7/12 2013

Prismotivering - Jan Öberg mottar Folkets Nobelpris För Fred genom Fredsrörelsen på Orust den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Fredrik Heffermehl med rubriken: "Nobelpris på avvägar" den 7/12 2013

Nobelseminariet på Orust - Tal av Tomas Magnusson: "Maktens medlöpare föraktar fredens förkämpar" den 7/12 2013

Jan Öberg - mottagare av FPO's Fredspris 2013 - talade under rubriken "40 års arbete för fred – Världen har blivit bättre!" den 7/12 2013

Ännu en intressant och engagerande kväll när Göran Greider föreläste och diskuterade på temat "VÅLDETS SPRÅK OCH FREDENS Om makten och media, indoktrinering och sanning" den 4/12 2013

Anne Sjögren berättade om människor på flykt från våldets språk den 21/11 2013

Författaren och politikern Bengt Berg reflekterade och läste dikter under rubriken "Demokrati bygger på ansvar" den 7/11 2013

Thomas Hammarberg - diplomat, fredsaktivist och FN-rådgivare berättade och diskuterade den 23/10 2013 på temat "Hur talar FN och vem lyssnar?"

Kerstin Schultz föreläste den 10/10 2013 på temat "Kvinnliga fredsröster från inbördeskrig och våld i Afrika"

Seminarium "FRED MED FREDLIGA MEDEL" med Johan Galtung och Jan Öberg 25/5 2013

Jan Hjärpe föreläste den 11/4 2013 under rubriken "Kvinnorna I Den Arabiska Våren"

Fredsrörelsen på Orust firade 30-års jubileum på temat "Fred med Fredliga Medel" - den 20 mars 2013

Ingrid Holmquist föreläste inför kvinnodagen 2013 under rubriken "Elin Wägner - en väckarklocka om fred med människor och fred med jorden"

"Välkommen till Indien - om en kontinent av hopp och hopplöshet" var rubriken för föreläsningen den 21 feb 2013 med Ola Friholt och Erni Friholt och kommenterad bildvisning av Inger Dejke och Anders Dejke

Jan Öberg föreläste om "Ett fredsperspektiv på Iran" den 7/2 2013

Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald samtalade den 28/11 på temat "FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser"

Egon Andersson resonerade den 22/11 kring "Visionen som drivkraft" med utgångspunkt från Harry Martinssons "Vägen till Klockrike"

Bengt Berg och Lennart Kjörling samtalade om "Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter" den 1/11 2012.

Irka Cederberg och Björn Kumm berättade den 18/10 om "Fredens och motståndets kulturer"

Ingrid Elam och Kenneth Hermele föreläste på temat "Vad lär oss kriget?" den 11/10 2012

Nätverket Ofog belönas av Stödfonden för Civil Olydnad vid ett möte i Henån den 29 februari 2012.

Förre kulturministern Bengt Göransson föreläste i Henån 14/4 2011

Historiskt

2018Folkets FREDSPRIS 2018 lördagen den 1 december 2018 Läs mer och anmäl dig senast 26/11!

Pressrelease

För sjätte året i rad delar Fredsrörelsen på Orust ut sitt FOLKETS FREDSPRIS i enlighet med Nobels testamente

Årets pristagare är AGNETA NORBERG, västerbottning och världsmedborgare, livet igenom en stridbar ickevåldskämpe mot de många krigen som förgör luft och liv på kontinenterna. Ord och handling har fört vår pristagare runt världen, till krigsskådeplatser och militära baser, till konferenser, till fängelser och ut på gatorna där protesterna ljuder: Vi vill ha fred!

Lördagen den 1 december delas priset ut på Svanviks skola vid Stocken på Orust. Börjar med seminarium och avslutas med Nobelmiddag.

Medverkar gör Agneta Norberg, Sören Sommelius, Mikael Wiehe, Turid Ryan och Bengt Torstensson.

Välkommen till festligheterna!

Ring Erni & Ola Friholt på 0304 512 15 eller 073 907 27 17

Telefonintervju med Agneta på 070 304 51 79

Erni & Ola Friholt

för Fredsrörelsen på Orust
Det sista föredraget denna hösttermin, som gick under samlingsrubriken FRÅN HOT TILL HOPP, har vi reserverat till MARIKA GRIEHSEL

Marika Griehsel, länge SVTs Afrikakorrespondent, är känd för sina många inkännande reportage från Afrika. Hon är för övrigt precis på väg hem från Sydafrika.

Sedan hösten 2017 är hon också ledare för det första pilotprojektet på Linnéuniversitetet som belyser hat och hot, speciellt mot kvinnliga journalister, och metoder för att hantera deras utsatthet. Fem länder utöver Sverige ingår i projektet.

Bl a detta får vi säkert höra mycket om

torsdagen den 22 november kl 19 i Kajutan

Välkommen!

Erni & Ola Friholt
Fredsrörelsen på Orust
PRESSRELEASE

Fredsrörelsen är i farten igen---Nyss hade vi ett möte om Libyen, sedan begav vi oss på Sidenvägen ända till Kina, ikväll blir det Palestina med Anna Karin Hammar.Nästa möte blir onsdagen den 14 november (se bifogad affisch)

Då ska det handla om Afghanistan.

Och föreläsare blir

KAJSA JOHANSSON - biståndsarbetare, doktorand och styrelseledamot i

Afghanistankommittén.Kajsa har arbetat för SAK i Afghanistan som Civil Society Coordinator.

Hon har också arbetat för flera organisationer i Mocambique.År 2014 fick hon pris av Föreningen för utvecklingsfrågor för sina insatser

inom bistånd.Välkommen till ett viktigt möte om ett land varifrån många flyktingar har sökt sig ända till Sverige och till Orust.Erni & Ola Friholt

Fredsrörelsen på Orust

www.fredsrorelsen-pa-orust.se

Tel 0304-512 15 eller 073 907 27 17
PRESSRELEASE

Torsdagen den 1 november har vi åter glädjen att hälsa
ANNA KARIN HAMMAR välkommen till Henåns kulturhus (se bifogad affisch)
där hon ska tala om Palestina.

Anna Karin Hammar beskriver sig själv:
"Jag är präst och teolog med rötter i en liten by i Skåne
och med erfarenheter från den världsvida kyrkan..."

Anna Karin Hammar kommer att tala om alla tecken på hopp som hon finner i Palestina "... för den som försöker se vad som sker nära marken..." och
idag har hon bidragit till att plantera några olivträd i Palestina. "Där kan nya olivträd växa fram och med dem den uthållighet som det palestinska folket visar. Nya generationer bär drömmen om en rättvis fred."

Välkommen till Henåns kulturhus den 1 november kl 19!

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
PRESSRELEASE - 8 oktober 2018

Torsdagen den 18 oktober har vi förmånen att få träffa ELISABETH MÜHLHÄUSER, sinolog och humanekolog som tar oss med på resa längs SIDENVÄGEN igår och idag - politiskt, ekonomiskt, kulturellt (bifogar affisch). Sidenvägen, denna mytomspunna handelsväg som under 1500 år såg karavanerna transportera siden och andra varor genom den 6400 km långa leden genom Centralasien till Europa.

Vad tänker vi själva på? Marco Polo på 1200-talet? Eller Myrdal/Kessles resa på 1970-talet?

Och den nya sidenvägen? Den som ska gå genom 32 länder och bringa handel, fred och välstånd, enligt kineserna, men av kritikerna befaras vara ett försök till ekonomisk och politisk dominans...

Många frågor som Elisabeth Mühlhäuser kan ge svar på!

Välkommen den 18 oktober kl. 19 till Henåns kulturhus Kajutan!

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
tel 0304-512 15

För förhandsinformation och/eller intervju var god kontakta Elisabeth M
på tel 046-12 16 92 eller mail: elisabeth.muhlhauser@gmail.comPressrelease

Det har varit mycket inrikesnyheter nu. Med rätta förstås. Men världen utanför finns kvar och där är det inte mindre skakigt. Fredsrörelsen på Orust börjar sin höstsäsong den 4 oktober med att skärskåda skeendet i Libyen(se bifogad affisch), på Henåns kulturhus.

Vår kände fredsforskare, tillika -aktivist JÖRGEN JOHANSEN ger oss en lektion i utrikeskunskap och förhoppningsvis också hänvisningar till hur vi själva kan agera och göra vår röst hörd.

Angår Libyen Sverige?

I högsta grad, tycker Jörgen.

Han lär ut ickevåld på kurser runtom i världen, ja t o m i Gandhis hemland Indien!

Han har under många år också varit ordförande för WRI (War Resisters International) och grundare och Director för Centret för fredsstudier på Tromsö Universitet, Norge.

Vi hoppas på pressens 'draghjälp' .

Välkommen den 4 oktober kl 19 på kulturhuset i Henån, Orust

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
Tel 073 907 27 17
För förhandsintervju med Jörgen: tel 0761 48 10 11
mail: johansen.jorgen@gmail.comFredsvänner!

Den 3 maj har Fredsrörelsen det sista offentliga mötet denna vår.
Som för fyra år sedan (valår) inbjuder vi politikerna på Orust till ett samtal om angelägna frågor.
Förra gången kom alla partier, utom SD, som inte hade någon representant just då.
Sprid gärna affischen snälla ni och

Välkommen till mötet
den 3 maj kl 19 på Kulturhuset i Henån!

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen På OrustPRESSRELEASE

Fredsrörelsen på Orust fyller 35 år!

Det tänker vi fira, berätta om goda bedrifter och prata om framtiden - med hjälp av professor emeritus JAN HJÄRPE

Välkommen den 11 april

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
Tel 073 907 27 17Pressrelease

Välkommen att åter träffa en av veteranerna (född 1956) i konflikthantering, fredsmäklande och försoningsarbete

JÖRGEN JOHANSEN

Hans tema denna gång berör alla tre arbetsfält och heter kort och gott:

BYGG BROAR - INTE MURAR

Jörgen Johansen är aktiv deltagare i otaliga fredskonferenser. Otaliga är också kurserna i ickevålds- och säkerhetsfrågor som han initierat på skolor och universitet runtom i världen.

Jörgen Johansen var under många år ordförande för WRI (War Resisters International) och director för Centret för Fredsstudier på Tromsö Universitet, Norge.

Han är aktiv medarbetare i TFF (Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning), liksom i Transcend (Solution Oriented Peace Journalism).

Jörgen har ett flertal gånger föreläst om Gandhi på Universitet i New Delhi, i Mahatma Gandhis hemland, Indien!

Välkommen den 22 mars kl 19 på kulturhuset i Henån, Orust

Erni & Ola Friholt

för Fredsrörelsen på Orust

Tel 0304-512 15 eller 073 907 27 17

För förhandsintervju med Jörgen: tel 0761 48 10 11 mail: johansen.jorgen@gmail.com
PRESSRELEASE

Nytt möte med Fredsrörelsen på Orust den 7 mars.

Förut annonserade föredrag av Amineh Kakabaveh kan tyvärr inte bli av. Amineh K ska vara valobservatör i El Salvador och hinner inte hem i tid.

Vi inbjuder nu till ett helt nytt program som betonar FREDSKULTUREN med hjälp av kulturarbetare som spelar, sjunger och skådespelar.

Välkommen att träffa

Moa Brynnel, folksångerska
Michael Norlund, scenkonstnär och teaterlärare
Martin Nurmi, musiker på gitarr, saxofon och sång

Onsdagen den 7 mars kl 19 på Kulturhuset Kajutan i Henån (Affisch bifogas)

Mera info
Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
ernifriholt@gmail.com
Tel 073 907 27 17
Här kommer en påminnelse om vårens föreläsarafton nummer 2 i Henån
torsdagen den 22 februari kl 19 på temat

VARFÖR VI ALLTID MÅSTE KÄMPA MOT KÄRNVAPNEN

Vi beklagar att Maj Britt Theorin har fått förhinder. Hon ersätts av två mycket kunniga personer:

INGELA MÅRTENSSON, f d riksdagsledamot, en av nyckelpersonerna i Kvinnor för fred, föreläsare och författare till ett antal skrifter om grundläggande fredsfrågor, bl a : Sverige militariseras, Krig och flyktingar, Feministisk säkerhetspolitik, Sverige och Nato, Attackdrönare - Nej Tack!

och

GUNNAR WESTBERG, f d ordförande i Läkare mot kärnvapen och f d co-president i IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), aktiv skribent och föreläsare om kärnvapenfrågor.

Välkommen!

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust: www.fredsrorelsen-pa-orust.se


PRESSRELEASE

Året skrivs 2018.

Fredsrörelsen på Orust fortsätter enträget sina ansträngningar att föra ut sitt fredsbudskap:
"Fred skapas med fredliga medel".

Vi fortsätter också enträget att skicka ut pressreleaser till medierna.
Denna gång gäller det den första föreläsningen i år, den 7 februari i Henån:

FRÅN MILITARISM TILL FREDSKULTUR - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle
med fredsforskaren och chefen för TFF, JAN ÖBERG (bifogar affisch)

Jan Öberg var på 80-talet chef för Lunds Universitets fredsforskningsinstitution , han gjorde utredningar och gav råd till utrikesdepartementet. Men fredsforskares kunskaper tycks ej vara önskvärda på UD längre...
Redan 1986 startade Jan Ö sitt eget fredsforskningsinstitut: TFF - Transnationella stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning. På dess hemsida kan man ta del av skarpa analyser och alternativa tankesätt. Det senaste i den vägen är "The Transnational hompage and magazine" kritiskt och konstruktivt.
transnational.live
oberg@transnational.org

Välkommen!

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust

Program våren 2018

Vårens tema: FREDSKULTUR – UTOPI?
onsdag 7 feb Fredsforskaren och chefen för TFF Jan Öberg:
Från militarism till fredskultur - Alternativ till militarism som civil grundidé och den förbisedda sårbarheten i ett högteknologiskt samhälle
torsdag 22 feb Förra nedrustningsambassadören m m Maj Britt Theorin:
VARFÖR VI ALLTID MÅSTE KÄMPA MOT KÄRNVAPNEN
onsdag 7 mars Riksdagskvinnan och samhällsdebattören Amineh Kakabaveh:
FATTA MOD, SVENSKAR!
Kämpa för jämställdheten överallt - för fredskulturen!
torsdag 22 mars Fredsforskaren och fredsaktivisten Jörgen Johansen:
BYGGA BROAR – INTE MURAR!
Om myter, demonisering, hot och alternativ
onsdag 11 april VAD VILL FREDSRÖRELSEN PÅ ORUST? Frågor och svar efter 35 år av idéer och verksamheter.
torsdag 3 maj ETT SÄKRARE ORUST? Partierna inbjuds till samtal om lokalsamhällets utveckling i linje med världens behov av ekologi och minskad oro för framtiden.

Vid samtliga möten Fri entré och start kl 19 i Henåns kulturhus.


2017Program för FOLKETS FREDSPRIS den 2/12 2017


PRESSRELEASE

Femte året i rad kommer Fredsrörelsen på Orust att dela ut Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente.

Detta sker som tidigare år i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) lördagen den 2 december (program bifogas).

och kommer att ges till den kanske mest kände freds- och konfliktforskaren i världen JOHAN GALTUNG.

Galtung, denne 'handelsresande i fred', grundare av PRIO (Peace Research Institute Oslo), liksom "Peace Journalism" och nätuniversitetet Transcend. Dessutom har han skrivit bortåt 170 böcker om freds- och konfliktfrågor och åker världen runt som medlare i konflikter mellan länder och folk. Det har blivit över 100 sådana hittills.

Möjlighet till förhandsintervju på fredag eftermiddag 1.12, hos oss på Stocken: 0304-512 15 eller 073 907 27 17. Johan kommer från Washington till Oslo fredag morgon 09.25 och far direkt vidare med bil till Sverige.

Kanhända kan ni också nå honom på mejladressen: galtung@transcend.org

eller intervju i samband med festligheterna på lördag 2.12 - bäst i samband med fikat 15.15.

Välkommen!

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust


Därför behöver vi konsten - för motståndet, för överlevniaden - Stina Oscarson den 23/11 kl 19


PRESSRELEASE

GUDRUN SCHYMAN åter i Henån!

Denna gång med ett föredrag och ett samtal om

FEMINSTISK FOLKBILDNING
som ett svar på nationalistisk propaganda

"... att utveckla den feministiska människan är den nödvändigaste av alla rörelser och vi är alla behövda där..."

"...det som förenar oss är längtan efter att politiken ska beröra och behöva. Just mig..."

Välkommen till Kajutan
onsdagen den 8 november kl 19

Erni & Ola Friholt
för fredsrörelsen på orust
0304-512 15

PRESSRELEASE

Fredsrörelsen på Orust bjuder på teater!

Fredagen den 27 oktober kl 19 på Kulturhuset i Henån

VI SKULLE HA SPELAT LYSISTRATE -

en pjäs om kvinnorna i fredsrörelsen. Från kampen om rösträtt till Alva Myrdals nobeltal och Pussy Riot.
I en serie tablåer varvat med komiska musiknummer spelas snabba scener upp om kvinnoöden i skuggan av män och krig.
Manus och regi: Stina Oscarson
Medverkande: Angelica Jennesved, Anja Björck och Ellinor Sterner

"Den historia jag och många andra har fått berättad för oss i skolan handlade mest om kungar och krig" säger Stina Oscarson "trots att mänsklighetens stora segrar nog snarare drivits fram av kvinnor som arbetat för fred".

Välkommen till en fredlig skådeplats! Eftersnack med skådespelarna och Maj Britt Theorin, förra årets mottagare av Folkets fredspris på Orust och en av personerna i pjäsen...

Presskontakt: kontakt@gigafon.se 0704 46 14 87

och som alltid

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
0304-512 15 eller 073 907 27 17
PRESSRELEASE

Torsdagen den 19 oktober kl 19 bjuder vi er till en föreläsning om MOTSTÅND OCH ÖVERLEVNAD på Henåns kulturhus Kajutan (se affisch).

Föreläsare och berättare är utrikes- och miljöreporter JAN HALLDIN. För den fördjupande musiken står musikern och kompositören STEN LÖFMAN.

Jan Halldin kallar sin föreläsning - ett utrikesjournalistiskt collage om människoöden i Ukraina, Argentina, Sydafrika, Indonesien och Palestina - .

Det handlar om Olga i Tjernobyl, gerillakrigaren Amanda i Argentina, ANC-ledaren Kipha i Sydafrika, hajfiskaren Nasrudin på Sumatra och musikern Kristina från Palestina.

Musikern Sten Löfman vidareutvecklar Kristinas sång i en stämningsfull improvisation, liksom han 'kommenterar' de andra människoödena musikaliskt.

Välkommen!

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
För mer info ring 0304 512 15 eller 073 907 27 17
Det är nog nu! - Tankar efter Aurora 17 Nej till Nato! Ja till Sverige som kärnvapenfri zon!

Första offentliga höstmötet blir den 5 oktober kl 19 med kulturskribenten och författaren SÖREN SOMMELIUS.
Han kommer att delge oss sina tankar om försvarsmaktsövningen Aurora med Nato-länders deltagande i Sverige den 11 - 29 september som kostar svenska skattebetalare runt 580 miljoner kronor. "Är Aurora det militärindustriella komplexets show - dvs vapenindustrins marknadsföringsevent?"

SÖREN SOMMELIUS beskriver sig själv som "en som lever skrivande, som ser världen som text. Nyfiken, mot krig och dumhet, för ickevåld, misstroende enkla sanningar..."

Han har skrivit böcker om konflikter och krig i ex-Jugoslavien, om Kerala i Indien. Men också om Pablo Neruda, om Auschwitz, om Martin Luther King och Obama.

Ni kan läsa hans tankar om samtiden mest varje vecka i "Nya Kultur Sören".

Välkommen att lyssna och diskutera!

För Fredsrörelsen på Orust
Erni & Ola Friholt Tel 0304-512 15

PS Vi vill också gärna göra er uppmärksam på ett spännande författarbesök den 3 oktober kl 19. Då kommer poeten och författaren JOHANNES ANYURU till Kajutan! Hans senaste bok handlar om hopp och hopplöshet i dagens Europa: "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar".

Välkommen till Henåns kulturhus
Torsdagen den 5 oktober kl 19
Arr Fredsrörelsen på Orust med stöd av Orust kommun och Sensus

Uppmaning till alla hemsidans besökare att ställa upp i Brunnsparken denna vecka, 11-16/9 2017!

Se PROGRAM I GÖTEBORG UNDER AURORA-MANÖVERN
Mer info finns även på Fredsam.se
PRESSRELEASE

Onsdagen den 19 april har vi privilegiet att möta fredsforskaren JAN ÖBERG

Han har nyligen kommit hem från Aleppo i Syrien och kommer att visa oss filmer om vad kriget åstadkommit, men framförallt om slutet på striderna där och hoppet han upplever i samtal med människorna som överlevt, och människorna som återvänt. Och framförallt handlar det om barnen och deras framtid.

Kom och låt er beröras och hör vår erfarne fredsforskare som har mycket att säga om krigs vansinnighet och vägar ut.

Välkommen till kulturhuset Kajutan i Henån onsdagen den 19 april kl 19

Arrangör Fredsrörelsen på Orust genom Erni & Ola Friholt 0304-512 15
PRESSRELEASE

Tre tunga ämnen avhandlas onsdagen den 5 april kl 19 på kulturhuset Kajutan i Henån:

KLIMATHOT
KONFLIKTHOT
UPPRUSTNING

Den som tar sig an dessa viktiga ämnen är

BIRGER SCHLAUG, författare, samhällsdebattör, aktivist, sanningssägare och optimist, tidigare språkrör för Miljöpartiet, sedan 2001 fri opinionsbildare.

Inbjudare är Fredsrörelsen på Orust

Välkommen den 5 april!

För förhandsintervju med författaren: birger.schlaug@telia.com eller provoka@telia.com

Erni & Ola Friholt tel 0304 - 512 15
Pressrelease

Torsdagen den 16 mars får ni träffa

MARIKA GRIEHSEL, mångårig Afrikakorrespondent för SVT och förtrogen som få med framförallt Sydafrika. Nu visar hon en rykande färsk film från sin senaste resa till flyktinglägret Kakuma i nordöstra Kenya. Men också filmglimtar från Sydafrika och Nelson Mandela som kvällens rubrik handlar om:

FRÅN SABOTÖR TILL FREDSPRISTAGARE - Om Mandelas väg från våld till ickevåld

"Be the change you want to see in the world", sa Mandela. There is no way to peace, peace is the way" , sa Gandhi, Mandelas förebild.

Välkommen till kulturhuset Kajutan i Henån torsdagen den 16 mars kl 19

Erni Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
tel 0304-512 15

För förhandsintervju med Marika: tel 0739 601 400, mejl: afrikaselect@gmail.com
PRESSRELEASE

Snart är det 8 mars. Då firar vi den Internationella Kvinnodagen.

1981 antogs FNs Kvinnokonvention CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women). CEDAW har hittills ratificerats av188 av FNs stater(dvs antagits som juridiskt bindande). Ändå fanns anledning och behov att vid den fjärde Världskonferensen för kvinnor, vilken hölls i Bejing, slå fast att Mänskliga rättigheter också är Kvinnors rättigheter!

Om KVINNOR PÅ JORDEN handlar Fredsrörelsens på Orust tredje program denna vår. Utgångspunkten är författaren INGER DEJKES senaste bok med samma titel. Om kvinnors öden från olika länder berättar Inger, läser sångpedagogen BRITT LING och sjunger röstpedagogen MOA BRYNNEL (se bifogad affisch).

Välkommen till kulturhuset Kajutan i Henån
onsdagen den 8 mars kl 19

För arrangörerna Fredsrörelsen på Orust

Erni Ola Friholt
Tel 0304 - 512 15

PRESSRELEASE

Läkare mot kärnvapen

professor emeritus GUNNAR WESTBERG 

äntligen i Henån!

När?  Torsdagen den 16 februari kl 19

Var?  På kulturhuset Kajutan i Henån

Vi har ju så många kärnvapen, varför använder vi dem inte...? ska nuvarande amerikanske president Donald Trump ha yttrat.

Ja, säger Gunnar Westberg: Kärnvapenpolitiken förvärras

MEN KÄRNVAPNEN KAN AVSKAFFAS!

Vår föreläsare är en luttrad vetenskapsman, f d ordförande i Amnesty, i Läkare mot kärnvapen, i IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) >och en outtröttlig opinionsbildare

 

Välkommen till en lärorik helkväll i Henån!

Och låt er överraskas av Gunnar W i sällskap med Harry Martinsons Aniara, en revy om människan i tid och rum.

 

För arrangörerna

Fredsrörelsen på Orust

Erni & Ola FriholtPressrelease
Fredsrörelsen på Orust påbörjar sin vårtermin med en föreläsning av ingen mindre än världens förste professor i civil olydnad
STELLAN VINTHAGEN

Stellan, hemmahörande i ekobyn på östra Orust, men för det mesta numera på 'arbetsplatsen' The University of Massachusetts Amherst i USA kommer till kulturhuset i Henån den 2 februari kl 19 för att där tala om

ICKEVÅLDETS TVÅ HÄNDER - att göra motstånd mot våld och skapa en ny värld.

Ett tema som känns mycket angeläget i vår våldsamma tid. Stellan har hela världen som sitt arbetsfält och har en djup brunn av erfarenheter att ösa ur.

Vi inbjuder er till en inspirerande kväll där Ickevåldet får råda.

Välkommen!

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust tel 0304 512 15

PS Stellan Vinthagen har nyss givit ut en banbrytande bok på svenska:
"Motståndets sociologi - kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel"
(Irene Publishing)


Vårprogram 2017

Höstprogram 2016
Tema Hösten 2016: Fredlighet genom tiderna

Kamp mot värdlandsavtalet

Vi fick inte regeringen att skjuta upp avgörandet om värdlandsavtalet - läs mer här.
PRESSRELEASE/BOKRELEASE 2016-06-17

- En Fredlig Väg Till Fred
med Fredsrörelsen på Orust


Alla är intresserade av Nobels fredspris, med rätta. Men få har läst om Nobels villkor för priset.
Ännu färre tycks känna till FN-stadgans förbud mot krig och dess påbud om fred med fredliga medel som skrevs under av statsöverhuvuden efter andra världskrigets slut, den 24 oktober 1945.

Nobels testamente föreskriver att priset ges till personer som arbetar för nedrustning.

Därför har Fredsrörelsen på Orust delat ut "Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente" tre gånger: 2013 till fredsforskaren Jan Öberg och Christina Spännar som tillsammans grundat fredsforskningsinstitutet TFF, 2014 till fredsaktivisten och läraren Åke Sandin och i december 2015 postumt till Mahatma Gandhi.
Den senaste utdelningen öppnades av Kommunfullmäktiges ordförande. Mottagaren å Gandhis vägnar kom från Indien, liksom två av seminariets övriga medverkande. Tagorekören kom från Lund, festen blev Nobellik...

Ni får i boken en sammanfattning av projektet.
Bernadotteakademin beviljade ekonomiskt bidrag. Orust kommun och studieförbundet Sensus hör också till stödjarna.
Det blåser en fredlig vind över Orust, som på skoj och lite på allvar börjar kallas "Fredens ö".

Vi hoppas att ni vill uppmärksamma fredssträvandena i det lilla, syftande till det stora!
Och sist en 'hemlighet' - Folkets fredspris ges i år till Maj Britt Theorin! Hon kommer att ta emot priset den 3 december på Svanvik, nära Stocken.
Vi återkommer om program med mera så småningom.

Med fredliga hälsningar från
Fredsrörelsen på Orust - www.fredsrorelsen-pa-orust.se
genom

Erni & Ola Friholt

Skriften (84 sidor) kan beställas från oss - ernifriholt@tele2.se - tel 0304 512 15
för en kostnad av 50 kr inklusive porto. Betalas till Fredsrörelsen på Orust,
bg 5916-1786
Pressrelease

Fredsrörelsen på Orusts sista möte i vår kommer att handla om

SÄKERHET - hur och för vem?


Föreläser gör ingen mindre än professorn i statskunskap vid Stockholms universitet
MAUD EDUARDS

Hennes nuvarande forskning gäller kvinnors plats i säkerhetspolitik, väpnade konflikter och globalisering. Det inbegriper också Sveriges fredsbevarande insatser i världen.
Ska kvinnorna i försvarets utlandstjänst representera jämställdheten som en säkerhetspolitisk exportvara?
Resolution 1325, som antogs av FN år 2000 betonar kvinnors viktiga roll vad gäller konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsuppbyggande, men förvrängs i Sverige genom att rekrytera fler kvinnor till militärmakten...

Bered er på en spännande och utmanande kväll kring villkoren för en fredskultur.

Välkommen till kulturhuset Kajutan i Henån torsdagen den 7 april kl 19

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust

PRESSRELEASE 8 Mars, den Internationella Kvinnodagen

8 Mars, den Internationella Kvinnodagen firar vi i Henån med

läraren och fredsaktivisten AGNETA NORBERG
som talar om möjligheten av en FEMINISTISK FREDSKULTUR

Agneta Norberg är en mycket kunnig och orädd person. Vice ordförande i Sveriges Fredsråd, aktiv styrelsemedlem i Globala nätverket mot vapen och kärnkraft i rymden, likaså i det Europeiska nätverket "No to War, No to Nato" och i det "Globala nätverket mot kärnvapen". Men framförallt är Agneta aktivist.

Hon deltog t ex i en fredsprotest på ön Jeju utanför Sydkorea mot USAs stora militärbas. När hon kröp under taggtrådsstängslet, som var bevakat av hundratals poliser, kände hon sig så lycklig.. "Jag gör det!" Och hon var inte ett dugg rädd. Det blev fängelsedom. Och det var inte den första...

Utöver Agneta Norberg återser vi också Berta von Suttner i Lilian Gustavssons version, som kommer att framföra 8 MARS-MANIFESTET.

Dagen till ära sjunger vi fredskvinnosånger och äter Rosa Luxemburgbakelser.

Välkommen!


Pressrelease Den 17 mars 2016 kl 19 hälsar vi BIRGER SCHLAUG välkommen till Henån.

Birger Schlaug, f d språkrör för miljöpartiet, f d riksdagsledamot, och sedan länge en stark profil i samhällsdebatten kommer att tala om klimatkrisen, konflikthoten och upprustningen och hur vi kan mobilisera motkrafterna (bifogar affisch).

Birger själv hänvisar ofta till Elin Wägner som sin förebild: ".... och böckernas bok Väckarklockan (1941) där hon vävde samman kvinnors rättigheter med såväl freds- som miljöfrågan. Den boken förändrade hela mitt liv..."

Själv har Birger Schlaug också hunnit skriva ett flertal böcker. "Miljön, makten och friheten" är en av dem. Han har också medverkat i ett tiotal antologier, däribland "Det gröna fotstegets moder - en antologi om Elin Wägner". Och många är hans debattinlägg i media och framträdanden.

Välkommen till Henån torsdagen den 17 mars!

Erni Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
Tel 0304-512 15

PRESSRELEASE 17 februari 2016

Välkommen att möta
teaterchefen, dramatikern och fredsaktivisten
STINA OSCARSON
onsdagen den 17 februari 2016 kl 19 på Kulturhuset Kajutan i Henån (affisch bifogas).

Stina Oscarson är en av initiativtagarna till den oberoende Natoutredningen
som tar klart avstånd från ett svenskt medlemskap i Nato.
Utredningen avslutar sitt betänkande med orden: Vill vi ha fred, måste vi
förbereda för fred.

I Henån talar Stina Oscarson under rubriken: Ned med vapnen, en rubrik med anor från
1800-talets europeiska fredsrörelser.

All konst är politik, konstaterade Stina O under sin teaterverksamhet och ville se
teatern som plattform för politiska samtal.

När vi hör arméchefen Anders Brännström idag offentligt förutsäga att Sverige kan vara
i krig om några år minns vi Stinas ironiska uttalande att "försvarets språknivå
skulle behöva en upprustning"...

Vi inbjuder till ett angeläget föredrag och samtal med en orädd och kunnig
fredsdebattör.

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
www.fredsrorelsen-pa-orust.se
Tel 0304-512 15


Pressrelease

Fredsrörelsen på Orust avslutade höstens program med en fackelmanifestation den 30.11 på torget i Henån mot våld och rasism, för människovärde och fred och utdelningen av Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente den 5 december. Priset gick postumt till Mahatma Gandhi.

På den inslagna vägen - det vill säga att tala och samtala om ickevåld i en våldsam tid - fortsätter fredsrörelsen oförtrutet.

Vårens program går under devisen "Hur skapas en fredskultur?"
Först ut är

Statsvetaren och författaren KARL-ERIK EDRIS som talar under rubriken PÅ VÄG MOT EN NY CIVILISATION

Karl-Erik Edris skriver och talar som en lärd idéhistoriker och framställer sina rön och tankar på ett föredömligt enkelt språk. Vad kan vi, bör vi lära av historien? Hur kan var och en av oss bidra till att 'skapa den nya civilisationen'?

Välkommen till kulturhuset Kajutan i Henån
torsdagen den 4 februari kl 19

Erni & Ola Friholt
för Fredsrörelsen på Orust
Tel 0304-512 15

Vårprogram 20162015


Utdelning av Folkets Fredspris med seminarium och festbankett den 5/12 2015. Priset gick till M K Gandhi, postumt.

Program för Folkets Fredspris den 5/12 2015

Höst2015 Hej Medlemmar och stödjare!

Program hösten 2015 för Fredsrörelsen på Orust

Utvecklingen under våren och sommaren gick i kylans tecken även politiskt.

Natomanövrer avlöste varandra i Sverige. Förtalet av Ryssland leder till ökade militärutgifter och inriktning på misstro, avskräckning och våldsam konfliktlösning. Allt detta på bekostnad av fredligt samarbete och social välfärd med omsorg om de svagaste.

Nu behöver fredsrörelsen allt det djupsinne och den klokhet som den störste aktivisten i historien kunde visa upp. Han sa: "Mitt liv är mitt budskap." Kring den förebilden kretsar vårt höstprogram, som vi avslutar med att 67 år efter hans död ge honom "Folkets fredspris till minnet av Nobels testamente".

Vi har mycket att lära av honom i en tid då våldsmaskinen Nato tränger sig allt närmare och hotar göra oss medansvariga för kommande anfallskrig. Höstens program har temat

Ickevåld i en våldsam tid - med Gandhi som vägvisare.

Föreläsningarna sker som vanligt i Henåns kulturhus med start kl 19

Ons 7 okt FRED SKAPAS MED FREDLIGA MEDEL.
Om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden talar fredsforskaren, debattören och författaren Jan Öberg
Tors 22 okt ICKEVÅLD - EN KRAFT SOM KAN RÄDDA VÄRLDEN?
Om ickevåldets nödvändighet och konsekvenser talar Martin Smedjeback, Ofog- och djurrättsaktivist, Martin Luther King-pristagare 2014.
Tors 5 nov RELIGION FÖR FRED?
Om bruk och missbruk av religioner talar professor emeritus Jan Hjärpe med utgångspunkt i Natan Söderblom, islamologen Massignon och M K Gandhi
Tors 19 nov SISSELA KYLE LÄSER GANDHI.
Skådespelaren och teaterchefen Sissela Kyle levandegör Gandhis tal och artiklar om självtillit och befrielse.
Bubu Munshi-Eklund från Calcutta spelar och sjunger Tagore.
Lörd 5 dec Utdelning av "Folkets fredspris till minnet av Nobels testamente" till M K Gandhi posthumt. Priset mottas av ordföranden i Gandhi Peace Foundation i New Delhi, Radha Bhatt. Vi hoppas också att Indiens ambassadör i Sverige har möjlighet att delta.

Detta program genomförs i Svanviks skola, 1 km från Stocken på västra Orust.
Dagen inleds med Seminarium: GANDHIS BETYDELSE FÖR DAGENS VÄRLD

Ms Radha Bhatt inleder, och ger oss sitt manus i förväg för att underlätta förståelsen.

Mr S Upadhyay (Jaya), folkbildare och grundare av Jagriti Vihara, ett utvecklingscentrum i Jharkhand, föreläser på svenska;

Så gör även Jörgen Johansen, fredsforskare, aktivist och Gandhikännare.Seminariet startar med samling den 5 dec kl 10. (forts...)
Fredsfest med prisutdelning, tal, musik och indisk mat börjar kl 19.
Heltäckande avgift för seminarium (med lunch och fika) och fest: 300:- kr.
Du kan redan nu anmäla ditt intresse via mail till ernifriholt@tele2.se eller tel 0304-51215.
Detaljerat program för 5 dec kommer att sändas ut och publiceras på hemsidan.


Fredshälsningar från

Ola Friholt

Ordförande Fredsrörelsen på Orust tel 0304-51215, mail: ola.friholt@gmail.com

SANNING ÄR STARKARE ÄN MAKT

Om den indiska besfrielsekampen har det sagts att den blev möjlig och framgångsrik tack vare den engelska kolonialmaktens hänsynsfulla och humanistiska politik, vilken skulle ha avspeglats i polisens, militärens och administrationens arbetsmetoder. Utan detta skulle Gandhis ickevåldsaktioner ha misslyckats.

Självklart har en kolonialmakt behov av att betraktas som human och rättvis. Bilden av mildhet har alltid eftersträvats av diktatorer. Se bara på "Sagan om Stalin" som berättade hur landsfadern vaknar till en ny arbetsdag i folkets tjänst. Och Machiavellis råd till fursten år 1513 var att visa mildhet mot folket om han kunde vinna något med det, t ex stöd för sin fortsatta maktutövning.

Den engelska kolonialadministrationen betraktade indierna som lägre stående människor. Genom sin maktutövning skapade de rädsla hos de oorganiserade och obeväpnade indierna, vilkas hjälplösa undergivenhet stärkte engelsmännen i deras övertygelse om sin egen överlägsenhet och kompetens.

I sin övertygelse att sanning är starkare än makt ändrade Gandhi på allt detta genom att i allt bete sig som engelsmännens jämlike, som samtidigt deklarerade sin vänskap och uppskattning i allt utom just den koloniala ockupationen av Indien.

Det ter sig nästan magiskt att Gandhis exempel ingjöt mod och självrespekt i så många indier att kolonialisterna kände sig hotade och vidtog repressiva åtgärder som polisvåld, misshandel, massarresteringar, tortyr etc.

Olydnadskampanjen växte fram organiserad efter principen att undandra sitt stöd till makten genom att vägra arbeta enligt dess instruktioner och samtidigt göra ett arbete för indiernas självförsörjning och förbättring, tillverka egna varor för de egna behoven och bojkotta engelska varor. Allt skedde under hövliga och mestadels disciplinerade former.

Resultatet blev ökade kostnader för kolonialmakten och ledde till slut till en frivillig avveckling av den koloniala närvaron. Banden till England bröts inte, och Indien är än idag medlem i Samväldet, på gott och ont.

I dagens Natohets mot Ryssland kan man utan att skönmåla hävda att Gandhis ickevåldsmetoder var nyskapande och banbrytande för synen på konfliktlösning, försvar och befrielse och i den teoretiska förlängningen: bestående fred.


ERNI & OLA FRIHOLT


Januari 2015 - Kära medlemmar och stödjare!

I denna stormarnas januari stormar det också på världsarenan. Efter morden i Paris hävdar riksdagens andre vice talman Björn Söder att Islam nu visat sitt rätta ansikte. Får en talman vara hur okunnig och omdömeslös som helst? Men varav hjärtat är fullt...

Från fredsforskare Jan Öberg får vi däremot kloka reflexioner om händelserna i Paris med rubriken "Vi är alla människor, inte Charlie!" I korthet:

Är morden i Paris ett angrepp på yttrandefriheten eller en hämnd för något som många anser vara hädelse? Hur verklig är yttrandefriheten då tre fjärdedelar av tillfrågade skribenter säger sig vara påverkade av NSAs avlyssning? Den som har yttrandefrihet bör överväga om det kränker någon annan att utöva den. Var finns respekt och hänsyn? Varför är det viktigt att håna och bespotta och avbilda Muhammed när man vet att över en miljard muslimer upplever det som kränkande? Psykiskt våld är undervärderat.-- Vi bör av allt detta dra slutsatsen att vi alla behöver en tvärkulturell utbildning, förståelse och mellanfolklig dialog och mindre av våldsreaktioner. --

Detta är just vad Fredsrörelsen på Orust planerat för våren. Tema:HUR FOSTRA TILL FREDi en splittrad tid?

Samtliga föreläsningar sker i Henåns kulturhus på angivna dagar kl 19.Fri entré.

Folkbildning ska kunna delas av alla. Årsmötet hålls 21 april kl 19 i samma lokal. Vi påminner om årsavgiften 100:- för vuxna och 10:- för barn och skolungdom. Avgiften betalas till Fredsrörelsen på Orust, bankgiro 5916-1786.

EU-medlemskap förpliktar
På Orust har två kvinnor vänt sig till Fredsrörelsen för att få gensvar på tanken att göra något för att ge tak över huvudet på de rumänska fattiga som nu av sin utsatthet tvingas tigga på allmänna platser. Vem kan hysa in en eller två personer, kanske en barnfamilj, under de kalla månader som förestår?

Detta är ingen enkel sak, men vem kan begära det i en värld som vår? Vi kan inte undgå att fråga oss vad för slags union EU är. Vad är viktigt för EUmedborgarna? Unionsfördraget påbjuder upprustning och utveckling av gemensam vapenproduktion och att hålla en militär styrka på 40 000 man ständigt stridsberedd. Detta prioriteras av Sverige. Det stadgas om antagande av Euron som valuta, när villkoren uppfylls. (Vilket just nu inte prioriteras...) Och det ges ingenstans prioritet åt att åtgärda fattigdom och ge personlig säkerhet åt EU-medborgarna.

FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN säger i AVDELNING 1, Artikel 3:2 följande: "Unionen ska erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser..."

DEL 2, AVDELNING X, SOCIALPOLITIK, Artikel 151 stadgar: "Unionens och medlemsstaternas mål ska ... vara att främja sysselsättningen, att förbättra levnads- och arbetsvillkor och... att åstadkomma ett fullgott socialt skydd,...samt att bekämpa social utslagning."

Numera prioriteras också jakten på papperslösa skyddssökande. De fattiga som nu söker vår hjälp har dock rätt att stanna i Sverige tre månader i taget men ges inte den rätt som fördraget garanterar.

Medmänskliga uppgifter lämnas till medborgarnas eventuella goda vilja. Vi efterlyser nu orustbor som känner ansvar för våra frysande ofta föraktade gäster. Vi lovar inte att Fredsrörelsen kan ta hela uppgiften, men tillsvidare tar vi emot och förmedlar kontakter för senare samarbete. Ring Erni & Ola, 0304-51215, eller maila


Fredliga hälsningar genom
Ola Friholt
Ordförande VT15


Kära fredsvänner! Nytt år, nya tag, nytt föreläsningsprogram.

Ta en titt tillbaka på år 2014, gå in på hemsidan och se Vilka ämnen tog vi upp? Vad har vi lärt oss? Något vi kan omsätta i praktisk handling?

På Orust finns sedan hösten en flyktingförläggning i Ellös. Hur bekantar vi oss med dem?
Från Elin och Jeanette kom ett förslag att ge husrum till tiggarna, t ex en vecka i taget i rådande vinterklimat. De har redan börjat själva och vill gärna få till stånd ett nätverk kring detta. Ring dem på telefon 073 211 01 25.

Alltså - från det stora till det lilla - från teori till praktik. Kan det vara så svårt? Detta är en både retorisk och uppmanande fråga till oss alla

från Fredsrörelsen på Orust genom Erni & Ola Friholt

Program våren 2015 för Fredsrörelsen på Orust

Vårens föreläsningar utspelas som vanligt i Henåns kulturhus, alltid med början kl 19.

Tema:
HUR FOSTRA TILL FRED
i en splittrad tid?

5 feb Fredsforskaren och aktivisten Jörgen Johansen:
PERSPEKTIV PÅ TERROR OCH VÄGAR FRAMÅT
Hur kan vi förstå IS och stödet till dem?
19 feb Författaren och f d diplomaten Ingmar Karlsson:
ATT OMVÄRDERA VÄRLDSBILDEN
Synvända om västerlandets attityd till Islam
5 mars Professoremerita Yvonne Hirdman:
MÄNS KRIG OCH KVINNORS FRED
Om konfliktlösning och genus
19 mars Läkaren och pedagogen Karin Utas Carlsson:
VINNA ÖVER - INTE VINNA ÖVER
Om att bygga Fredens Hus
16 april Politikern och socionomen Gudrun Schyman:
INFORMATION OCH OPINION
Om makt, våldsindoktrinering och försvar
6 maj Docenten i historia Irene Andersson:
FREDSFOSTRAN FÖR KOMMANDE GENERATIONER
Kan den byggas på 1900-talets förebilder?

Hösten 2014

Våren 2014

Hösten 2013

Våren 2013


Verksamhetsberättelse för år 2012
Två öppna brev till regering o riksdag:

Hösten 2012

FRED OCH POESI - Att leva vid toleransens gränser - Sigrid Kahle och Carl-Göran Ekerwald 28/11 - Referat

Visionen som drivkraft, språkets funktion och tolkning. Funderingar kring Harry Martinssons "Vägen till Klockrike" - Egon Andersson 22/11 - Referat

Sverige - världen tur och retur. Om att ge människan värdigheten åter - Bengt Berg och Lennart Kjörling 1/11 2012 - Referat

Fredens och motståndets kulturer -Irka Cederberg, Björn Kumm 18/10 - Referat

VAD LÄR OSS KRIGET? -Ingrid Elam, Kenneth Hermele 11/10 - Referat

Våren 2012

Bomber För Fred? - PETER HJUKSTRÖM SAMMANFATTNING
Bomber För Fred? - PETER HJUKSTRÖM 12/4
Maktspelet i Mellanöstern - INGMAR KARLSSON 19/3
Öppet brev till riksdag och regering 8/3 - Det evinnerliga skumrasket kring handeln med vapen
Internationella Kvinnodagen: - INGELA MÅRTENSSON, STELLAN VINTHAGEN SAMMANFATTNING
Internationella Kvinnodagen: Kvinnorna, Makten och Samhället - INGELA MÅRTENSSON, STELLAN VINTHAGEN 8/3
Stödfonden för Civil Olydnad belönar nätverket Ofog
Sverige som krigsskådeplats - ANNIKA SPALDE 29/2
VÅRPROGRAM 2012

2011

Kan gamla hjulspår leda till nya mål? - DAN MELANDER SAMMANFATTNING
Kan gamla hjulspår leda till nya mål? - DAN MELANDER 8/12
Signaler om fred och konst SOMMELIUS, ÖBERG, FRIHOLT, FRIDÉN SAMMANFATTNING
Signaler om fred och konst SOMMELIUS, ÖBERG, FRIHOLT, FRIDÉN 21/11
HUMOR som seriös strategi för samhällsförändring - SAMMANFATTNING
HUMOR som seriös strategi för samhällsförändring MAJKEN SÖRENSEN 3/11
ARABISK VÅR - Fler problem än möjligheter? - REFERAT
ARABISK VÅR - Fler problem än möjligheter? GÖSTA TOMPURI 24/10
DU SKALL ICKE DRÄPA! Ett samtal mellan Sigrid Kahle, Carl-Göran Ekerwald 13/10 - sammanfattning
Folkliga resningar och den globala ordningen - Edda Manga 6/10 - sammanfattning
Höstprogram 2011
Protokoll årsmöte 2011
Verksamhetsberättelse för år 2010
Bengt Göransson i Henån 14/4 2011 - sammanfattning
Öppet brev till riksdag och regering 12/4 - FLYKTINGAR FÖRTJÄNAR HÄNSYN
INTE FAN BLIR MAN FRISKARE AV KULTUR - Bengt Göransson 14/4
INGEN SVENSK MILITÄR TILL LIBYEN - Uttalande från Fredsrörelsen, mars 2011
Bilden av ett annat Gaza - Lotta Schüllerqvist 7/4
Från paranötter i Amazonas till vaniljstänger på Sri Lanka - Nicolas Berglund 24/3
"Jag följer bara regelverket" - Henry Asher 17/3
Qvinnodagen 8 mars - Eva Lagerheim o Bengt Höglund
Vad går an idag och i morgon? - SÖREN ALBERTSSON 17/2
Vårprogram 2011

2010

DEN VITE MANNENS BÖRDA - ARIKEL I BOHUSLÄNNINGEN
Islam - en fredlig historia - SIGRID KAHLE 25/11
Bilden Av Kriget I Afghanistan ARIKEL I BOHUSLÄNNINGEN 3/11
HAITI - bara naturkatastrof? - HÅKAN DANIELSSON, JAN OLOF RÖNN och BO MODÉN 4/11
Rent vatten - en mänsklig rättighet - ELSA AGELII 28/10
Främlingsfientligheten - öppet brev till sveriges regering och riksdag 21/9
Höstprogram 2010
ISRAEL VILL DÖDA SOLIDARITETEN - Uttalande 31/5
Sänd ett skepp till Gaza! - STELLAN VINTHAGEN 27/4
Återupprätta Sveriges Alliansfrihet! - uttalande om Afghanistan
Rättigheter på undantag - OLA FRIHOLT -OBS! Ändrat datum: 15/4
Har barn rättigheter? - AILI LARSSON 22/3
Vårprogram 2010

2009

Endast Kriget Återstår? - JÖRGEN JOHANSEN 25/11
Afghanistan - ÖPPET BREV TILL SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG
Med Grumlig Blick Mot Framtiden - HÅKAN DANIELSSON 16/11
Att göra film under förtryck - INGELA BROVIK 5/11
Solidaritet på hemmaplan - INGEGERD JOHANSSON 28/10
SÅNG för motstånd och förändring - BARBRO FRIDÉN, BRITT LING och HAZEFLOWER EXPERIENCE 14/10
Från Martin Luther King till Barack Obama - SÖREN SOMMELIUS och KERSTIN SCHULTZ 7/10
Höstprogram 2009
Vänjer vi oss vid våld och ondska? - Sven Eric Liedman 22/4
DET RELIGIÖSA VÅLDETS RÖTTER (Roots of Religious Violence) Seminarium 16/5
NATO 60 ÅR - från terrorbalans till hegemoni - Gösta Tompuri 1/4
Är kriget evigt och freden ett skämt? - Berit Ås 11/3
Vi firar Internationella kvinnodagen 8/3
Deltagardemokrati eller åskådardemokrati? - Stellan Vinthagen 25/2
DILEMMA FÖR SION
Vårprogram 2009

2008

En fredskultur för hela världen - är den möjlig? - Jan Öberg 26/11
Människan möblerar om i fiskens barnkammare - Om grunda vatten, båthamnar och främmande organismer - Emma Nohrén 5/11
Makt utan folk? - EUs nya grundlag antas eller förkastas av Sverige i november - Max Andersson (mp) 23/10
Zimbabwe förr och nu - utvecklingen och mediabilden - Kerstin Björnheden 8/10
Livsstil för en bättre värld hur ser den ut? - Erni & Ola Friholt 1/10
Romer -zigenare har dom mänskliga rättigheter? - Irka Cederberg 24/9
Höstprogram 2008
Öppet brev om Lissabonfördraget
Verksamhetsplan för 2008
Verksamhetsberättelse För Året 2007
Brev om eventuell återförening av Sevapriya
Kriget mot terrorismen - Björn Kumm 10/4
Vill du ha elitstyre? - Stellan Vinthagen 3/4
Om tillväxt och fattigdom i dagens Indien - Erni & Ola Friholt 12/3
Klimatkrisen boendet och livsstilen - Vera Billing 21/2
Vårprogram 2008

2007

Öppet brev om EU och rasismen
I Tulkarem och Yanoun på den ockuperade Västbanken - Anders Dejke
Fredsrörelsen på Orust - Kampen i burma - Jörgen Johansen 1/11
Sånger om frihet och rättvisa - Barbro Fridén & Britt Ling 24/10
Höstprogram 2007
Kärnvapnen och motståndet - Agneta Norberg 29/3
Vad vill Iran ? Vart syftar dess utrikespolitik? - Gösta Tompuri 15/3
Öppet brev till riksdag o regering om Den svenska militära styrkan i Afghanistan
Somalia - mer än krigsherrar - Tomas Magnusson 22/2
Vart blåser Miljövindarna idag? - Tina Ehn 8/2
Vårprogram 2007

2006

Diskussion om EUs nya konstitution - Erni & Ola Friholt 30/11
Göteborgshändelserna i backspegeln - Hans Abrahamsson 9/11
Palestinsk Vardag - Anders Dejke 26/10
Öppet brev till folkpartiet liberalerna, vänskapsföreningen sverige-kosovo och svensk-albanska kommittén
Öppet brev till sveriges regering och riksdag om Hamas
Verksamhetsberättelse för år 2005
Protokoll fört vid årsmöte den 25 april 2006
Den svåra vägen till fred - Jan Öberg 19/4
Möte 16/3: Shining India "Det glänsande Indien"
Vårens program uppdaterat 15/3
Jagriti Vihara januari 2006
Fundamentalism
Varit i Indien
Får jag presentera...
Medlemsutskick 2006 med vårens program
Nyårsbrev 2006

2005

Vi vill ha en konstitution för vår tid !
Öppet brev om svensk militär i Afghanistan
Vietnam och Kambodja - föreläsning av Inger Dejke 24/11
Erni och Ola Friholt får "Lilla Fredspriset"
Medlemsutskick, Program för hösten 2005
Erni Friholt bland de nominerade till Nobels Fredspris år 2005
Världskvinnomarschens svenska hemsida
Musikprogram på Bryggcafé Stocken 2005
Pressrelease 5/4 2005 Världskvinnomarschen
Till Regering och Riksdag om Flyktingbarnen
Till Regering och Riksdag om Fredsprojektet Europa
Sverige och de mänskliga rättigheterna - Elisabeth Abiri i Henån 7/4
Kvinnor och Krig Seminarium i Göteborg lördagen den 2/4
Ickevålds-revolution när - var - hur? - Jörgen Johansen i Henån 17/3
Bohuslänningen 2004-12-22: En framtida fredlig konstitution för EU - Erni & Ola Friholt
Bohuslänningen 2004-11-22: Lite om nedrustning i konstitutionstext - Erni & Ola Friholt
Nyårsbrev 2005
Vårbrev med program 2005

2004

Verksamhetsberättelse för 2004
Världskvinnomarschen 2005
Den konstiga konstitutionen - om den nya EU-konstitutionen
Klarvär - Författarträff i Henån den 25 november
Fredsseminarium på Västkusten 18-19 september -Artikel efter seminariet
Fredsseminarium på Västkusten 18-19 september
Medlemsutskick hösten 2004
Program på Bryggcafé Stocken, sommaren 2004
Öppet brev till regering och riksdag - om kvinnofridsdomstolar
Verksamhetsplan för 2004
Medlemsutskick 2004

2003

Verksamhetsberättelse för 2003

Aktuellt 2022

Program Våren 2022

Aktuellt arrangemang:

Ekologen & miljöaktivisten Pella Thiel:
Miljöförstöring ett hot mot världsfreden
Onsdag 27 april, Henåns kulturhus kl 19. Fri entré för fri folkbildning.Debatt juli 2022: Priset för Natomedlemskap

Tal för Lysekil 21 maj 2022: Är sveriges Natoanslutning korrekt motiverad?

Tal i Lysekil 14 maj 2022: Kan vi lita på Nato?

Debatt maj 2022: Vad vet våra politiker om Nato?

Öppet brev april 2022: Pröva Nato-frågan mot fakta!

Debatt april 2022: Ja visst är det allvar, överallt!

Debatt mars 2022: Propaganda och verklighet

Debatt mars 2022: Krigets första offer är sanningen

Debatt mars 2022: Demonisering leder inte till fred

Debatt mars 2022: Demoniseringens makt

Debatt januari 2022: NATOs löften till Gorbatjov 1989-91

Debatt januari 2022: Kampen står om världsön

Debatt januari 2022: Varför förvrängs och förtigs fakta om ryssland?

Debatt januari 2022: Krim i nytt ljus

Debatt januari 2022: Varför finns fedsrörelsen?

Debatt januari 2022: Fred kräver ömsesidig respekt

Debatt december 2021: Maktspel vid Rysslands gränser

Debatt november 2021: Svårsmält fakta om Ukraina

Debatt november 2021: Kapprustning till döds

Debatt november 2021: Demokrati och historia

Årsberättelse för 2020 (pdf)

Öppet brev, sep 2021: Revidera budgeten! Omfördela anslagen! Studera FN-stadgan!

Debattartikel, jan 2021: Om västlig självbild och rysskräck

Aktuellt 2020

Debattartikel december 2020 - Riksdagsdebatt på natos villkor

Debattartikel december 2020 - NOBELS FREDSPRIS ÄN EN GÅNG

Debattartikel, okt 2020: MÄNSKLIGA PANDEMIER


I dag, 24 oktober 2020, fyller FN 75 år! Och fredsforskningens pionjär JOHAN GALTUNG fyller 90!
Dikt till Johan finns här.


Upprop till alla världens ledare oktober 2020
Fredsforskaren Jan Öberg, Lund, har lanserat ett upprop till alla världens ledare med krav på att 50% av alla militärutgifter ska gå till klimatarbetet. Han skriver så här om uppropet: It proposes that the world's governments immediately cut military expenditures by 50% and transfer the saved funds (about US$ 1000 billion!) to solve the main problems humankind faces - such as climate change, war and militarism, the UN goals of development for all and, of course, the Corona crisis. Skicka ett mail till oberg@transnational.org och skriv ordet Endorse i mailet, följt av ditt namn så är du med och stödjer detta.
Vi har skrivit under. Gör det NI också. Droppen urholkar stenen!
Debattartikel: KLARGÖRANDE TILL LYSEKILS KOMMUN 15/9 2020Folkets fredspristagare
Medborgarförslag till Orust kommunfullmäktige om åtgärder för att bidra till att bromsa pågående klimatförändringar. 15/3 2019Gretas Gamlingar vid Göksäter augusti 2019

Brev till regering, riksdag o mediaValid HTML 4.01 Transitional

Admin
Upp

Hem | Aktuellt | Artikelarkiv | Länkar | Zitzerrepubliken  

webbdesign: www.krylla.com